Natura2000 - Cheile Şugăului - Munticelu (ROSCI0033)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0033
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cheile Şugăului - Munticelu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.840000
Latitudine 46.838056
Suprafață (ha) 335.00

Altitudine (m)

Minimă 660.00
Maximă 1382.00
Medie 1020.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.10
A
A
A
A
1.00
A
C
A
A
3.00
A
C
A
B
1.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B
1354 Ursus arctos R
D
1324 Myotis myotis P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1087 Rosalia alpina V
D

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata R
C
C
B
B
1902 Cypripedium calceolus V
C
C
B
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica V
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
2134 Astragalus psedopurpureus RC
B
Plante
Campanula carpatica R
B
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
C
Plante
Cratoneuron commutatum R
D
Plante
Cratoneuron sp. R
D
Plante
Dianthus petraeus ssp. petraeus R
B
Plante
Gymnadenia conopsea R
A
Plante
Helictotrichon decorum R
B
Plante
Hieracium pojoritense R
B
Plante
Leucanthemum waldsteinii R
B
Amfibieni
1312 Nyctalus noctula R
C
Amfibieni
1309 Pipistrellus pipistrellus RC
C
Plante
Poa rehmannii R
B
Amfibieni
1369 Rupicapra rupicapra P
C
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris RC
C
Amfibieni
1343 Sicista betulina RC
C
Plante
Silene nutans ssp. dubia RC
B
Plante
Silene zawadzkii R
B
Plante
Symphytum cordatum R
B
Plante
Thymus comosus R
B
Amfibieni
1332 Vespertilio murinus R
C
Amfibieni
Vulpes vulpes P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl a fost declarat arie protejata in anul 1971, prin decizia Consiliului Popular Neamt, fundamentarea stiintifica apartinand prof. univ. dr.geolog Constantin Grasu, pe considerente geologice, paleontologice si geomorfologice. Masivul Munticelu face parte din complexul carstic al Cheilor Bicazului, fiind situat in N-E Parcului National Cheile Bicazului- Hasmas.
Calitate si importanță Importanta este determinata de densitatea si varietatea speciilor vegetale si animale de interes comunitar si national. Citata pentru prima oara in 1933 de catre M. Gusuleac, specia endemica Astragalus pseudopurpureus cuprinde peste 95% din populatiile din Romania.
Vulnerabilitate Principalele influente antropice sunt: - taieri ilegale de arbori - pasunatul - turismul necontrolat( distrugeri in Pestera Munticelu) -braconaj ( Rupicapra rupicapra-Capra neagra)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervatia naturala Cheile Sugaului- Munticelu a fost propusa datorita tipurilor de habitate si a diversitatii biologice pe care le adaposteste.
Tip de proprietate Proprietate de stat- 80% Proprietate privata- 20%
Documentație 1.Monumentele naturii din judetul Neamt- Ciobanu M., Grasu C., Ionescu V., 1972 2.Flora si vegetatia judetului Neamt- Chifu T., Mititelu D., Dascalescu D.,1987, Mem. sect. st.Acad. Rom. Bucuresti, 281-302 3. Plante endemice in Flora Romaniei- Dihoru G., Pirvu C., 1987, Ed. Ceres Bucuresti 4. Plante ocrotite din Romania, Ed. Univ. Al.I. Cuza Iasi, 2003 5. Cartea rosie a vertebratelor din Romania-Acad.N. Botnariuc,Dr. V. Tatolea, Bucuresti 2005

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.35
0.61

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.35 I-Cheile Bicazului - Hăşmaş
* 0.11 2.648.-Peştera Munticelu
* 0.50 2.652.-Cheile Şugăului

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J053NT011 * 86.54

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
-
C
1.00
+
C
5.00
-
C
25.00
0
B
2.00
-
A
1.00
-
C
1.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
C
-
B
-
C
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Rezervatia naturala Cheile Sugaului- Munticelu a fost atribuita in custodie in anul 2004 ONG-ului Clubul Montan Roman Piatra Neamt.
Planuri de management al sitului Custodele a elaborat regulamentul de organizare si functionare a rezervatiei. Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-40
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70