Natura2000 - Ciuperceni - Desa (ROSCI0039)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0039
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Ciuperceni - Desa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.093889
Latitudine 43.899444
Suprafață (ha) 39764.70

Altitudine (m)

Minimă 2.00
Maximă 65.00
Medie 36.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.00
B
B
B
B
1.00
A
C
B
B
3.00
B
B
B
B
0.10
C
C
C
C
1.00
A
B
B
B
30.00
A
A
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
B
B
B
0.50
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B
0.50
A
B
B
A
0.08
A
C
B
A

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra V
C
B
C
B
1335 Spermophilus citellus C
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1993 Triturus dobrogicus P
C
B
B
B
1188 Bombina bombina V
D
1220 Emys orbicularis R
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4125 Alosa immaculata P R
C
B
B
B
2522 Pelecus cultratus RC
D
1149 Cobitis taenia RC
D
1146 Sabanejewia aurata R
C
B
C
B
1157 Gymnocephalus schraetzer R
C
B
B
B
2555 Gymnocephalus baloni P?
1130 Aspius aspius RC
D
1124 Gobio albipinnatus R
D
1145 Misgurnus fossilis R
C
A
C
A
1134 Rhodeus sericeus amarus RC
D

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4013 Carabus hungaricus P
D
C
B
C
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
B
1089 Morimus funereus P
C
B
C
B
4056 Anisus vorticulus R
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
2285 Colchicum arenarium R
A
A
B
B
1516 Aldrovanda vesiculosa P?
1428 Marsilea quadrifolia R
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Abutilon theophrasti
C
Plante
Acer campestre
C
Plante
Adonis aestivalis V
A
Plante
Alnus glutinosa C
A
Plante
Althaea officinalis R
C
Plante
Anthriscus caucalis
C
Plante
Anthriscus cerefolium V
A
Plante
Anthriscus sylvestris
C
Plante
Arenaria serpyllifolia V
A
Plante
Astragalus contortuplicatus
C
Plante
Astragalus onobrychis P
C
Plante
Azolla filiculoides
A
Plante
Betula pendula
A
Mamifere
2361 Bufo bufo
C
Mamifere
1201 Bufo viridis
C
Plante
Carpinus orientalis
A
Plante
Celtis australis
A
Plante
Cerastium glomeratum V
A
Plante
Ceratophyllum demersum P
A
Plante
Ceratophyllum submersum P
A
Plante
Chamaecytisus danubialis
A
Plante
Chelidonium majus
A
Plante
Chenopodium album P
A
Plante
Chenopodium botrys
C
Plante
Chenopodium multifidum
A
Plante
Chenopodium murale
A
Plante
Chenopodium opulifolium
C
Plante
Chenopodium rubrum
A
Plante
Chenopodium strictum
C
Plante
Clematis integrifolia
A
Plante
Clematis vitalba V
A
Reptile
1278 Coluber caspius
C
Plante
Corispermum nitidum C
A
Plante
Coronilla varia V
C
Plante
Daucus broteri
A
Plante
Daucus carota P
C
Plante
Dianthus giganteiformis
C
Plante
Equisetum arvense C
A
Plante
Erodium cicutarium P
A
Plante
Erodium hoefftianum V
C
Plante
Eryngium campestre P
A
Plante
Eryngium planum
C
Plante
Euphorbia agraria
A
Plante
Euphorbia chamaesyce V
A
Plante
Euphorbia helioscopia V
C
Plante
Euphorbia palustris R
C
Plante
Falcaria vulgaris
C
Plante
Fallopia convolvulus P
A
Plante
Ficus carica
A
Plante
Genista tinctoria
A
Plante
Geranium lucidum
C
Plante
Geranium molle P
C
Plante
Geranium pusillum V
C
Plante
Glycyrrhiza echinata V
A
Plante
Goniolimon besseranum
A
Plante
Goniolimon tataricum V
C
Plante
Gypsophila muralis P
C
Plante
Gypsophila paniculata V
C
Plante
Herniaria hirsuta P
C
Plante
Holosteum umbellatum
C
Mamifere
1203 Hyla arborea
C
Plante
Hypericum rumeliacum R
A
Plante
Lathyrus aphaca P
A
Plante
Lathyrus hirsutus
C
Plante
Lathyrus latifolius
A
Plante
Lathyrus nissolia
A
Plante
Lathyrus tuberosus V
C
Plante
Lavatera thuringiaca R
C
Plante
Linum perenne
C
Plante
Lotus corniculatus P
C
Plante
Lythrum salicaria C
A
Plante
Malus sylvestris
C
Plante
Malva sylvestris
C
Plante
Medicago minima P
A
Plante
Medicago rigidula
A
Plante
Medicago sativa ssp. falcata
C
Plante
Minuartia glomerata R
C
Plante
Mollugo cerviana R
A
Plante
Morus alba P
C
Plante
Myosoton aquaticum P
C
Plante
Myriophyllum spicatum P
A
Plante
Myriophyllum verticillatum C
A
Reptile
2469 Natrix natrix
C
Plante
Nuphar lutea P
A
Plante
Nymphaea alba C
A
Plante
Oenanthe banatica V
C
Plante
Ononis arvensis V
C
Plante
Ononis spinosa V
C
Plante
Ophioglossum vulgatum
A
Plante
Papaver dubium V
A
Plante
Papaver rhoeas P
A
Mamifere
1197 Pelobates fuscus
C
Mamifere
1200 Pelobates syriacus
C
Plante
Petrorhagia prolifera V
A
Plante
Petrorhagia saxifraga
A
Plante
Phytolacca americana C
A
Reptile
1248 Podarcis taurica
C
Plante
Polycnemum arvense P
C
Plante
Polycnemum heuffelii
C
Plante
Polygonum arenarium ssp. arenarium C
A
Plante
Polygonum arenastrum
C
Plante
Polygonum graminifolium R
C
Plante
Polygonum hydropiper
A
Plante
Polygonum lapathifolium C
A
Plante
Polygonum patulum
A
Plante
Potentilla argentea
C
Plante
Potentilla supina R
C
Plante
Prunus mahaleb
C
Plante
Prunus spinosa V
C
Plante
Pyrus pyraster R
C
Plante
Quercus pedunculiflora V
A
Plante
Quercus robur
A
Plante
Ranunculus arvensis V
A
Plante
Ranunculus ficaria P
A
Plante
Ranunculus illyricus V
A
Plante
Ranunculus millefoliatus V
A
Plante
Ranunculus neapolitanus
C
Plante
Ranunculus polyanthemos
A
Plante
Ranunculus repens C
A
Plante
Ranunculus rionii
A
Plante
Ranunculus sardous V
A
Plante
Ranunculus trichophyllus V
A
Plante
Rubus caesius
C
Plante
Rumex confertus
A
Plante
Rumex crispus P
C
Plante
Salsola kali C
A
Plante
2059 Salvinia natans
A
Plante
Scleranthus annuus
C
Plante
Seseli tortuosum P
A
Plante
Silene conica P
C
Plante
Silene italica
A
Plante
Stellaria media
C
Plante
Thelypteris palustris
A
Plante
Thymelaea passerina
C
Plante
Tilia platyphyllos
C
Plante
Torilis arvensis
C
Plante
Torilis japonica V
A
Plante
2165 Trapa natans C
A
Plante
Tribulus terrestris P
C
Plante
Trifolium arvense P
C
Plante
Trifolium aureum
C
Plante
Trifolium campestre P
C
Plante
Trifolium diffusum R
A
Plante
Trifolium fragiferum RC
C
Plante
Trifolium hybridum V
C
Plante
Trifolium pratense P
C
Plante
Trifolium resupinatum V
A
Plante
Trigonella caerulea V
A
Plante
Trigonella monspeliaca V
A
Plante
Trigonella procumbens V
A
Mamifere
2357 Triturus vulgaris
A
Plante
Ulmus laevis R
A
Plante
Vicia hirsuta P
C
Plante
Vicia lathyroides P
C
Plante
Vicia pannonica
A
Plante
Vicia sativa ssp. nigra P
A
Plante
Vicia sparsiflora
C
Plante
Vicia villosa P
C
Plante
Vicia villosa ssp. varia P
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Îndiguirile, drenările, irigaţiile şi desecările din Lunca Dunării au determinat transformări importante în arealul cuprins în cotul Dunării dinspre Calafat. Pădurile din această zonă au fost defrişate, bălţile transformate în terenuri agricole sau lacuri pentru creştere peştilor, influenţând puternic în special avifauna. Singurul loc rămas neândiguit este cel de la sud de Calafat, lîngă Desa – Ciuperceni, unde condiţiile de mediu au rămas asemănătoare cu cele de dinaintea transformărilor menţionate mai sus. Aici se găseşte Rezervaţia Ornitologică Ciuperceni Desa care se întinde pe o suprafaţă de 200 ha mărginită la nord de Pădurea Poveazele, la est de Dealul Grănicerilor , iar la sud de Pădurea zăvoi Arcerul. Condiţiile pedoclimatice din zona cuprinsă ăn curbura largă delimitată de Dunărea care curge dinspre Calafat, au determinat protejarea mai mltor teritorii în acelaşi spaţiu. Aici se află şi Bala Lata cu o suprafaţă de 28 ha şi Balta Neagră cu o suprafaţă de 1,20 ha. Vegetaţia acestora este specifică ecosistemului de baltă, care determină adaptarea şi stabilirea speciilor de animale acvatice. Tot aici se află Pădurea Ciurumela situată pe locul unei foste pepiniere şi vestită prin exemplarele uriaşe de salcâm, care ating diametre de 70-80 cm şi înălţimi de 30-35m, întrcând cu mult dimensiunile realizate în mod natural în ţara de origine – America de Nord. Salcâmii au rolul de a fixa nisipul mişcător, care altădată, în sudul Olteniei, constituia o adevărată calamitate. La adăpostul pădurilor de salcâm se instalează o vegetaţie interesantă, care adăposteşte o plantă rară – Molugo cerviana.
Calitate si importanță Situl propus ca SCI se remarcă prin habitate de Salix alba şi Populus alba.Pădurea Ciurumela situată pe locul unei foste pepiniere şi vestită prin exemplarele uriaşe de salcâm, care ating diametre de 70-80 cm şi înălţimi de 30-35m, întrcând cu mult dimensiunile realizate în mod natural în ţara de origine – America de Nord. Salcâmii au rolul de a fixa nisipul mişcător, care altădată, în sudul Olteniei, constituia o adevărată calamitate. La adăpostul pădurilor de salcâm se instalează o vegetaţie interesantă, care adăposteşte o plantă rară – Molugo cerviana.
Vulnerabilitate Fiind situat în zona inundabilă a Dunării situl este inundat atunci când debitul Dunării creşte,cu efecte negative asupra habitatelor din sit.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl nu a fost desemnat prin legislatia naţională zonă protejată, dar include arii protejate declarate prin Legea 5/2000.
Tip de proprietate 80% proprietate privată şi 20% proprietate de stat.
Documentație Cîrţu D., 1970, Consideraţii privind flora dintre Jiu-Desnăţui-Craiova şi Dunăre, Anale Univ. Craiova, s. IIIa, II (XII): 77-84 + un tab. + 4 fig.; Nyárády E. I., 1931, Dare de seamă despre excursiunea botanică, făcută în judeţul Doljiu în anul 1929, şi despre înfiinţarea Herbarului Muzeului regional din Craiova (cu 10 foto luate de autor), Arh. Olt., Craiova: 1-16

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.66

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.52 2.392.-Ciuperceni-Desa
+ 0.01 2.397.-Balta Neagră
+ 0.13 2.398.-Balta Lată

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J074DJ001 + 10.07

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
20.00
0
C
20.00
0
C
40.00
0
B
15.00
-
C
5.00
0
A
35.00
-
B
20.00
+
B
5.00
0
C
10.00
0
C
15.00
0
B
5.00
0
C
15.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
35.00
0
C
35.00
0
C
5.00
0
B
20.00
-
C
20.00
-
C
5.00
0
C
10.00
0
B
10.00
0
B
15.00
0
C
20.00
0
C
10.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 176/14.07.2010, Administrator:RNP DS Dolj Str Iancu Jianu, nr 19, loc. Craiova, jud. Dolj 0251421363
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă K34-11
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă K34-10
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70