Natura2000 - Buteasa (ROSCI0016)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0016
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Buteasa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.709167
Latitudine 46.697778
Suprafață (ha) 395.70

Altitudine (m)

Minimă 1203.00
Maximă 1782.00
Medie 1624.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.05
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
1.00
D

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus C
C
B
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis R
B
B
A
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4012 Carabus hampei R
B
B
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2469 Natrix natrix C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N08 - Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana 31.00
N09 - Pajiști uscate, stepe 8.00
N17 - Păduri de conifere 61.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului 2 146. Vârful Buteasa cu h = 1792 m, situat în apropiere de Stâna de Vale, deasupra pitoreştii Cascade Moara Dracului; Vegetaţie subalpină cu Jneapan - Pinus mugo, în asociaţie cu Aninul verde - Alnus viridis, Ghintura - Gentiana punctata, Omag - Aconitum paniculatum ssp.degheni, Ienupăr pitic - Juniperus sibirica.
Calitate si importanță Vegetaţie subalpină cu Jneapan - Pinus mugo, în asociaţie cu Aninul verde - Alnus viridis, Ghintura - Gentiana punctata, Omag - Aconitum paniculatum ssp.degheni, Ienupăr pitic - Juniperus sibirica, specii de amfibieni şi reptile, inclusiv Triturus vulgaris amplensis
Vulnerabilitate tăieri ilegale
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) 2 146. Vârful Buteasa Decizia nr. 251/1981, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000
Tip de proprietate proprietate de stat 20%,privată 80 %, în curs de clarificare
Documentație Cartea Roşie a Vertebratelor din România, 2005, Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, Editori: Acad. Botnariuc N., Dr. Tatole V. Ioan Ghira, Marton Venczel, Severus Covaciu-Marcov, Gyingyver Mara, Paul Ghile, Tiberiu Hartel, Zsolt Torok, Levente Farkas, Tiberiu Racz, Zeno Farkas, Traian Brad, 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, In: Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea. Kovats Ludovic, 1974, Teză de Doctorat Studiul faunistic si ecologic al populatiilor de păsări din Bazinul Crisului Repede, Universitatea Babes - Bolyai Cluj, Facultatea de Biologie - Geografie.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
4.74

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 4.74 2.146.-Varful Buteasa

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
C
-
C
7.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului nu sunt nominalizaţi custozi
Planuri de management al sitului nu sunt nominalizaţi custozi

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-46
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70