Natura2000 - Cheile Bicazului - Hăşmaş (ROSCI0027)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0027
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cheile Bicazului - Hăşmaş

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.799444
Latitudine 46.740833
Suprafață (ha) 7641.50

Altitudine (m)

Minimă 673.00
Maximă 1787.00
Medie 1266.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
43.00
57.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
C
C
A
C
1.00
C
C
B
B
0.01
D
0.10
A
B
A
A
0.50
B
C
B
B
1.00
B
C
A
B
1.00
B
C
B
B
1.00
A
C
A
A
0.10
B
B
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
B
B
B
1.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B
0.00
B
B
C
B
60.00
A
C
A
A
0.50
C
C
B
B
1.00
A
A
A
A
1.00
B
B
B
B
0.01
C
C
B
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus 5-10 i
C
A
C
C
1361 Lynx lynx 2-4 i
C
A
C
B
1354 Ursus arctos 5-8 i 25-30 i
C
A
C
C
1307 Myotis blythii P P
C
B
C
B
1308 Barbastella barbastellus P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
A
C
A
1166 Triturus cristatus C C C C
C
A
C
B
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis P
C
B
C
B
1163 Cottus gobio P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4054 Pholidoptera transsylvanica P
B
A
A
A

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1902 Cypripedium calceolus V
C
C
B
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
B
C
B
B
4066 Asplenium adulterinum V
C
C
B
B
4070 Campanula serrata R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea oxyloba ssp. schurii
A
Plante
Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum
B
Plante
Aconitum toxicum
B
Plante
Alyssum repens ssp. repens
B
Plante
Androsace arachnoidea
A
Plante
Androsace chamaejasme
A
Reptile
2432 Anguis fragilis
C
Plante
Aquilegia nigricans ssp. nigricans
A
Plante
Asperula capitata
A
Nevertebrate
1091 Astacus astacus
C
Plante
Astragalus pseudopurpureus
A
Plante
Astragalus roemeri
A
Mamifere
2361 Bufo bufo
C
Mamifere
1201 Bufo viridis
C
Plante
Campanula carpatica
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
D
Plante
Centaurea atropurpurea ssp. atropurpurea
A
Plante
Centaurea kotschyana
A
Plante
Centaurea pinnatifida
A
Plante
Cephalanthera damasonium
A
Plante
Cephalanthera rubra
A
Plante
Cerastium arvense ssp. lerchenfeldianum
A
Plante
Cerastium fontanum ssp. macrocarpum
A
Plante
Cerastium transsilvanicum
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus RC
D
Amfibieni
Chionomys nivalis P
A
Plante
Cirsium decussatum
A
Plante
Cirsium furiens
A
Reptile
1283 Coronella austriaca
C
Plante
Corydalis capnoides
A
Plante
Crepis conyzifolia
A
Plante
Crepis jacquinii ssp. jacquinii
A
Plante
Dactylorhiza cordigera
A
Plante
Dactylorhiza incarnata
A
Plante
Dactylorhiza maculata
A
Plante
Dactylorhiza sambucina
A
Plante
Daphne cneorum
A
Plante
Dianthus carthusianorum
A
Plante
Dianthus spiculifolius
A
Plante
Doronicum carpaticum
A
Plante
Draba kotschyi
A
Plante
Eritrichium nanum ssp. jankae
A
Plante
Erysimum witmannii
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris
C
Plante
Festuca carpatica
A
Plante
Festuca gautieri
B
Plante
Festuca porcii
B
Plante
Festuca versicolor
A
Plante
1866 Galanthus nivalis
A
Plante
Galium pumilum
A
Plante
Gentiana brachyphylla ssp. favratii
A
Plante
Gentiana cruciata ssp. phlogifolia
A
Plante
1657 Gentiana lutea
A
Plante
Gentiana pneumonanthe
A
Plante
Goodyera repens
A
Plante
Gymnadenia conopsea
A
Plante
Gypsophila petraea
A
Plante
Helictotrichon decorum
A
Plante
Hepatica transsilvanica
A
Plante
Hesperis matronalis ssp. cladotricha
A
Plante
Hieracium pojoritense
A
Plante
Jovibarba globifera ssp. globifera
A
Plante
Jovibarba heuffelii
A
Plante
Juncus thomasii
B
Plante
Juniperus sabina
A
Plante
Jurinea mollis ssp. transylvanica
A
Reptile
1261 Lacerta agilis
C
Reptile
2424 Lacerta vivipara
C
Plante
Larix decidua ssp. polonica
A
Plante
Leontopodium alpinum
A
Plante
Linum perenne ssp. extraaxillare
A
Plante
Listera cordata
A
Plante
Listera ovata
A
Amfibieni
2630 Martes foina
C
Amfibieni
1357 Martes martes
C
Plante
Melampyrum saxosum
A
Plante
Microstylis monophyllos
A
Plante
Minuartia laricifolia ssp. kitaibelii
A
Plante
Nigritella nigra ssp. rubra
A
Plante
Orchis coriophora ssp. coriophora
A
Plante
Orchis militaris
A
Plante
Orchis morio
A
Plante
Orchis tridentata ssp. tridentata
A
Plante
Orchis ustulata
A
Plante
Oxytropis carpatica
A
Plante
Oxytropis halleri ssp. halleri
A
Nevertebrate
1057 Parnassius apollo R
C
Plante
Phyteuma confusum
A
Plante
Phyteuma tetramerum
A
Plante
Phyteuma vagneri
A
Plante
Pinguicula vulgaris
A
Plante
Pinus sylvestris
A
Plante
Poa molinerii
A
Plante
Poa rehmannii
A
Plante
Poa stiriaca
A
Reptile
1256 Podarcis muralis
C
Plante
Potentilla rupestris
A
Plante
Primula elatior ssp. leucophylla
A
Plante
Primula farinosa ssp. farinosa
A
Plante
Primula halleri
A
Plante
Pulmonaria rubra
B
Mamifere
1210 Rana esculenta
C
Mamifere
1212 Rana ridibunda
C
Mamifere
1213 Rana temporaria
C
Plante
Ranunculus carpaticus
A
Plante
Ribes nigrum
A
Amfibieni
1369 Rupicapra rupicapra 50-75 i
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra
C
Plante
Saussurea alpina ssp. alpina
A
Plante
Saxifraga corymbosa
B
Plante
Scabiosa columbaria ssp. pseudobanatica
A
Plante
Scabiosa lucida
A
Plante
Scorzonera purpurea ssp. rosea
A
Plante
Scrophularia heterophylla ssp. laciniata
A
Plante
Sedum telephium ssp. fabaria
A
Plante
Sempervivum marmoreum
A
Plante
Sempervivum montanum ssp. montanum
A
Plante
Seseli gracile
A
Plante
Seseli rigidum
A
Plante
Sesleria bielzii
A
Plante
Sesleria heuflerana ssp. heuflerana
B
Plante
Silene heuffelii
B
Plante
Silene nutans ssp. dubia
A
Plante
Silene zawadzkii
A
Plante
Soldanella montana
A
Plante
Symphytum cordatum
B
Plante
Taraxacum nigricans
B
Plante
Taxus baccata
A
Plante
Thlaspi dacicum ssp. dacicum
A
Plante
Thymus bihoriensis
A
Plante
Thymus comosus
A
Plante
Traunsteinera globosa
A
Plante
Trisetum alpestre
A
Plante
Trisetum macrotrichum
A
Mamifere
2353 Triturus alpestris
C
Mamifere
2357 Triturus vulgaris
C
Plante
Trollius europaeus
A
Plante
Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum
A
Plante
Viola alpina
A
Plante
Viola dacica
A
Plante
Viola declinata
B
Plante
Viola jooi
A
Reptile
2473 Vipera berus
C
Plante
Waldsteinia geoides
A
Plante
Waldsteinia ternata
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 9.00
N17 - Păduri de conifere 85.00
N19 - Păduri mixte 2.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 4.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas este situat in mare parte in Muntii Hasmas din grupa centrala a Carpatilor Orientali. Se situeaza pe raza administrativa a judetelor Neamt si Harghita. Muntii Hasmas sunt formati din calcare dure triasice si jurasice, dolomite, conglomerate cretacice, conservate sub forma unor inversiuni de relief care domina evident formatiunile de sisturi cristaline de la baza acestora. Cheile Bicazului au o lungime de cca 8 km si au rezultat in urma adancirii raului Bicaz.Peretii Cheilor Bicazului sunt reprezentati de abrupturile Suhardului Mic si ale Surducului. Cheile sunt insotite de stanci impresionante, turnuri, piramide (Piatra Altarului).
Calitate si importanță Fauna parcului este deosebit de bogata atat in ceea ce priveste speciile de vanat cat si alte specii caracteristice zonei montane. Dintre speciile de pasari amintim: acvila de munte (Aquila chrysaetos), ciocanitoarea de munte (Picoides tridactylus), presura de munte (Emberiza cia).
Vulnerabilitate Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas este supus influentelor antropice: fluxul de turisti, camparea, focul, recoltarea plantelor, zgomotul, depozitarea necontrolata a deseurilor, practicarea sporturilor extreme, braconajul si comertul ambulant.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl propus cuprinde în întregime Parcul Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş, desemnat prin Ordinul nr. 7/1990 şi prin Legea nr. 5/2000.
Tip de proprietate Partea din judeţul Harghita a sitului este de 3503 ha. Suprafeţele situate în cadrul Parcului Naţional în procent de 90 % aparţin domeniului public naţional iar 10 % în domeniul privat. Suprafeţele propuse în afara parcului, în marea lor majoritate aparţin domeniului privat, aparţinând persoanelor fizice.
Documentație 1. Flora si vegetatia cormofitelor din Masivul Hasmas,Cheile Bicazului si Lacul Rosu - Nechita N., Ed. Constantin Matasa, Piatra Neamt, 2003 2. Vegetatia din Muntii Hasmas,Cheile Bicazului si Lacul Rosu - Nechita N.,Mititelu D., Stud. Cercet.Muzeului Piatra Neamt, 1996 3. Padurile Romaniei, Parcuri Nationale si Naturale - Regia Nationala a Padurilor, Romsilva, Bucuresti, 2004 4. Flora si vegetatia judetului Neamt - Chifu T., Mititelu D., Dascalescu D., Mem. Sect. St. Acad. Rom.,1987

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
88.88
1.13
51.68

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J053NT011 * 0.49
J045HR032 * 40.27

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
-
B
20.00
-
A
10.00
-
A
5.00
-
B
1.50
-
B
15.00
+
A
1.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas este administrat de catre Directia Silvica Miercurea Ciuc, prin Serviciul de Administrare a Parcului National Cheile Bicazului-Hasmas - director Cosmin Butnar, tel. 0266/336540;
Planuri de management al sitului Regulamentul de organizare si functionare, precum si planul de management au fost intocmite .

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-40
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-52
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70