Natura2000 - Câmpia Careiului (ROSCI0020)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0020
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0016 (Câmpia Nirului - Valea Ierului)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Câmpia Careiului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.199722
Latitudine 47.618889
Suprafață (ha) 23596.80

Altitudine (m)

Minimă 108.00
Maximă 160.00
Medie 135.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
61.00
39.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
11.00
A
A
B
B
1.00
B
C
B
B
10.00
A
B
A
A
10.00
A
A
B
B
0.10
B
C
B
B
1.00
B
B
B
B
18.00
A
B
B
B
1.50
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
1.00
B
B
B
A

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus 500-800 i
B
B
C
A

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina C
C
A
C
B
1220 Emys orbicularis R
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus R
C
B
C
B
1993 Triturus dobrogicus R
B
B
B
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2011 Umbra krameri R
B
B
B
B
1149 Cobitis taenia RC
C
B
C
B
1145 Misgurnus fossilis R
C
B
C
B
1134 Rhodeus sericeus amarus V
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1088 Cerambyx cerdo C
C
B
C
B
1052 Euphydryas maturna RC
B
B
C
B
1060 Lycaena dispar RC
B
A
C
A
1083 Lucanus cervus V
D
1059 Maculinea teleius R
B
B
C
B
4052 Odontopodisma rubripes P
C
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
B
C
B
B
4110 Pulsatilla pratensis ssp. hungarica R
A
B
B
B
4081 Cirsium brachycephalum R
B
B
B
B
4068 Adenophora lilifolia R
B
C
B
B
4098 Iris humilis ssp. arenaria V
A
C
B
B
1617 Angelica palustris V
B
C
B
B
1898 Eleocharis carniolica R
B
C
B
B
1428 Marsilea quadrifolia R
B
C
B
B
1516 Aldrovanda vesiculosa R
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus RC
A
Pești
Carassius carassius RC
A
Plante
Carex supina R
D
Amfibieni
2645 Cervus elaphus R
A
Reptile
1283 Coronella austriaca R
C
Amfibieni
1339 Cricetus cricetus R
C
Plante
Dictamnus albus R
D
Plante
Elymus hispidus R
D
Plante
Epipactis palustris R
D
Nevertebrate
Eurydema fieberi R
D
Amfibieni
1363 Felis silvestris R
C
Amfibieni
Felis silvestris silvestris R
C
Plante
Festuca vaginata R
A
Plante
Festuca vaginata ssp. vaginata R
D
Plante
Helichrysum arenarium R
D
Plante
Jasione montana C
D
Reptile
Lacerta vivipara pannonica R
A
Plante
Leucojum aestivum R
A
Plante
Listera ovata R
A
Plante
Lychnis coronaria V
D
Amfibieni
1357 Martes martes R
A
Amfibieni
Micromys minutus R
A
Plante
Minuartia viscosa R
A
Amfibieni
2632 Mustela erminea R
A
Amfibieni
Nannospalax leucodon V
A
Reptile
2469 Natrix natrix RC
D
Reptile
1292 Natrix tessellata V
C
Amfibieni
2595 Neomys anomalus R
A
Nevertebrate
Neptis sappho R
A
Plante
Orchis laxiflora ssp. elegans R
D
Plante
Orchis morio R
A
Plante
Platanthera bifolia R
A
Plante
Platanthera chlorantha R
A
Plante
Potamogeton acutifolius R
D
Mamifere
1210 Rana esculenta C
C
Mamifere
1212 Rana ridibunda C
C
Plante
Ranunculus lingua V
D
Plante
Rumex aquaticus R
A
Plante
Salix rosmarinifolia R
D
Plante
Saxifraga bulbifera R
A
Nevertebrate
Sternodontus obtusus R
D
Plante
Thymus glabrescens ssp. glabrescens R
A
Mamifere
2357 Triturus vulgaris R
A
Plante
Trollius europaeus ssp. europaeus R
A
Reptile
Zootoca vivipara RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Nisipurile continentale ale Câmpiei Nirului se întind de-a lungul graniţei de nord-vest a României deţinând o treime din suprafaţa totală a nisipurilor din ţara noastră.Această unitate geomorfologică ocupă extremitatea vestică a judeţelor Satu Mare şi Bihor însumând o suprafaţă de circa 27.000 ha.La nord este mărginită de Câmpia Ecedea, la vest de Câmpia Careiului, la sud de Valea Ierului iar la vest de graniţa de stat româno - maghiară.La marginea Câmpiei Nirului se întind o serie de localităţi dintre care unele au vatra la mică distanţă de periferia nisipurilor sau chiar pe acestea: Urziceni, Urziceni - Pădure, Foieni,Ciumeşti, Sanislău, Pişcolt, Resighea, Curtuiuşeni, Valea lui Mihai şi Şimian.În interiorul Câmpiei Nirului sunt amplasate localităţile: Viişoara, Horea,Scărişoara Nouă şi Voivozi.Relieful Câmpiei Nirului se caracterizează prin prezenţa şirurilor de dune de nisip cu orientare generală NNE-SSV care alternează cu terenuri joase de interdune pe alocuri înmlăştinite.Reţeaua hidrografică este centrifugă şi inconsecventă. Principalele cursuri de apă sunt: pârâurile Berea, Valea Neagră,Horea,Ganaş şi Mouca.Pe teritoriul nisipurilor există şi câteva lacuri şi bălţi, însă cu suprafeţe restrânse: Şimian(artificial), Resighea,Urziceni, Foieni, Sanislău şi Scărişoara Nouă.Dintre mlaştini cele mai întinse se găsesc la:Sanislău (Vermeş, 80 ha), Ciumeşti, Urziceni,Foieni, Scărişoara Nouă şi la Curtuiuşeni. Campia Careiului Localizare : pe teritoriul judetului SM, la granita cu Ungaria, pe raza comunelor Urziceni, Foieni, Berea, Ciumesti, Sanislau si Piscolt. Limitele nordica si vestica ale sitului sunt constituite de granita cu Ungaria; limita sudica este constituita de limita comunei Piscolt si in acelasi timp limita sudica a judetului SM, iar limita estica este constituita de calea ferata Oradea-Satu-Mare pana in apropierea localitatii Sanislau, dupa care ocoleste pe la vest cele cinci localitati limitrofe: Sanislau, Ciumesti, Berea, Foieni si Urziceni. Pe teritoriul sitului exista trei sate cu populatie redusa: Urziceni-Padure, Horea, si Scarisoara Noua. Relief: In urma proceselor geologice (miscari de scufundare inegala a doua blocuri - cel Somesan si cel al Nirului) a fost depus material aluvionar - o mare cantitate de nisipuri, care uneori ating grosimea de 70-90 m. Nisipurile rascolite de vant au dus la formare a dunelor care se intind de la Urziceni-Padure pana la Valea lui Mihai. Dunele au orientare aproximativ nord-sudica. Microrelieful este format din dune, interdune si depresiuni. Inaltimea sitului este de 150-160 m, cu o energie de relief redusa (10-20 m). Hidrografie: este constituita din parauri cu debite reduse si fluctuante: Horea, Scarisoara, Berea si Valea Neagra. Exista mai multe canale construite pentru a deseca unele zone mlastinoase. De asemenea, exista mai multe balti artificiale, de dimensiuni reduse, pe raza localitatilor: Urziceni-Padure, Foieni, Sanislau. Zonele mlastinoase ocupa suprafete mai intinse, de obicei in zonele interdunale. Cele mai importante se gasesc intre localitatile Sanislau si Resighea.
Calitate si importanță Situl Campia Careiului, pe o suprafata de aproximativ 14.000 ha, adaposteste un numar de 10 tipuri de habitate naturale a caror conservare necesita declararea ariilor speciale de conservare. In aceste habitate au fost identificate un numar de 32 asociatii vegetale importante din punct de vedere fitosociologic. Au fost identificate un numar de 843 de specii de cormofite si animale, dintre care 54 de specii sunt trecute in anexa 2 a DH. Pe langa acestea, un numar de 41 de specii sunt strict protejate de legislatia europeana (DH si DP), iar un numar de 77 specii sunt strict protejate de legislatia nationala. Situl Campia Careiului are o importanta deosebita pentru: Speciile de amfibieni: in Romania traiesc 19 specii, iar in Campia Careiului exista 13 specii, dintre care 9 sunt strict protejate. Populatiile acestora sunt bine reprezentate Zonele umede (mlastinile), care au suprafete extinse aici, ofara conditii optime pentru aceste categorii de vietuitoare. Populatiile speciilor de amfibieni sunt extreme de numeroase. Speciile de pasari: Un numar de 32 de specii dintre cele 151 identificate, necesita declararea ariilor speciale de conservare. Pe langa acestea, alte 82 de specii sunt strict protejate de lege. Suprafetele intinse de padure, ca si zonele mlastinoase ofera conditii optime de viata (hrana si adapost). Speciile de plante: Desi pe suprafata sitului doar 8 specii sunt strict protejate din cele 240 identificate, consideram acest sit ca fiind deosebit de important din punct de vedere botanic si fitogeografic, pentru fitocenozele pe nisipuri care sunt extrem de rare in Romania. Limitarea spre sud a sitului la granita judetului Satu Mare a fost facuta tinand cont de faptul ca mai spre sud, fitocenozele naturale au fost inlocuite in majoritate de culturi agricole si paduri de salcam (Robinia pseudacacia), ceea ce a dus la reducerea drastica a biodiversitatii.
Vulnerabilitate Presiunea antropică s-a exercitat în Câmpia Careiului, de-a lungul timpului , sub forma defrişărilor, a asanărilor şi a nivelărilor dunelor de nisip. Ca urmare s-a redus îngrijorător suprafaţa pădurilor şi s-a înrăutăţit structura lor. La fel s-a modificat compoziţia covorului vegetal al nisipurilor, restrângându-se arealul speciilor spontane, mai ales a celor acvatice. Fauna de asemena are tendinţa de a se modifica şi de a urma un proces de succesiune spre biotopurile aride, precum şi spre reducerea simţitoare a biodiversităţii.Păşunatul abuziv conduce la degradarea învelişului vegetal, la dereglări ale lanţurilor trofice, la apariţia de mari suprafeţe dezgolite de vegetaţie, procese urmate de înmulţirea lăcustelor, cosaşilor, greierilor. Degradarea progresivă a covorului vegetal determină degradarea solului asupra căruia începe să se exercite acţiunea de eroziune , mai întâi de suprafaţă apoi de adâncime.Braconajul şi recoltarea neautorizată a speciilor din flora şi fauna sălbatică în vederea comercializării sau prelucrării industriale determină reducerea biodiversităţii Câmpiei Careiului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) În Câmpia Careiului, în judeţul Satu Mare, sunt declarate până în prezent 3 rezervaţii naturale protejate conform Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului Naţional de Amenajare a Teritoriului Naţional – secţiunea III – Zone protejate: 1. „Dunele de nisip de la Foieni” - cod nr.2.677 – suprafaţa protejată: 10 ha. Categoria de arie naturală protejată conform Legii nr.462/2001: rezervaţie naturală, categoria IV IUCN, tipul rezervaţiei: botanic (b); 2. „Mlaştina de la Vermeş” - cod nr. 2.679 – suprafaţa protejată: 10 ha. Categoria de arie naturală protejată conform Legii nr.462/2001: rezervaţie naturală, categoria IV UICN, tipul rezervaţiei: botanică (b); 3. „Pădurea de frasin Urziceni” - cod nr. 2.676 – suprafaţa protejată: 38,0 ha. Categoria de arie naturală protejată conform Legii nr.462/2001: rezervaţie naturală, categoria IV IUCN, tipul rezervaţiei: botanic - forestier (b - f). Situri CORINE biotop: Grădina CailorRO31SM006 şi Vermeş RO31SM001.
Tip de proprietate Câmpia Careiului din judeţul Satu Mare: - domeniu public de interes naţional administrat de Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA - Direcţia Silvică Satu Mare (1200 ha păduri ); - domeniu public de interes local administrat de primăriile din comunele Urziceni,Foieni, Ciumeşti,Sanislău şi Pişcolt(din care păduri:700ha); - terenuri proprietate privată (din care păduri : 1792 ha ). Mlaştina Vermeş(10 ha) -proprietate privată:90%;proprietate de stat:10%. Dunele de nisip de la Foieni(10 ha)- proprietate de stat 100%; Pădurea de frasin de la Urziceni(38 ha)- proprietate de stat:100%;Grădina Cailor(sit CORINE biotop-365 ha)- proprietate de stat 80%;proprietate privată: 20%.
Documentație 1. Gavril Ardelean, Carol Karacsonyi - Flora,vegetaţia, fauna şi ecologia nisipurilor din nord - vestul României,Edit. Daya, Satu Mare, 2005, pag. 1 -732; 2. Gavril Ardelean - Fauna judeţului Satu Mare, Vasile Goldiş University Press,1998, pag. 1 - 515; 3. Gavril Ardelean, Carol Karacsonyi - Flora şi fauna Văii Ierului (înainte şi după asanare ), Edit. BION, Satu Mare, 2002, pag. 1- 675. 4. Covaciu–Marcov S. D. , Sas I. , Cupşa D. , Kovács É.-H. , Groza M. - Contributions to the knowledge of the distribution of Rana arvalis – Nills. 1842 in the north – west region of Romania, Analele Univ. Oradea, Fasc. Biologie, Tom. X., 2003 pp. 39-48; 5. Covaciu-Marcov S.-D. , Cicort-Lucaciu A.-St. , Sas I. , Bogdan H. , Pusta C . - Preliminary data about the distribution of Podarcis taurica in the north-western parts of Romania, Analele Univ. Oradea, Fasc. Biologie, Tom. X., 2003 pp. 111-117. 6. Wilhem A.,Ardelean G.,Sallai Z. - Fauna ihtiologică a bazinului râului Ier, Studii şi comunicări, Satu Mare, vol. II-III, pag.137 - 146,2001 - 2002; 7.Covaciu - Marcov S.D. - Date preliminare provind herpetofauna Văii Ierului,Studii şi comunicări, Satu Mare, Vol. II-III, Ştiinţele Naturii, 2001-2002, pag. 191-196; 8. Sas I. - The populations of Rana arvalis Nills. 1842 from the Ier Valley ( The Western Plain, Romania): present and future (în curs de publicare în Jurnalul de Zoologie de Nord-Vest,2006). 9. N.Doniţă, A.Popescu, Amelia Paucă-Comănescu, Simona Mihăilescu,I.D. Biriş - Habitatele din România, 2005, Editura Tehnică Silvică. Donita, N. si colab. 2005. Habitatele din Romania, Ed. Tehnica Silvica, Bucuresti; Donita, N. Si colab. 2006. Habitatele din Romania-Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (94/43/EEC), Ed. Tehnica Silvica, Bucuresti; Karacsonyi,C.1995. Flora si vegetatia judetului Satu Mare, De. Muzeului Satmarean; Lenti, I. si Aradi, Cs.2002. Batorliget elovilaga-ma, Debrecen; Botnariuc, N. si Tatole, V. (ed.). 2005. Cartea rosie a vertebratelor din Romania, Muz. Ist. Nat.”Grigore Antipa”, Bucuresti; Fuhn, I. E. (1960) Fauna Republicii Populare Române. Amphibia; Editura Academiei R.P.R., Bucureşti; Fuhn, I. E., Vancea, Şt. (1961) Fauna Republicii Populare Române. Reptilia; Editura Academiei R.P.R., Bucureşti; Ghira, I., si colab. 2002 - Mapping of Transylvanian Herpetofauna. Nymphaea- Folia Naturae Bihariae, Oradea, XXIX, pp: 145-201; Covaciu-Marcov, S-D. si colab. 2003. Contributions to the knowledge of the distribution of Rana arvalis Nilss. 1842 in the north-western region of Romania Analele Univ. Oradea, Fasc. Biologie, Tom. X., 2003; Covaciu-Marcov, S-D. si colab. Preliminary data about the distribution of Podarcis taurica in the north-western parts of Romania, Analele Univ. Oradea, Fasc. Biologie, Tom. X., 2003; Banarescu, P. 1964.Fauna RPR vol.XIII. Pisces-Osteichthyies. Ed. Acad. RPR, Bucuresti; Beldie, Al.1979. Flora Romaniei.Ed. Acad. RSR, Bucuresti, 2 vol.; Vilhelm, Al. si Ardelean, G. 2003.Contributii la cunoasterea faunei ihtiologice a Campiei Careiului in Romania, Nymphaea-Folia Naturae Bihariae, Oradea.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.27

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.16 2.676.-Pădurea Urziceni, Comuna Urziceni
+ 0.04 2.677.-Dunele de nisip Foieni
+ 0.07 2.679.-Mlaştina Vermeş

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J031SM006 + 1.54

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
60.00
-
A
1.00
-
A
1.00
-
B
50.00
-
B
20.00
-
C
20.00
-
C
10.00
-
A
20.00
-
B
50.00
-
B
20.00
-
B
30.00
-
A
10.00
-
C
2.00
-
C
10.00
-
B
0.01
-
B
0.10
-
A
5.00
-
B
30.00
-
A
2.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
50.00
-
B
15.00
-
B
20.00
-
C
2.00
0
C
5.00
-
B
10.00
-
B
5.00
-
B
2.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 144/06.07.2010, Administrator:Fundaţia Freies Europa Weltanschauung str. Câmpului, nr. 141B, ap.3, Cluj-Napoca, jud Cluj fax-0364 818 950 office@freieseuropa.ro
Planuri de management al sitului Pentru rezervaţiile naturale Pădurea Urziceni, Mlaştina Vermeş şi Dunele de nisip Foieni incluse în Câmpia Careiului custodele Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare (ONG) a elaborat Regulamentele care au fost depuse la APM Satu Mare şi urmează să fie avizate de către CMN - Academia Română. În data de 10.07.2006 s-au depus la APM Satu Mare pentru analiză proiectele Planurilor de management pentru rezervaţiile naturale Pădurea Urziceni,Dunele de nisip Foieni şi Mlaştina Vermeş.Pădurile aflate în proprietatea statului(domeniu public naţional) sunt administrate de către Direcţia Silvică Satu Mare prin amenajamentele silvice aprobate de către RNP Romsilva.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-9
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-21
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70