Natura2000 - Călimani - Gurghiu (ROSCI0019)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0019
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Călimani - Gurghiu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.099722
Latitudine 46.915278
Suprafață (ha) 134935.90

Altitudine (m)

Minimă 470.00
Maximă 2083.00
Medie 1131.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
8.00
3.00
89.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.50
A
B
B
B
0.10
A
B
B
B
2.00
B
B
B
B
0.01
B
B
B
B
17.00
A
B
B
B
1.00
C
C
B
B
30.00
A
B
B
B
0.50
B
B
B
B
20.00
A
B
B
B
0.50
A
B
A
A
3.00
A
B
B
B
1.00
B
C
B
B
0.02
B
A
B
B
0.10
C
C
B
C
0.01
B
B
B
B
0.01
B
B
B
B
0.10
B
B
B
B
0.10
B
B
B
B
0.10
C
C
B
B
0.00
C
C
C
C
1.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra P
C
C
C
B
1308 Barbastella barbastellus P RC R RC
C
B
C
B
1304 Rhinolophus ferrumequinum P R
D
1324 Myotis myotis P C RC
C
B
C
B
1307 Myotis blythii P C RC
C
B
C
B
1352 Canis lupus P
B
A
C
A
1361 Lynx lynx P
B
A
C
A
1354 Ursus arctos P
B
A
C
B
1310 Miniopterus schreibersi P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis P
C
B
C
B
1122 Gobio uranoscopus P
B
B
C
B
1163 Cottus gobio P
C
B
C
B
1105 Hucho hucho V
B
B
B
B
1146 Sabanejewia aurata P
C
B
C
B
4123 Eudontomyzon danfordi P
B
A
C
A

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1087 Rosalia alpina P
C
B
C
C
1052 Euphydryas maturna P
C
B
C
B
1060 Lycaena dispar R
C
B
C
B
1078 Callimorpha quadripunctaria P
D
1086 Cucujus cinnaberinus R
B
B
C
B
1083 Lucanus cervus R
C
B
C
B
4012 Carabus hampei P
C
B
B
B
4039 Nymphalis vaualbum P?
4054 Pholidoptera transsylvanica P
B
B
A
B
1084 Osmoderma eremita P
C
B
C
B
1088 Cerambyx cerdo P
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4116 Tozzia carpathica R
B
C
A
A
1758 Ligularia sibirica R
C
C
B
B
1617 Angelica palustris R
B
C
B
B
1428 Marsilea quadrifolia R
D
1902 Cypripedium calceolus R
C
C
B
C
4070 Campanula serrata P
B
C
B
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
B
C
B
B
1393 Drepanocladus vernicosus R
C
C
B
B
1381 Dicranum viride V
C
C
B
B
1389 Meesia longiseta R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Aconitum firmum P
C
Plante
Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum P
C
Plante
Anemone altaica P
C
Nevertebrate
1066 Apatura metis P
D
Plante
1762 Arnica montana P
C
Pești
Barbus peloponnesius P
C
Nevertebrate
Brenthis ino R
C
Plante
Calla palustris P
C
Plante
Campanula kladniana P
C
Plante
Campanula patula ssp. abietina P
C
Plante
Carex chordorrhiza P
C
Plante
Centaurea micrantha ssp. melanosticta P
C
Plante
Cephalanthera rubra R
A
Plante
Cicuta virosa P
C
Plante
Corallorhiza trifida P
C
Plante
Dactylorhiza incarnata R
A
Plante
Dactylorhiza maculata R
A
Plante
Dactylorhiza saccifera R
A
Plante
Dactylorhiza sambucina R
A
Plante
Dianthus barbatus ssp. compactus P
C
Plante
Dianthus viscidus P
C
Plante
Diphasiastrum complanatum P
C
Plante
Epilobium alsinifolium R
A
Plante
Epilobium nutans R
A
Plante
Epipactis atrorubens R
A
Plante
Epipactis helleborine P
C
Amfibieni
1327 Eptesicus serotinus P
C
Plante
Euphorbia carniolica P
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris P
C
Plante
Festuca carpatica P
C
Plante
Festuca porcii P
C
Plante
Gentiana acaulis R
A
Plante
Gentiana brachyphylla ssp. favratii R
A
Plante
Gymnadenia conopsea R
A
Plante
Hamatocaulis vernicosus P
C
Plante
Hieracium silesiacum P
C
Plante
Hottonia palustris P
C
Plante
Huperzia selago P
C
Plante
Hyoscyamus niger P
C
Plante
Hypericum montanum P
C
Reptile
1261 Lacerta agilis P
C
Reptile
2424 Lacerta vivipara P
C
Plante
Laser trilobum P
C
Plante
Laserpitium krapfii P
C
Plante
Leucanthemum waldsteinii P
C
Plante
Listera ovata R
A
Plante
Luzula pallescens P
C
Plante
Lycopodium annotinum P
C
Plante
Lycopodium clavatum P
C
Plante
Lysimachia thyrsiflora P
C
Nevertebrate
1058 Maculinea arion R
D
Plante
Melampyrum saxosum P
C
Plante
Monotropa hypopitys P
C
Amfibieni
1314 Myotis daubentonii P
C
Plante
Neottia nidus-avis R
A
Amfibieni
1312 Nyctalus noctula P
C
Plante
Oenanthe aquatica P
C
Nevertebrate
1057 Parnassius apollo R
D
Nevertebrate
1056 Parnassius mnemosyne R
C
Plante
Petasites kablikianus P
C
Plante
Phyteuma tetramerum P
C
Plante
Phyteuma vagneri P
C
Plante
Pinus cembra 280-300 i
C
Plante
Pinus mugo P
C
Amfibieni
1309 Pipistrellus pipistrellus P
C
Plante
Platanthera bifolia R
A
Plante
Platanthera chlorantha R
A
Plante
Pleurospermum austriacum P
C
Plante
Poa rehmannii P
C
Plante
Polemonium caeruleum P
C
Plante
Polystichum braunii P
C
Plante
Pseudorchis albida R
A
Plante
Pulmonaria rubra P
A
Plante
Pyrola carpatica P
C
Plante
Pyrola minor P
C
Plante
Ranunculus carpaticus P
C
Plante
Rhododendron myrtifolium P
C
Plante
Rumex aquaticus R
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
C
Plante
Salix bicolor P
C
Plante
Scabiosa lucida P
C
Plante
Senecio aquaticus ssp. aquaticus P
C
Plante
Silene armeria P
C
Plante
Soldanella hungarica ssp. hungarica P
C
Plante
Soldanella montana P
C
Amfibieni
2598 Sorex alpinus P
C
Plante
Streptopus amplexifolius P
C
Plante
Symphytum cordatum P
C
Plante
Taxus baccata <100 i
C
Pești
1109 Thymallus thymallus P
C
Plante
Traunsteinera globosa R
A
Mamifere
2353 Triturus alpestris P
C
Plante
Trollius europaeus P
C
Plante
2323 Typha shuttleworthii R
C
Plante
Viola dacica P
C
Reptile
2473 Vipera berus P
C
Plante
Woodsia ilvensis P
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Clase de habitat (pondere în %)- Pajişti seminaturale umede, preerii mezofile (5%) Pajişti alpine şi subalpine (3%) Păduri caducifoliate (16%) Păduri de conifere (34%) Păduri mixte (39%) Stâncării interioare, grohotişuri, dune interioare, zone cu zăpezi şi gheţuri veşnice (<1%) Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicaţie, rampe de depozitare, mine, zone industriale) (1%) Alte caracteristici ale sitului: Munţii Călimani şi Gurghiu sunt munţi de origine vulcanică având pante mari (media peste 30 grade), relief extrem de variat şi frământat, cu aglomerate vulcanice, ce dau forme de relief specifice, de un mare pitoresc. Morfologia reliefului alături de caracteristicile bio-pedo-climatice specifice favorizează menţinerea unei biodiversităţi deosebit de valoroase.
Calitate si importanță Existenţa pădurilor naturale compacte pe mari întinderi (peste 100 000 ha) a contribuit la existenţa unei diversităţi biologice remarcabile şi reprezentative pentru munţii vulcanici din Carpaţi. Având aşezări umane, doar în defileul Mureşului, arealul nu a fost alterat semnificativ de activitatea antropică şi s-a păstrat diversitatea naturală a habitatelor şi a speciilor. În această regiune există una dintre între cele mai importante populaţii şi centre genetice pentru carnivore din Carpaţi – urşi, lup şi râs, respectiv o concentrare semnificativă a speciilor de floră şi faună ocrotite prin legea naţională şi Directivele U.E. Procentul habitatelor de interes european depăşeşte 95%. Conform Manualul habitatelor sunt 13 habitate, din care 4 de importanta deosebita Directiva Habitate). 18 specii de pasari, 9 specii de mamifere., 2 de reptile, 5 de pesti (inclusiv Hucho hucho), 6 specii de nevertebrate (iclusiv Rosalia alpina)si 8 specii de plante sunt de interes comunitar, Directia Habitate
Vulnerabilitate Există o presiune semnificativă asupra pădurilor datorită retrocedării terenurilor foştilor proprietari. Amenajamentele silvice nu respectă întocmai normele silvice în vigoare privind tratamentele de regenerare prevăzute pentru condiţii de pante mari, ducând la distrugerea unei părţi însemnate a structurii pădurilor naturale, unele cvasivirgine, virgine. Nu s-a eliminat în munţii Gurghiului păşunatul în pădure, cu consecinţe negative asupra speciilor de faună sălbatică. Braconajul este sub control, dar schimbarea proprietarilor de păduri poate prezenta premise noi reapariţiei acestui fenomen. Dezvoltarea turismului fără o strategie bazată pe principiul dezvoltării durabile poate periclita în viitor în mod semnificativ regiunea. Situl Natura 2000 va putea fi instrument eficicient de conservare a naturii pe suprafete mari.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Desemnarea este sustinuta de urmatoarele considerente 1. Păduri compacte întinse pe suprafaţă mare, rar întălnite în România (natural fundamentale peste 80%) 70 Km lungime x 20-30 km lăţime 2. Procentul habitatelor forestiere de interes european depăşeşte 90% (Manualul habitatelor) 3. Lipsa aşezărilor umane pe acest vast teritoriu, exceptând Defileul Mureşului (dar cu culoare ecologice larg ) 4. Habitate favorabile care permit conservarea populaţiilor de carnivore mari (peste 500 urşi, 100-120 lupi, 70-80 râşi evaluate ). Sit susţinut şi de Ovidiu Ionescu (ICAS) 5. WWF International in Carpathian Ecoregion initiative susţine zona ca High biodiversity Value şi propune ca priority areas for Biodiversity Conservation in the Carpathians. 6. Cuprinde toate celelalte situri Natura 2000 propuse -Defileul Mureşului, inclusiv Parcul National Calimani. Parcul are peste 60% din păduri în judeţul Mureş şi în mod normal partea suceveana a parcului trebuie alipită sitului propus (cu cele 12 000 ha). Nu este normal ca 2 situri Natura 2000 să fie alipite una de cealaltă, mai ales că nici nu există nişte limite naturale evidente.
Tip de proprietate La finalizarea retrocedării terenurilor foştilor proprietari – anul 2006 – 20% va fi proprietatea statului, 75 % proprietate privată. Legile existente impun gospodărirea în regim silvic a pădurilor, indiferent de proprietar.
Documentație Bibliografie Abran, P. (2003): Contribuţii la extinderea parcului naţional pe clina sudică a munţilor Călimani , Teza de doctorat , Univ. Transilvania Braşov, fac. De Silvicultură şi Expl. Forestiere INCDD (2005): Documente privind programul guvernamental pentru crearea componentei în România a reţelei europene Natura 2000, INCDD Tulcea -Török Zsolt Höhn, M. (1998): A Kelemen-havasok növényzetéről. Mentor kiadó. Oroian, S. (1998): Flora şi vegetaţia Defileului Mureşului între Topliţa şi Deda. Casa de Editură Mureş. Sămărgiţan, M. (2005) : Flora şi vegetaţia văii Gurghiului. Casa de Editură Mureş. Academia Română, Muzeul Antipa (2005): Cartea Roşie a vertebratelor din România, Bucureşti Mititelu, D., şi colab., 1986. Contribuţie la studiul florei şi vegetaţiei din munţii Călimani, Analele Univ. Iaşi. Kohl. S (1960-2000) : Colecţia de cărţi şi studii ornitologice de la biblioteca EME,Cluj Szabó, G. (2005): Contribuţii la inventarierea speciilor de flora si fauna sălbatică din defileul Mureşului (NGO. Rhododendron) *** Amenajamentele silvice ocoalele Răstoliţa, Lunca Bradului, Gurghiu, Fâncel, Sovata, Cerbul carpatin, Mureşul.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
17.56
6.72
0.20

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J021SV033 * 7.34
J044MS005 * 5.14
J044MS006 * 9.44

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
-
C
1.00
-
B
50.00
-
C
10.00
-
A
0.20
-
C
20.00
-
B
2.00
-
B
2.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
1.00
-
C
5.00
-
C
1.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului A.P.M. Mureş Tg. Mureş, str. Podeni nr.10 - dr. ing. Abran Peter,
Planuri de management al sitului Exista planuri de management in lucru pentru parcul national Calimani, rezervatia naturala Defileul Muresului, respectiv inca 3 arii protejate din sit. Toate padurile se gospodaresc dupa amenajamente silvice, chiar daca unele nu respecta legislatia in vigoare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-26
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-27
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-38
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-39
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-50
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-51
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70