Natura2000 - Coasta Rupturile Tanacu (ROSCI0041)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0041
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Coasta Rupturile Tanacu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.852500
Latitudine 46.670000
Suprafață (ha) 327.90

Altitudine (m)

Minimă 126.00
Maximă 295.00
Medie 186.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
100.00
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Acinos arvensis P
D
Plante
Allium moschatum P
D
Plante
Bellevalia sarmatica R
B
Plante
Campanula sibirica P
D
Plante
Caragana frutex R
B
Plante
Centaurea orientalis P
D
Plante
Cephalaria uralensis R
B
Plante
Cichorium intybus C
D
Plante
Crataegus monogyna P
D
Plante
Crocus reticulatus R
D
Plante
Dichanthium ischaemum C
B
Plante
Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum C
D
Plante
Ephedra distachya R
B
Plante
Erophila verna P
D
Plante
Eryngium campestre C
D
Plante
Euphorbia helioscopia P
D
Plante
Festuca valesiaca P
D
Plante
Gagea pratensis P
D
Plante
Galium verum C
D
Plante
Hieracium pilosella P
D
Plante
Hyacinthella leucophaea P
D
Plante
Inula oculus-christi R
B
Plante
Iris pumila P
D
Plante
Jurinea consanguinea ssp. arachnoidea P
D
Plante
Linum austriacum C
D
Plante
Lolium perenne C
D
Plante
Marrubium peregrinum P
D
Plante
Onobrychis viciifolia C
D
Plante
Oxytropis pilosa P
D
Plante
Plantago media C
D
Plante
Poa angustifolia C
D
Plante
Rosa pimpinellifolia C
D
Plante
Scorzonera laciniata R
D
Plante
Thesium arvense R
D
Plante
Verbascum phoeniceum C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Relieful sitului de importanta comunitara Coasta Rupturile Tanacu este compus dintr-un versant abrupt cu o inclinare ce trece de 35◦. Substratul geologic este de vârstă sarmatiană, alcătuit dintr-un complex de marne, nisipuri fine, argiloase cu numeroase crotovine la suprafaţă şi cochilii de lamelibranchiate. Solul este de tip cernoziomului de panta aflat in diferite stadiide levigare si erodare, cu treceri pana la sol lutos. Starea de conservare a bunurilor naturale care constituie obiectivul protectiei si conservarii este relativ buna dar regimul precipitaţiilor, imbinat cu inclinarea terenului si în urma păşunatului, au favorizat alunecări de mari proporţii, încât terenul este scos din folosinţă. În compozitia floristica a acestui sit se intalnesc o populaţie viguroasă de Caragana frutex (tufă lemnoasă), element continental irano-turanian, cu excepţional rol fitogeografic, Ephedra distachya (circel), Adonis hybrida (ruscuţa), Allium moschatum, A. tauricum (ai de stepă), Bellevalia sarmatica, Onobrychis arenaria (sparceta), Hyacinthella leucophaea (zambila), Cirsium serrulatum (pălămida), s.a. Această bogăţie floristică, cât şi semnificaţia fitogeografica a geofondului conferă staţiunii de la Tanacu un caracter de unicitate, de tezaur informaţional de mare valoare stiinţifică.
Calitate si importanță Rezervatia botanica Coasta Rupturile Tanacu se afla pe un versant abrupt, al carui panta trece de 35%, cu o vegetatie discontinua edificata de Batriochloa ischaemum (barbisoara). In aceste conditii s-a pastrat o populatie viguroasa de Caragana frutex (tufa lemnoasa), element continental, care contribuie prin sistemul radicular extensiv dezvoltat, la fixarea terenului si stoparea eroziunii solului. In aceasta rezervatie s-au identificat unele specii rare pentru flora tarii noastre ca de exemplu: Ephedra distachya, Bellevaria sarmatica, Onobrychis arenaria, etc.
Vulnerabilitate Starea de conservare a acestei rezervatii implica restrictii ca evitarea pasunatului, rezervatia botanica Coasta Rupturile Tanacu fiind declarata rezervatie inca din anul 1973.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervatia botanica Coasta Rupturile Tanacu are o suprafata de 6 ha si este supusa protectiei din anul 1973 prin Decizia nr. 220 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Judetean Vaslui si prin Decizia nr. 129/14.09.1994 a Consiliului Judetean Vaslui. Rezervatia este inclusa deasemenea in Anexa I a Legii nr. 5/2000, la pozitia 2776, tot cu o suprafata de 6 ha. Administratorul legal este Primaria Comunei Tanacu, judetul Vaslui.
Tip de proprietate Proprietate comunitara.
Documentație Viţalariu Gh., 1973, Ephedra distachya L. în flora şi vegetaţia Moldovei, Iaşi: Anale Şti. Univ. „Al. I. Cuza”, XIX, s. II, a. Biol., f. 1: 203-206; Viţalariu Gh., 1968, Bellevalia sarmatica (Pall.) Woron. în flora României, Iaşi: Anale Şti. Univ. „Al. I. Cuza”, XIV, s. II, a. Biol., f. 1: 159-161 + o fig.; Viţalariu Gh., 1970, Note floristice din bazinul Crasna (Podişul Central Moldovenesc), Iaşi: Anale Şti. Univ. „Al. I. Cuza”, Ser. nouă, XVI, s. II, a. Biol., f. 2: 399-403.Lista critica a plantelor vasculare din Romania, Adrian Oprea, Editura Universitatii Al. Ioan Cuza Iasi, 2005.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
2.03

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 2.03 2.776.-Tanacu-Coasta Rupturile

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
-
C
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
20.00
0
B
10.00
0
B
25.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea administrarii rezervatiei revine Primariei comunei Tanacu.
Planuri de management al sitului Plan de management nr.250/02.02.2006.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-44
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-56
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70