Natura2000 - Ceahlău (ROSCI0024)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0024
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Ceahlău

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.948333
Latitudine 46.955278
Suprafață (ha) 7736.90

Altitudine (m)

Minimă 666.00
Maximă 1877.00
Medie 1158.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.10
B
B
B
B
10.00
A
C
A
A
1.00
A
B
A
A
0.50
C
C
B
B
0.10
B
C
A
B
69.90
A
C
A
A
25.20
A
C
A
A
2.00
A
C
A
A
1.00
A
B
A
A
3.00
A
A
A
A
0.10
A
C
A
A
0.10
C
C
C
B
0.01
C
C
C
B
0.01
C
C
B
C
1.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus RC
C
B
C
B
1354 Ursus arctos RC
C
B
C
B
1361 Lynx lynx RC
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B
1323 Myotis bechsteini R
D
1324 Myotis myotis C
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
A
C
A
1166 Triturus cristatus R
C
A
C
A
2001 Triturus montandoni RC
C
A
C
A

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio P P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4052 Odontopodisma rubripes P
C
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4066 Asplenium adulterinum R
B
C
A
A
4070 Campanula serrata C
C
C
A
A
1902 Cypripedium calceolus R
B
C
A
A
1903 Liparis loeselii R
B
C
A
A
4116 Tozzia carpathica R
C
C
A
A
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
B
C
A
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea oxyloba ssp. schurii R
D
Plante
Aconitum napellus ssp. firmum R
D
Reptile
2432 Anguis fragilis P
A
Plante
1762 Arnica montana C
C
Plante
1763 Artemisia eriantha R
C
Plante
Asperula carpatica V
B
Mamifere
2361 Bufo bufo P
C
Mamifere
1201 Bufo viridis P
C
Plante
Campanula patula ssp. abietina C
C
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
C
Plante
Cerastium transsilvanicum V
B
Amfibieni
2645 Cervus elaphus P
C
Plante
Cetraria laureri V
C
Amfibieni
Chionomys nivalis P
C
Reptile
1283 Coronella austriaca P
C
Plante
Dianthus spiculifolius R
D
Plante
Dianthus tenuifolius R
D
Plante
Draba haynaldii V
C
Amfibieni
1342 Dryomys nitedula C
A
Amfibieni
2615 Eliomys quercinus R
C
Amfibieni
1327 Eptesicus serotinus C
C
Nevertebrate
Erebia gorge P
C
Amfibieni
2590 Erinaceus europaeus P
C
Plante
Eritrichium nanum ssp. jankae R
B
Amfibieni
1363 Felis silvestris V
A
Plante
Gomphus clavatus V
C
Plante
Helictotrichon decorum R
B
Plante
Hepatica transsilvanica R
B
Reptile
1261 Lacerta agilis C
C
Plante
Larix decidua ssp. carpatica R
C
Amfibieni
Lepus europaeus P
A
Plante
Linum perenne ssp. extraaxillare R
D
Amfibieni
1357 Martes martes P
C
Amfibieni
2631 Meles meles RC
A
Amfibieni
Microtus agrestis P
A
Amfibieni
1341 Muscardinus avellanarius C
A
Amfibieni
2632 Mustela erminea R
A
Amfibieni
2634 Mustela nivalis V
A
Amfibieni
1358 Mustela putorius P
A
Reptile
1292 Natrix tessellata R
C
Amfibieni
Ondatra zibethicus P
D
Plante
Onobrychis montana ssp. transsilvanica R
D
Plante
Pedicularis baumgartenii R
B
Amfibieni
1309 Pipistrellus pipistrellus P
C
Plante
Plantago atrata ssp. carpatica V
C
Amfibieni
1326 Plecotus auritus P
C
Plante
Poa rehmannii R
D
Plante
Primula elatior ssp. leucophylla C
D
Mamifere
1213 Rana temporaria C
A
Amfibieni
1369 Rupicapra rupicapra P
C
Plante
Sarcosphaera coronaria V
C
Plante
Scabiosa lucida ssp. barbata V
B
Nevertebrate
Sciocoris umbrinus R
A
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris C
A
Plante
Sempervivum montanum ssp. carpaticum V
C
Plante
Sesleria rigida ssp. haynaldiana R
D
Amfibieni
1343 Sicista betulina R
A
Plante
Soldanella hungarica ssp. hungarica R
D
Amfibieni
2598 Sorex alpinus P
C
Amfibieni
2599 Sorex araneus C
C
Amfibieni
2601 Sorex minutus R
C
Amfibieni
Sus scrofa C
A
Plante
Telochistes chrysophthalmus V
C
Plante
Thesium kernerianum V
B
Plante
Thymus bihoriensis R
B
Plante
Thymus comosus R
B
Mamifere
2353 Triturus alpestris P
C
Plante
2323 Typha shuttleworthii R
C
Plante
Usnea longissima V
C
Amfibieni
1332 Vespertilio murinus R
A
Reptile
2473 Vipera berus V
A
Amfibieni
Vulpes vulpes C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului S-au identificat urmatoarele asociatii vegetale: Artemisio eriathae- Gypsophiletum petraeae- pe Piatra Lata, Varful Toaca, Ocolasul Mare; Saxifrago moschatae- Drabetul kotschyi-pe varfurile Toaca si Panaghia; Potentillo chrysocraspedae- Festucetum airoidis-pe platoul culmii principale a Ceahlaului; Empetro- Vaccinietum gaultherioidis- pe Ocolasul Mare si platou la Piatra lui Ghedeon; Scorzonero roseae- Festucetum nigricantis- in subetajul superior al Ceahlaului; Violo declinatae- Nardetum- in etajul montan superior si subalpin; Diantho tenuifolii- Festucetum amethystinae- in etajul subalpin; Seslerio bielzii- Caricetum sempervirentis- pe Ocolasul Mare si Toaca; Festuco rubrae- Agrostetum capillaris- in pajistile din subetajele montan inferior si mijlociu; Symphyto cordati- Fagetum- in partea inferioara a muntelui Ceahlau; Pulmonario rubrae- Fagetum- larg raspandite in muntele Ceahlau; Hieracio rotundati- Piceetum- la 1100-1700 m altitudine; Saxifrago cuneifoliae- Laricetum- in rezervatia forestiera Polita cu Crini, pe Piatra cu Apa si pe stancariile de sub Ocolasul Mic; Rhododendro myrtifolii- Pinetum mugi- pe Piatra Lata de sub Ocolasul Mare, la sud si sud-est de Piatra Ghedeonului, sub versantul estic al Ocolasului Mare, la intrarea in Jgheabul lui Voda,la sud de Varful Toaca, pe Detunata, la nord si nord-est de Varful Panaghia; Campanulo abietinae- Juniperetum sibiricae- in etajul subalpin; Campanulo abietinae- Vaccinietum myrtilli-la limita superioara a molidisurilor.
Calitate si importanță Flora se caracterizeaza prin 1250 taxoni plante inferioare si 1540 specii de cormofite.Flora vasculara reprezinta 36% din flora României si 65% din cormofitele judetului Neamt din care 61 specii protejate, monumente ale naturii, endemite, specii rare, relicte ale erei glaciare. Fauna este reprezentata de numeroase specii de nevertebrate si de vertebrate. Nevertebratele sunt reprezentate de aproximativ 1100 de specii clasificate în numeroase ordine apartinând claselor de viermi, moluste, crustacee, miriapode, arahnide si insecte. Vertebratele sunt reprezentate prin:10 specii amfibieni,12 specii reptile,60 specii pasari(ceea ce reprezinta una dintre cele mai mari diversitati avifaunistice existente în zona montana a României),30 specii de mamifere.
Vulnerabilitate - Accesul auto pe DJ155F ( trei sectoare din drum trec pe teritoriul parcului) - Taieri ilegale de arbori - Colectare neautorizata de plante medicinale si fructe de padure - Constructii neautorizate - Gestionarea deseurilor de la cabanele si alte utilitati existente in parc - Alunecari de teren pe taluzuri (DJ 155F si drumuri forestiere)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) - Legea nr. 5 privind Aprobarea planului de amenajare a teritoriului national, sectiunea III-a (Zone protejate de interes national), punct 1.0 ( Rezervatii ale bosferei, parcuri nationale si naturale), litera „J” : Ceahlau, judetul Neamt, suprafata: 8 396,00 ha. - Hotararea nr. 230 din 04.03.2003 publicata in M.O., partea I, nr. 190 din 26.03.2003 privind Delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora, anexa nr. 1, sectiunea III (Hartile rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si descrierea limitelor, litera „j” – Parcul National Ceahlau, suprafata: 7742,5 ha. - Contractul de administrare al Parcului National Ceahlau nr. 821/ 31.05.2004. Parti contractante: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Consiliul Judetean Neamt. Obiectul contractului: administrarea PNC de catre Consiliul Judetean Neamt printr-o structura de administrare aflata in subordinea sa.
Tip de proprietate Suprafata totala 7742.5 ha din care padure- 7321.95 ha ( 94.56 %), pasune si gol alpin- 420.5 ha (5.44%). Padure: 7169.12 ha (97.90%)- RNP Directia Silvica Piatra Neamt 60.5 ha (0.08%)- Mitropolia Moldovei 146.78 ha ( 2%)- Proprietate privata Pasune: 110 ha (26,15%)- Consiliul Local Ceahlau
Documentație 1. Burduja C., 1962, Muntele Ceahlău. Flora şi vegetaţia. Ocr. Nat., 6, p. 63-92 2. Mititelu D., 1989, La flore vasculaire du mont Ceahlău. An. Şt. Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi, t. XXXV, s. IIa, Biologie vegetală (supl.), p. 55-65 3. Sârbu I., Oprea Ad., 1999, Field Report: Studiul complex al ariilor protejate din Moldova. Situaţia lor actuală. Jud. Neamţ, Grant no. 44/MEC 4. Zanoschi V., 1971, Flora şi vegetaţia masivului Ceahlău. Teză de doctorat. Univ. Cluj-Napoca 5. Sârbu I., Zundorf H., 1993, Contribuţii la răspândirea speciei Thseium kernerianum Simk. în România. Bul. Grăd. Bot. Iaşi, t. 4, p. 111-113 6. Sârbu I., Oprea Ad., 2002, Field Report. National Grassland Inventory-Romania 7. Toma M., col., 1966, Date noi asupra florei micologice a Ceahlăului. An. Şt. Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi, Biol., 12 (2): 393-398 8. Burlacu L., 1979, Flora şi vegetaţia lichenologică din Masivul Ceahlău. Ocr. nat. nemţene, a VIa Ses. de comunic.,  Conservarea naturii pe baze ecologice , Piatra Neamţ 9. Papp C., 1933, Contribuţiune la Bryogeographia Masivului Ceahlău. Bul. Soc. Reg. Rom. Geogr., LII

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
99.29
4.76
0.01

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 99.29 J-Ceahlău
* 4.76 2.641.-Poliţa cu crini
+ 0.01 2.642.-Cascada Duruitoarea

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J053NT001 * 44.29

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
-
B
0
C
+
B
-
C
-
C
-
C
0
C
30.00
+
C
0
B
10.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
B
0
B
0
B
-
B
0
B
-
C
0
C
0
C
0
C
0
A
0
C
-
C
0
C
0
C
-
C
0
C
0
C
-
C
0
C
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administrator-Consiliul Judetean Neamt, Serviciul de administrare a Parcului National Ceahlau Constituire si functionare: HCJ 55/1 sept 2004 privind infiintarea Directiei judetene de administrare a Parcului National Ceahlau si salvare in
Planuri de management al sitului Serviciul de administrare a Parcului National Ceahlau a intocmit Regulamentul de organizare si functionare a parcului ce urmeaza a fi aprobat de Consiliul Stiintific . Plan de management nu exista.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-28
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-40
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-41
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70