Natura2000 - Cheile Turenilor (ROSCI0034)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0034
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cheile Turenilor

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.711667
Latitudine 46.603889
Suprafață (ha) 134.20

Altitudine (m)

Minimă 405.00
Maximă 575.00
Medie 492.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata RC
D
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
A
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1149 Cobitis taenia P P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1078 Callimorpha quadripunctaria RC
C
B
C
B
1052 Euphydryas maturna R
C
B
C
B
4036 Leptidea morsei R
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Allium flavum R
A
Plante
Aristolochia clematitis R
D
Plante
Aurinia saxatilis R
D
Plante
Centaurea atropurpurea R
B
Plante
Medicago minima R
D
Plante
Paronychia cephalotes R
A
Plante
Sempervivum marmoreum R
A
Plante
Seseli elatum ssp. osseum V
A
Plante
Silene otites R
D
Plante
Sorbus dacica R
B
Plante
Sorbus graeca R
A
Plante
Spiraea chamaedryfolia C
D
Plante
Spiraea crenata R
A
Plante
Taraxacum hoppeanum R
D
Plante
Thymus comosus R
B
Nevertebrate
Trochiscocoris rotundatus R
D
Plante
Viola jooi R
B
Plante
Waldsteinia geoides V
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 15.00
N16 - Păduri caducifoliate 50.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 35.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Cheile Turenilor sunt rezultatul unor fenomene carstice manifestate in calcarele jurasice(tithonice) aflate la contactul Muntilor Trascau- la poalele Muntilor Petrid, ca o ramificatie laterala a acestora - cu Depresiunea Turda- Alba Iulia, parte componenta a Bazinului Transilvaniei. Aspectul rezervatiei este acela de canion carstic, in forma de V, peretii de calcar avand inaltimi cuprinse intre 20 m (in dreptul carierei din Tureni, la intrarea in chei) si 105 m pe traseul cheilor propriu-zise. Distanta dintre pereti creste in a doua jumatate a cheilor, ajungand la 160 m la iesirea spre Copaceni a cheilor. Lungimea cursului Vaii Racilor, deci si a cheilor este de 1850 m. Pe platoul carstic situat deasupra Cheilor Turenilor se remarca urmatoarele forme pozitive de relief: Dealul Cheia(540-570), Dealul Copandului(540-560) si Dealul Turului (20-530), pe versantul stang, iar pe cel drept, Dealul Turenilor si Dealul Ghicenghe(540-580).Pe solul inierbat care acopera platoul carstic se remarca lapiezuri calcaroase, avand dimensiuni medii de 100/80 cm.
Calitate si importanță Aria protejata Cheile Turenilor face parte din categoria ariilor protejate Rezervatie Naturala, categorie care corespunde categoriei IV IUCN , si anume arie de gestionare a habitatelor/speciilor: arie protejata administrata in special pentru conservarea prin interventii de gospodarire.Scopul Rezervatiilor Naturale este protectia si conservarea unor habitate si specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic , forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic,pedologic, istoric si arheologic, prin elaborarea unor strategii si studii de impact ecologic de durata scurta, medie si indelungata.
Vulnerabilitate Gradul de conservare a Cheilor Turenilor este relativ bun, data fiind eclipsarea acestui obiectiv de prezenta Cheilor Turzii in apropiere, acestea fiind tinta afluxului de turisti. Daca factorul turism este mai putin degradant in cazul Cheilor Turenilor, in schimb, alti factori antropici, cum ar fi pasunatul intensiv si activitatile industriale si-au pus si inca isi pun amprenta asupra acestei zone atat de complexe din punct de vedere geologic, speologic, biologic, arheologic si peisagistic.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Cheile Turenilor,denumite si Cheile Tureni sau Turului se constitue, incepand cu anul 1993, intr-o rezervatie naturala mixta(floristica, faunistica, peisagistica) si parc arheologic (terase si pesteri locuite)statutata astfel la nivel local, dat fiind importanta stiintifica si turistica a acestui obiectiv. Cheile Turenilor au fost declarate Rezervatie naturala si parc arheologic conform Hotaririi Prefecturii judetului Cluj, publicata in Monitorul Oficial nr.3/1993, la pozitia 51 in Lista rezervatiilor arheologice, parcurilor si monumentelor naturii, la subcapitolul Rezervatii din judetul Cluj, propuse de catre Oficiul judetean al Patrimoniului Cultural - National, din cadrul Muzeului National de Istorie a Transilvaniei. Ulterior, prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a zone protejate, Rezervatia Naturala Cheile Turenilor a dobandit statutul de arie protejata de interes national, fiind listat la pozitia 2342 cu o suprafata totala de 25 ha.
Tip de proprietate Ocolul Silvic Turda(85ha)- 80%; I.E.I.A.M.C. Turda < 0,5%; Proprietate comunala(Sandulesti)< 0,5%; Proprietate comunala(Tureni) - 19%;
Documentație Plan de Management Rezervatia Naturala Cheile Turenilor- intocmit:Vizauer Tibor-Csaba, custodele Rezervatiei Naturale Cheile Turenilor, Cluj-Napoca 2005. Directia Silvica Cluj Napoca; Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj -harti 1954, 1964 modificata ulterior in urma aplicarii Legii 18/1991;

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
76.98

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 76.98 2.342.-Cheile Turenilor Comuna Tureni

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
35.00
-
A
20.00
-
B
5.00
0
A
10.00
-
A
5.00
-
A
15.00
-
A
8.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
60.00
0
B
10.00
-
A
30.00
-
A
10.00
-
A
5.00
-
A
15.00
-
A
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului 100% arie naturală protejată, aflată în custodia Consiliului Judeţean Cluj din anul 2004(cnf.Ord.850/2003).
Planuri de management al sitului Rezervatia Naturala Cheile Turenilor a fost luata in custodie de catre Consiliul Judetean Cluj, conform Ordinului Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 850 din 27 octombrie 2003 privind procedura de incredintare a administrarii sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate, semnand Conventia de custodie cu Agentia Regionala de Protectie a Mediului Cluj-Napoca nr. 8690/13882 din 24 noiembrie 2004.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-60
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70