Natura2000 - Cheile Vârghişului (ROSCI0036)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0036
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cheile Vârghişului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.541944
Latitudine 46.212778
Suprafață (ha) 833.90

Altitudine (m)

Minimă 556.00
Maximă 935.00
Medie 695.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
75.00
25.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
6.26
B
C
A
B
3.00
B
C
A
B
1.25
C
C
B
C
1.87
C
C
B
C
44.58
B
C
C
B
2.00
C
C
B
C
2.00
C
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1308 Barbastella barbastellus P 50-100 i 500-800 i
C
B
C
B
1310 Miniopterus schreibersi P 20-50 i
D
1323 Myotis bechsteini P 70-100 i
C
C
C
C
1307 Myotis blythii P 2000-2500 i 1000-1500 i
C
B
C
B
1321 Myotis emarginatus P P
D
1324 Myotis myotis P 2000-2500 i 1000-1500 i
C
B
C
B
1304 Rhinolophus ferrumequinum P 1-3 i
D
1303 Rhinolophus hipposideros P 200-250 i 250-300 i
B
B
C
C
1355 Lutra lutra P
C
C
C
C
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis P
D
1163 Cottus gobio P
D

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1087 Rosalia alpina P
C
B
C
B
4057 Chilostoma banaticum RC
B
B
A
B
4054 Pholidoptera transsylvanica P
C
B
A
B
4014 Carabus variolosus RC
B
B
C
B
1086 Cucujus cinnaberinus P
B
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Amfibieni
1327 Eptesicus serotinus RC
C
Amfibieni
1312 Nyctalus noctula 1000-1500 i
C
Amfibieni
1309 Pipistrellus pipistrellus C
C
Amfibieni
1326 Plecotus auritus 100-200 i
C
Amfibieni
1329 Plecotus austriacus 50-100 i
C
Nevertebrate
1050 Saga pedo
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Cheile Varghisului s-a format în calcarele jurasice ale panzei bucovinice si se intind între varfurile Also si Felso Mal (Vf. Tiva) din nordul Muntilor Persani. Pe aceasta portiune de cca. 1-2 km lungime si 500-600 m. grosime s-a dezvoltat un relief carstic, cu formele sale de suprafata si de adancime (doline, pesteri etc.). Cea mai mare pestera este pestera Orban Balazs aflat pe malul stang al paraului Varghis.
Calitate si importanță Cheile Varghisului reprezinta unul dintre cele mai interesante fenomene naturale din sudul Carpatilor Orientali, in care se regasesc o serie de elemente naturale de valoare exceptionala din punct de vedere botanic, zoologic, speologic, paleontologic si peisagistic. În flora cheilor, lânga cele 10 endemite carpatice si daco-balcanice se gasesc populatiile speciilor Cypripedium calceolus si Iris aphylla ssp. hungarica, aflate in Anexele II si III a Directivei Habitate. Pajistile deschise de stancarii, tufarisurile xeroterme, padurile de grohotisuri si fagetele adapostesc 44 specii de plante protejate pe listele rosii nationale. Stâncaria salbatica si padurile constituie habitat pentru o fauna extrem de bogata reprezentanta prin 18 specii de animale listate in Anexele II si III a Directivei Habitate, 9 specii de pasari din Directiva Pasari, respectiv alte 26 specii de animale ocrotite pe plan national si international. Este remarcabil efectivul populatiei de ursi, estimat la peste 30 de exemplare in timpul iernii. In Cheile Varghisului au fost identificate 17 specii de lilieci din cele 30 de specii existente in Romania. Colonia speciei Rhinolophus hipposideros este una dintre cele mai mari din tara. Este remarcabila si diversitatea ridicata a speciilor de lilieci in perioada de reproducere (august-octombrie). Situl adaposteste 8 tipuri de habitate listate in Anexa I a Directivei Habitate.
Vulnerabilitate Factorii de amenintare care actioneaza asupra sitului pot fi grupati in felul urmator: 1. Turismul necontrolat- prin distrugerea vegetatiei prin campare in locuri nepermise, vetre de foc, taierea arborilor, distrugerea valorilor arheologice, speologice, geologice etc. 2. Activitati agricole (pasunatul, cositul) exploatarea lemnului, exploatarea calcarului, arderea varului. 3. Constructii neautorizate, case de odihna, anexe gospodaresti (grajd, sura, etc) 4. Poluarea cursurilor de apa, in urma exploatarilor de caolina din Harghita Bai, reziduuri menajere din zona caselor de vacanta din Baile Selters si Baile Chirui
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl Cheile Varghisului este ocrotit ca rezervatie naturala mixta, prin Hotârârea Consiliului Judetean Harghita Nr. 162/2005. Este inclusa de asemenea în Anexa I a Legii Nr. 5/2000. Începând cu a data de 12 martie 2004, rezervatia naturala este incredintata in custodie Asociatiei Speo-Turistice Lumea Pierduta din Baraolt, jud. Covasna.
Tip de proprietate Terenurile care alcatuiesc situl sunt in proprietatea Directiei Silvice Sfantu-Gheorghe, OS Talisoara, composesoratele din localitatatile Meresti si Varghis, Consiliul local al comunei Meresti jud. Harghita, Consiliul local al comunei Varghis, jud. Covasna. Exista si terenuri in proprietate privata.
Documentație 1. Gyarmati, A., 1995, A Vargyas-völgy vegetációja, Eszterházy Károly Tanárképzo Foiskola, szakdolgozat: 1-71. 2. Gyarmati, A., 2000, A Vargyas-völgy mohaflórája, Múzeumi Füzetek 9: 41-45. 3. Kovács, S., 1983, Învelisul vegetal din Cheile Vârghisului (I.). A Vargyasi mészko-sziklaszoros növénytakarója (I.), Aluta. Studii si Comunic. - Tanulmányok és Közlemények, Sepsiszentgyörgy, XVI-XV: 165-173. 4. Munteanu, D., Miklóssy V., Ratiu F., 1987, Cheile Vârghisului - Monument al Naturii, Ocrot. Nat. Med. Înconj., 2 (31): 133-140. 5. Pal I. - Varga J. 2004, Cercetari piscico-faunistice in Rezervatia Cheile Varghisului, A Csiki Szekely Muzeum Evkonyve, 2005, 335-343

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
69.39

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 69.39 2.485.-Cheile Vârghişului şi peşterile din

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J045HR027 * 21.93

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
10.00
-
B
20.00
-
A
25.00
+
A
15.00
-
A
10.00
-
B
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
C
-
B
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Începând cu a data de 12 martie 2004 rezervatia naturala este incredintata in custodie Asociatiei Speo-Turistice Lumea Pierduta din Baraolt, jud. Covasna.
Planuri de management al sitului S-a întocmit regulamentul rezervaţiei. Elaborarea planului de management este în curs de realizare de către custodele desemnat.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-64
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70