Natura2000 - Coasta Lunii (ROSCI0040)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0040
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Coasta Lunii

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.951389
Latitudine 46.514722
Suprafață (ha) 693.80

Altitudine (m)

Minimă 279.00
Maximă 494.00
Medie 366.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
87.00
13.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
55.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4031 Cucullia mixta R
C
C
B
C
4035 Gortyna borelii lunata RC
C
B
C
B
4043 Pseudophilotes bavius P
A
B
C
B
4028 Catopta thrips RC
A
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4091 Crambe tataria RC
C
C
B
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului În aceast areal în urma investigaţiilor efectuate de catre membrii Societăţii Lepidopterologice Romîne au fost indentificate 739 de specii de fluturi dintre care o specie este nouă pentru ştiinţă, una nouă pentru Europa, 14 noi pentru fauna României şi multe noi pentru fauna Transilvaniei. S-au indentificat peste 160 de specii de plante. Pentru numeroase specii stepice, habitatele cu caracter stepic din Câmpia Transilvaniei reprezintă extremitatea vestică a arealului de răspândire.
Calitate si importanță Pante stepice dintre cele mai reprezentative şi mai bine conservate din Transilvania. Floră bogată în elemente caracteristice (Crambe tataria, Iris humilis, etc.). Dintre lepidopterele - grupa cea mai bine studiată dintre nevertebratele - se remarcă în primul rând endemismul Filatima transsilvanella, dar şi o serie de specii rare, deosebit de importante din punct de vedere zoogeografic ca Catopta thrips,Cucullia mixta lorica,Gortyna borelii lunata sau Philotes bavius hungaricus precum şi Cochylimorpha subwoliniana, Cochylimorpha fucatana, Aethes caucasica, Epibactra sareptana, Scotopteryx ignorata, Autophila dilucida, Cucullia xeranthemi, Oncocnemis confusa, Epimecia ustula, Mesotrosta signalis, Muschampia cribrellum,Colias chrysotheme, Plebejus sephirus,etc.
Vulnerabilitate Impactul negativ al terenurilor agricole înconjurătoare se resimte în primul rând prin acumulările de gunoaie sau prin incendierile ocazionale. Amenajările silvice, în primul rând plantaţiile de pin şi de salcâm conduc la scăderea drastică a biodiversităţii, ducând în situaţii extreme chiar până la eliminarea completă a vegetaţiei autohtone.Pe anumite porţiuni în urma păşunatului excesiv se poate observa o ruderalizare pronunţată.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Statutul de rezervaţia naturală Dealu cu Fluturi comuna Viişoara a fost stabilit prin H.G 2151/2004- privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone - 20 ha.
Tip de proprietate 1. Pe teritoriul judeţului Cluj 87% din suprafaţa sitului este propietate a statului - Ocolul Silvic Turda 2. 8%- propietate privata 3. 5%- pripieatate a consiliului local Viişoara
Documentație 1. Extras din Harta Amenajistică U.P VIII - Turda, O.S Turda 2. Rezervaţia Naturală Dealul cu Fluturi de la Viişoara - Rakosy L., Kovacs S. - Societatea Lepidopterologică Română.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
60.00
-
C
15.00
0
A
1.00
-
C
2.00
0
C
15.00
-
A
15.00
-
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
C
0
B
0
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului 1. - Direcţia Silvică Cluj - Oclul Silvic Turda 2. - Consiliul Local Viişoara şi Luna 3. - Direcţia Silvică Cluj - custode al ariei naturale protejate Dealul cu Fluturi de la Viişoara
Planuri de management al sitului Planul de management al ariei naturale protejate Dealul cu Fluturi de la Viişoara în curs de realizare de către Direcţia Silvică Cluj.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-60
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70