Natura2000 - Cheile Turzii (ROSCI0035)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0035
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cheile Turzii

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.678889
Latitudine 46.562222
Suprafață (ha) 326.10

Altitudine (m)

Minimă 422.00
Maximă 796.00
Medie 636.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
A
A
0.10
A
C
A
A
2.00
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
2.00
B
C
C
C
5.00
B
C
B
B
3.00
B
C
A
B
0.20
C
C
B
B
2.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1310 Miniopterus schreibersi P
C
B
C
B
1324 Myotis myotis P
C
B
C
B
1304 Rhinolophus ferrumequinum P
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B
1305 Rhinolophus euryale P
C
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1149 Cobitis taenia P P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1060 Lycaena dispar P
C
B
C
B
4036 Leptidea morsei R
C
B
C
B
4034 Glyphipterix loricatella P
A
B
A
B
4030 Colias myrmidone R
C
B
C
B
4050 Isophya stysi R
B
B
C
B
4054 Pholidoptera transsylvanica P
C
B
A
B
4012 Carabus hampei P
B
B
C
B
1016 Vertigo moulinsiana R
B
B
C
B
4020 Pilemia tigrina P
C
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4067 Echium russicum R
C
C
A
A
2170 Ferula sadleriana R
A
A
A
A
4098 Iris humilis ssp. arenaria V
A
C
A
A
1477 Pulsatilla patens R
B
C
A
A
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
B
C
A
A
4087 Serratula lycopifolia V
A
C
A
A
1689 Dracocephalum austriacum R
A
B
A
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea pannonica R
B
Plante
Aconitum napellus ssp. fissurae R
B
Plante
Allium obliquum V
D
Plante
Asplenium lepidum R
D
Mamifere
2361 Bufo bufo P
A
Mamifere
1201 Bufo viridis P
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
A
Plante
Cardaminopsis arenosa R
B
Plante
Carex brevicollis R
D
Plante
Centaurea atropurpurea ssp. atropurpurea R
D
Plante
Centaurea reichenbachii V
D
Plante
Centaurea rhenana R
B
Plante
Cephalaria radiata V
B
Amfibieni
2645 Cervus elaphus P
A
Reptile
1283 Coronella austriaca R
A
Plante
Corydalis cava R
B
Plante
Corydalis solida R
B
Plante
Daphne cneorum V
D
Plante
Dianthus spiculifolius R
D
Plante
Dictamnus albus R
D
Reptile
1281 Elaphe longissima R
A
Nevertebrate
Elasmucha ferrugata R
D
Plante
Ephedra distachya R
D
Plante
Fallopia dumetorum R
B
Plante
Festuca rubra ssp. rubra R
B
Plante
Festuca rupicola ssp. rupicola R
B
Plante
Festuca valesiaca R
B
Plante
1866 Galanthus nivalis R
C
Plante
Galium mollugo R
B
Plante
Helictotrichon decorum R
B
Plante
Hieracium wiesbaurianum R
B
Plante
Hieracium x brachiatum R
B
Mamifere
1203 Hyla arborea R
A
Plante
Inula britannica R
B
Plante
Iris humilis R
B
Plante
Iris pumila ssp. pumila R
B
Plante
Jurinea mollis ssp. transylvanica R
B
Reptile
1261 Lacerta agilis C
A
Reptile
1263 Lacerta viridis C
A
Plante
Lactuca viminea V
D
Amfibieni
Lepus europaeus C
A
Nevertebrate
1067 Lopinga achine P
A
Amfibieni
2630 Martes foina P
A
Plante
Melampyrum pratense R
B
Plante
Melica picta R
B
Reptile
1292 Natrix tessellata P
A
Plante
Onosma arenaria V
D
Plante
Onosma pseudarenaria V
C
Plante
Orchis morio R
D
Plante
Poa badensis R
B
Plante
Poa nemoralis R
B
Plante
Poa pratensis R
B
Reptile
1256 Podarcis muralis P
A
Plante
Potentilla recta R
B
Plante
Primula elatior ssp. leucophylla R
D
Plante
Prunus tenella R
D
Mamifere
1209 Rana dalmatina R
A
Mamifere
1212 Rana ridibunda R
A
Mamifere
1213 Rana temporaria R
A
Plante
Saxifraga marginata R
D
Plante
Scabiosa columbaria R
B
Plante
Scabiosa columbaria ssp. pseudobanatica V
D
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris C
A
Plante
Seseli elatum ssp. osseum R
B
Plante
Sorbus borbasii R
B
Plante
Sorbus dacica R
B
Plante
Sorbus torminalis R
B
Plante
Spiraea media R
D
Amfibieni
Sus scrofa C
A
Plante
Taraxacum hoppeanum R
B
Plante
Taxus baccata V
D
Plante
Thalictrum foetidum R
D
Plante
Thymus comosus R
B
Plante
Thymus longicaulis R
D
Nevertebrate
Trochiscocoris rotundatus R
D
Plante
Viola jooi R
D
Plante
Viola tricolor ssp. subalpina R
B
Reptile
2473 Vipera berus R
A
Amfibieni
Vulpes vulpes C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 46.00
N16 - Păduri caducifoliate 26.00
N19 - Păduri mixte 22.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 6.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Rezervaţia naturală Cheile Turzii este situată la 7 km vest de municipiul Turda, în extremitatea estica a Masivului Trascău, în lungul cursului de apă Hăşdate (afluent al râului Arieş).Cheile Turzii sunt chei epigenetice, formate în calcare de vârsta jurasică, a căror pereţi se ridică la 300-320 m faţă de nivelul actual al pârâului Hăşdate, în cea mai mare parte foarte abrupţi, aproape verticali.Se remarcă interesante fenomene endocarstice (grote, pesteri), ceea ce imprimă valoarea peisagistică a acestui areal. Climatul este de tip continental moderat, de dealuri împădurite, cu o temperatură medie anuală de 8 C şi cu precipitaţii medii anuale de 600 ml/mp. Datorită expoziţiei versanţilor,pe toate cele 4 direcţii, apar o serie întreagă de insule microclimatice, fapt ce a favorizat instalarea şi menţinerea unei multitudini de comunităţi vegetale şi faunistice.
Calitate si importanță În rezervaţia naturală Cheile Turzii s-au semnalat până în prezent peste 1030 de specii de plante(NYARADY,1939), multe dintre acestea fiind extrem de importante din punct de vedere stiinţific, prin caracterul lor endemic si/sau rar. În această categorie se includ specii cum ar fi:-Allium obliquum, Thymus iliricus, Aconitum firmum fissurae, Carex digitata piroskana, Ephedra distachya, Ferula sadleriana, Asplenium lepidum. Se semnalează prezenţa mai multor tipuri de asociaţii vegetale, caracteristice mai multor etaje altitudinale:asociaţii stepice, de deal, montane,de stâncării. Se pot identifica 9 tipuri de habitate de importanţă comunitară, din care 5 sunt prioritare si reprezintă 42% din suprafaţa totală de protecţie. În ceea ce priveşte valoarea avifaunistică a rezervaţiei,s-au semnalat în studiile de specialitate peste 111 specii de păsări, un număr important dintre acestea fiind incluse în Anexa I a Directivei Păsări 79/CEE/409 sau în alte acorduri internaţionale la care România a aderat.
Vulnerabilitate Deşi a fost pusă oficial sub protecţie încă din 1938 Rezervaţia Naturală Cheile Turzii a fost şi este în continuare agresată de numeroşi factori: -păşunatul necontrolat, cu repercursiuni asupra structurii vegetaţiei din zonă -turismul necontrolat, cu efecte negative resimţite în grotele din pereţii cheilor, respectiv asupra coloniilor de lilieci -sporturi extreme de genul escaladă, parapantism, ce duc în unele situaţii la deranjarea speciilor de păsări clocitoare de pe stâncării; -exploziile puternice de la carierele de piatră din apropiere -efecte negative asupra pereţilor cheilor (desprinderea unor blocuri de rocă, distrugerea traseelor de căţărare), asupra avifaunei (zgomot, trepidaţii); -poluarea apei, dată fiind prezenţa în amonte a localităţii Petreştii de Jos; -depozitarea necontrolată a deşeurilor în amonte şi în imediata vecinatate a rezervaţiei.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) -1938-o primă declarare, prin Jurnalul Consiliului de Miniştrii nr. 645; -1974-reconfirmarea statutului de protecţie, prin Hotărârea Consiliului Popular nr. 648; -1994-actualizarea listei ariilor protejate de interes judetean, prin Decizia Consiliului Judeţului Cluj nr.147; -2000-statut de arie protejată de interes naţional, prin Legea nr.5/2000 de amenajare a teritoriului/Sectiunea a III-a, pozitia 2.331, cu o suprafata de protecţie de 104 ha; -2004-H.G. 2151/2004,extinderea suprafeţei de protecţie la 324 ha.
Tip de proprietate 1.Proprietate de stat: 70 ha, 21%-Ocolul Silvic Turda; 2.Proprietate comunala:78,5% Comunele Mihai Viteazu,Sănduleşti,Petreştii de Jos 3.Proprietate privată: <0,5%
Documentație 1.Academia Română,Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa,Cartea roşie a vertebratelor din România, Bucuresti 2005. 2.APM Cluj et al.,Documentaţie de fundamentare în vederea extinderii Rezervaţiei Cheile Turzii, 2005; 3.Bruum,B. et al.,Păsările din România şi Europa-Determinator ilustrat-versiunea romanească Munteanu,Dan,Octopus Publishing Group Ltd.,1999; 4.Fişă de caracterizare Corine Biotop Cheile Turzii,1996; 5.Nyarady,Erasmus I.,Enumerarea Plantelor Vasculare din Cheia Turzii, Imprimeria Nationala, Bucuresti ,1939; 6.Ocolul Silvic Turda , Amenajament silvic, UP II Iara; 7.Ocolul Silvic Turda , Amenajament silvic, UP VII Micesti; 8.Olteanu et. al.,Lista rosie a plantelor superioare din Romania, Studii.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
98.39

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 98.39 2.331.-Cheile Turzii

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J043CJ004 * 87.03

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
21.00
+
C
10.00
0
B
44.00
-
C
10.00
-
C
10.00
-
B
2.00
-
B
2.00
0
C
2.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
70.00
-
B
40.00
+
B
20.00
-
B
14.00
-
B
10.00
-
C
11.00
-
B
30.00
-
C
10.00
-
B
12.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului 100% arie naturală protejată, aflată în custodia Consiliului Judeţean Cluj din anul 2004(cnf.Ord.850/2003).
Planuri de management al sitului 1.Plan de management pentru aria naturală Cheile Turzii (324 ha)-elaborat; 2.Plan de Urbanism-Zona Protejată Cheile Turzii, 1995(104 ha); 3.Regulament general pentru executarea de construcţii şi desfăşurarea unor activităţi în zonele naturale protejate de interes judeţean, judeţul Cluj-emitent Consiliul Judeţean Cluj,1995; 4.Amenajament silvic U.P. nr. II Iara, Ocolul Silvic Turda; 5.Amenajament silvic U.P. VII Micesti, Ocolul Silvic Turda; 6.Plan de Urbanism, Comuna Petreştii de Jos; 7.Plan de Urbanism, Comuna Sănduleşti.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-60
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70