Natura2000 - Buila - Vânturariţa (ROSCI0015)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0015
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Buila - Vânturariţa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.086667
Latitudine 45.245000
Suprafață (ha) 4524.70

Altitudine (m)

Minimă 569.00
Maximă 1862.00
Medie 1161.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.05
B
B
B
B
0.10
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B
2.00
A
C
A
A
2.00
B
B
B
B
20.00
B
C
B
B
15.00
B
C
B
B
15.00
B
C
B
B
0.50
B
B
B
B
3.00
B
C
B
B
25.00
A
C
B
B
0.01
A
B
A
A
2.00
A
C
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
B
A
B
0.00
C
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1307 Myotis blythii P RC
C
B
C
B
1308 Barbastella barbastellus P V
C
B
C
B
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P
C
B
C
B
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata C
C
C
B
B
1758 Ligularia sibirica R
C
C
B
B
1902 Cypripedium calceolus V
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Abies alba
A
Plante
Aconitum anthora
A
Plante
Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum >10 i
A
Plante
Aconitum napellus ssp. tauricum >10 i
A
Plante
Alyssum montanum
A
Plante
Alyssum montanum ssp. montanum R
D
Plante
Alyssum repens ssp. transsilvanicum R
D
Plante
Anacamptis pyramidalis
A
Plante
Androsace chamaejasme V
D
Plante
Anemone nemorosa
A
Plante
Anemone ranunculoides
A
Plante
Angelica archangelica >10 i
A
Plante
Anthemis tinctoria ssp. fussii R
B
Plante
Arctostaphylos uva-ursi
A
Plante
1762 Arnica montana
A
Plante
Asarum europaeum
A
Plante
Asplenium ceterach >10 i
A
Plante
Astrantia major >50 i
A
Plante
Athamanta turbith ssp. hungarica V
C
Plante
Atropa belladonna >4 i
A
Plante
Bellis perennis
A
Plante
Botrychium lunaria >10 i
A
Plante
Bromus riparius ssp. barcensis P
B
Mamifere
2361 Bufo bufo
A
Plante
Campanula patula ssp. abietina C
C
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus
A
Plante
Centaurea atropurpurea >10 i
A
Plante
Centaurea pinnatifida R
B
Plante
Cephalanthera rubra R
D
Amfibieni
2645 Cervus elaphus
A
Plante
Chelidonium majus
A
Plante
Corallorhiza trifida V
D
Reptile
1283 Coronella austriaca
A
Plante
Coronilla varia >100 i
A
Plante
Crataegus monogyna
A
Plante
Crocus vernus ssp. vernus
A
Plante
Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii V
D
Plante
Dactylorhiza incarnata
A
Plante
Dactylorhiza maculata R
D
Plante
Daphne mezereum
A
Plante
Dianthus armeria
A
Plante
Dianthus giganteus
A
Plante
Dianthus glacialis ssp. gelidus
A
Plante
Dianthus henteri R
B
Plante
Dianthus superbus
A
Plante
Diphasiastrum alpinum R
D
Plante
Dryas octopetala
A
Plante
Dryopteris affinis >100 i
A
Plante
Epilobium angustifolium >zeci i
A
Plante
Eritrichium nanum ssp. jankae R
B
Plante
Euonymus latifolius R
D
Plante
Festuca panciciana V
D
Plante
Fraxinus ornus
A
Plante
Gagea arvensis
A
Plante
1866 Galanthus nivalis
A
Plante
Galium baillonii R
B
Plante
Galium kitaibelianum R
D
Plante
Gentianella bulgarica V
D
Plante
Geranium robertianum >100 i
A
Plante
Gypsophila petraea
A
Plante
Hedera helix
A
Nevertebrate
1026 Helix pomatia
A
Plante
Helleborus purpurascens
A
Plante
Hepatica nobilis
A
Plante
Hepatica transsilvanica
A
Plante
Hesperis matronalis ssp. cladotricha R
D
Mamifere
1203 Hyla arborea
A
Plante
Impatiens noli-tangere >100 i
A
Plante
Juniperus communis
A
Plante
Juniperus communis ssp. alpina
A
Plante
Juniperus sabina
A
Plante
Koeleria macrantha ssp. transsilvanica R
D
Reptile
1261 Lacerta agilis
A
Reptile
1263 Lacerta viridis
A
Plante
Larix decidua
A
Plante
Lathraea squamaria
A
Plante
Leontopodium alpinum
A
Amfibieni
Lepus europaeus
A
Plante
Leucojum vernum
A
Plante
2294 Lilium carniolicum ssp. jankae V
C
Plante
2294 Lilium jankae
A
Plante
Lilium martagon
A
Plante
Linum uninerve V
B
Plante
Listera ovata
A
Plante
Loiseleuria procumbens
A
Amfibieni
2630 Martes foina
A
Amfibieni
1357 Martes martes
A
Plante
Nigritella nigra
A
Plante
Nigritella nigra ssp. rubra
A
Plante
Orchis coriophora
A
Plante
Orchis coriophora ssp. fragrans R
D
Plante
Orchis mascula
A
Plante
Orchis ustulata
A
Plante
Oxytropis halleri R
D
Plante
Paronychia cephalotes
A
Plante
Petasites albus
A
Plante
Pinguicula alpina
A
Plante
Pinus mugo
A
Plante
Pinus strobus
A
Plante
Pinus sylvestris
A
Amfibieni
1309 Pipistrellus pipistrellus
A
Amfibieni
1326 Plecotus auritus P
C
Reptile
1256 Podarcis muralis
A
Plante
Polygala alpestris V
D
Plante
Pulmonaria officinalis
A
Plante
Pulmonaria rubra
A
Plante
Rhinanthus alectorolophus R
D
Plante
Rosa canina
A
Plante
Rosa coziae R
B
Plante
Rosa stylosa R
D
Amfibieni
1369 Rupicapra rupicapra P
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
C
Plante
Salix caprea >50 i
A
Pești
Salmo trutta fario
A
Plante
Salvia glutinosa >100 i
A
Plante
Sambucus nigra
A
Plante
Saussurea alpina V
D
Plante
Scabiosa columbaria ssp. pseudobanatica R
D
Plante
Scilla bifolia
A
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris
A
Plante
Sedum hispanicum >sute i
A
Plante
Selaginella helvetica
A
Plante
Selaginella selaginoides
A
Plante
Silene saxifraga R
D
Plante
Soldanella pusilla
A
Amfibieni
2598 Sorex alpinus
A
Plante
Streptopus amplexifolius R
D
Amfibieni
Sus scrofa
A
Plante
Taxus baccata R
D
Plante
Thymus comosus R
B
Plante
Trinia glauca ssp. carniolica R
D
Plante
Trisetum fuscum R
D
Plante
Trisetum macrotrichum V
D
Mamifere
2353 Triturus alpestris
A
Plante
Trollius europaeus R
D
Plante
Tussilago farfara
A
Plante
Urtica dioica >100 i
A
Plante
Vaccinium myrtillus >100 i
A
Plante
Veronica bachofenii R
D
Reptile
2473 Vipera berus
A
Amfibieni
Vulpes vulpes
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Masivul Buila Vanturarita se detaseaza din lantul muntos al Muntilor Capatanii prezentand caractere aparte, specifice reliefului carstic cu creste calcaroase liniare si insulare, chei, creste ascutite si zimtate, martori de eroziune reziduali sub forma de turnuri sau ace formand un peisaj inedit. Buila Vanturarita este considerat unul dintre masivele muntoase renumite printr-o serie de caracteristici unice : muntele despicat de 4 paraie care au format 4 chei fiecare cu specificul sau,acesta prezinta deasemenea un bogat bazin floristic in care predomina specii rare si endemice de flora, constituind un valoros tezaur natural.
Calitate si importanță Habitatele reprezentative pentru sit sunt : 9410paduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane, acest tip de habitat este slab reprezentat in sit datorita unei reprezentari slabe a solului(soluri scheletice, strat superficial de sol); 8120 Grohotis calcaros si de sisturi calcaroase ale etajelor montane pana la cele alpine; habitate de paduri de fag cu Luzula si Asperula,pe versantii cu vai umede intalnindu-se fagete cu Phyllitis scolopendrium; 8310 Grote neexplorate turistic sunt in numar de 28 si un aven din care sunt declarate ca monumente ale naturii la nivel national urmatoarele pesteri in numar de 7 care au un stadiu de conservare foarte bun datorita faptului ca au o localizate greu accesibila turistilor : Pestera Munteanu Murgoci, Pestera Pagodelor, Pestera cu Perle, Pestera cu Lac, Pestera rac, Pestera cu clopot, Pestera caprelor.In cadrul sitului este declarata o rezervatie naturala de padure de tisa Rezervatia Valea Cheii care are o suprafata de 1,5 ha instituita ca arie naturala cu statut de protectie si conservare.
Vulnerabilitate Turismul necontrolat in interiorul sitului.Cariera de calcar din imediata apropiere a parcului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Desemnata zona integral ca Parc national prin HG 2151/2004. Grote neexplorate turistic sunt in numar de 28 si un aven din care sunt declarate prin Legea nr. 5/2000 ca monumente ale naturii la nivel national urmatoarele pesteri in numar de 7: Pestera Munteanu Murgoci 2786 pozitia, Pestera Pagodelor pozitia 2787, Pestera cu Perle pozitia 2791, Pestera cu Lac pozitia 2790, Pestera rac pozitia 2788, Pestera cu clopot pozitia 2793 , Pestera caprelor pozitia 2783.In cadrul sitului este declarata o rezervatie naturala de padure de tisa Rezervatia Valea Cheii care are o suprafata de 1,5 ha declarata in Legea 5/2000 pozitia 2808.
Tip de proprietate Proprietate de stat: - RNP Romsilva prin OS Romani si OS Rm. Valcea - proprietate publica prin Primaria Costesti - proprietate a manastirilor si parohiilor prin: Manastirea Bistrita, Manastirea Arnota, Schitul Patrunsa, Schitul Pahomie, Parohia Costesati, Parohia Pietreni 1 - proprietate a obstilor prin Obstea de Mosneni Cheia, Obstea de Mosneni Olanesti, Obstea de Mosneni Olanesti - proprietate privata prin mici suprafete de fanete sipadure
Documentație - Prof.Dr. Gheorghe Ploaie 2005 – Masivul Buila Vanturarita Editura Almarom Rm. Valcea. Studiu de fundamentare stiintifica al Parcul National Buila-Vanturarita, Asociatia Kogayon 200

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
-
B
60.00
+
C
6.00
+
B
30.00
+
C
30.00
+
B
5.00
-
C
1.00
-
B
8.00
-
C
1.00
0
B
8.00
-
C
5.00
-
B
20.00
0
B
15.00
0
C
3.00
0
C
8.00
-
B
8.00
-
C
1.00
0
C
1.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
C
+
C
+
C
+
C
+
B
-
C
0
C
0
B
-
B
-
C
-
B
0
A
-
B
0
B
0
A
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA- Directia Silvica Rm. Valcea Administratia Parcului National Buila Vanturarita, cu sediul la Ocolul Silvic Horezu, Oras Horezu, Valcea. Asociatia Kogayon - partener prin contract al RNP Romsilva la admin
Planuri de management al sitului In curs de elaborare Planul de management al Parcului National Buila Vanturarita.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-97
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70