Natura2000 - Cozia (ROSCI0046)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0046
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cozia

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.300556
Latitudine 45.333889
Suprafață (ha) 16760.30

Altitudine (m)

Minimă 296.00
Maximă 1659.00
Medie 789.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
23.00
B
C
B
B
19.00
B
C
B
B
6.00
A
B
A
A
0.50
B
C
A
A
7.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
13.00
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.20
B
C
B
B
0.50
B
C
A
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus C
C
B
C
B
1361 Lynx lynx R
C
B
C
B
1354 Ursus arctos C
C
B
C
B
1324 Myotis myotis C
C
B
C
B
1304 Rhinolophus ferrumequinum C
C
B
C
B
1308 Barbastella barbastellus P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus R
C
B
C
B
1193 Bombina variegata C
C
A
C
A

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio C
C
B
C
B
1138 Barbus meridionalis P
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4054 Pholidoptera transsylvanica R
B
B
A
B
1088 Cerambyx cerdo R
B
B
C
B
1089 Morimus funereus R
C
B
C
B
1083 Lucanus cervus C
C
B
C
B
4014 Carabus variolosus R
B
B
C
B
4052 Odontopodisma rubripes P
C
B
A
B
4049 Isophya harzi V
A
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata C
C
C
A
A
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
B
C
B
B
1758 Ligularia sibirica R
C
C
B
B
4116 Tozzia carpathica R
C
C
B
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica V
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Abies alba
A
Plante
Acer campestre
A
Plante
Acer pseudoplatanus
A
Plante
Achillea crithmifolia R
D
Plante
Achillea millefolium
A
Plante
Achillea x coziana V
B
Plante
Aconitum hunyadense R
B
Plante
Aconitum napellus ssp. tauricum
A
Nevertebrate
Aeolothrips intermedius
A
Plante
Alnus viridis
A
Plante
Alopecurus laguriformis R
D
Plante
Alyssoides graeca V
D
Plante
Angelica archangelica V
D
Reptile
2432 Anguis fragilis RC
A
Plante
Anthemis carpatica V
D
Nevertebrate
Anyphaena accentuata
A
Nevertebrate
Apatura ilia
A
Nevertebrate
Apatura iris
A
Nevertebrate
Apostenus fuscus
A
Nevertebrate
Aptinothrips stylifer
A
Nevertebrate
Arctosa cinerea
A
Plante
Aremonia agrimonoides R
D
Nevertebrate
Argynnis paphia
A
Plante
1762 Arnica montana R
C
Plante
Artemisia campestris R
D
Plante
Artemisia vulgaris
A
Plante
Asperula taurina ssp. leucanthera R
D
Plante
Asplenium septentrionale
A
Plante
Athamanta turbith ssp. hungarica V
B
Nevertebrate
Aulonia albimana
A
Pești
Barbus barbus
A
Plante
Betula pendula
A
Plante
Bromus riparius ssp. barcensis V
B
Plante
Bruckenthalia spiculifolia
A
Mamifere
2361 Bufo bufo C
C
Nevertebrate
Callilepis nocturna
A
Plante
Campanula glomerata
A
Plante
Campanula grossekii V
D
Plante
Campanula patula ssp. abietina C
C
Plante
Campanula persicifolia ssp. persicifolia
A
Plante
Campanula rapunculoides
A
Plante
Campanula sibirica
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
C
Nevertebrate
Carabus convexus
A
Nevertebrate
Carabus intricatus
A
Nevertebrate
Carabus violaceus
A
Pești
Carassius auratus auratus
A
Plante
Carex brachystachys V
D
Plante
Carex hirta
A
Plante
Carex humilis
A
Plante
Carex montana
A
Plante
Carex sylvatica
A
Nevertebrate
Carinostoma elegans
A
Plante
Carlina acanthifolia R
D
Plante
Carlina acaulis ssp. acaulis
A
Plante
Carpinus betulus
A
Plante
Centaurea coziensis V
B
Plante
Centaurea pinnatifida R
B
Plante
Centaurea x senicensis R
D
Nevertebrate
Ceratinella brevis
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus P
C
Nevertebrate
Chirothrips manicatus
A
Nevertebrate
Chorthippus acroleucus
A
Nevertebrate
Cicadella viridis
A
Nevertebrate
Clinopodes flavidus
A
Nevertebrate
Coelotes terrestris
A
Nevertebrate
Colias hyale
A
Plante
Convolvulus arvensis
A
Reptile
1283 Coronella austriaca R
C
Plante
Cotinus coggygria
A
Plante
Crataegus monogyna
A
Nevertebrate
Cryphoeca silvicola
A
Nevertebrate
Cryptops parisi
A
Nevertebrate
Cybaeus angustiarum
A
Pești
Cyprinus carpio carpio
A
Plante
Daphne blagayana R
D
Nevertebrate
Deltocephalus pulicaris
A
Nevertebrate
Dendrobaena alpina
A
Nevertebrate
Dendrobaena byblica
A
Plante
Dianthus carthusianorum
A
Plante
Dianthus giganteus
A
Plante
Dianthus henteri R
B
Plante
Dianthus spiculifolius
A
Plante
Dianthus superbus ssp. superbus
A
Nevertebrate
Dicranolasma scabrum
A
Nevertebrate
Dictyna uncinata
A
Plante
Digitalis ambigua R
D
Plante
Diphasiastrum tristachyum V
C
Nevertebrate
Doratura exilis
A
Amfibieni
1342 Dryomys nitedula
A
Plante
Dryopteris filix-mas
A
Nevertebrate
Dysdera crocata
A
Nevertebrate
Ectobius balcani
A
Nevertebrate
Egaenus convexus
A
Reptile
1281 Elaphe longissima R
C
Plante
Erysimum comatum R
D
Plante
Erysimum diffusum
A
Plante
Erysimum odoratum
A
Plante
Erysimum witmannii ssp. witmannii
A
Plante
Euonymus latifolius R
D
Nevertebrate
Euscorpius carpathicus
A
Nevertebrate
Evacanthus interruptus
A
Nevertebrate
Evarcha falcata
A
Plante
Fagus sylvatica
A
Plante
Fagus taurica R
D
Amfibieni
1363 Felis silvestris P
C
Plante
Fraxinus excelsior
A
Plante
Fraxinus ornus
A
Plante
Fritillaria orientalis R
C
Plante
1866 Galanthus nivalis R
C
Plante
Galium album
A
Plante
Galium baillonii R
C
Plante
Galium kitaibelianum R
B
Plante
Galium schultesii
A
Plante
Genista januensis R
D
Plante
Genista tinctoria
A
Nevertebrate
Haplodrassus silvestris
A
Nevertebrate
1026 Helix pomatia C
C
Plante
Hieracium bifidum
A
Plante
Hieracium pavichii
A
Plante
Hieracium rauzense V
D
Plante
Hieracium rotundatum
A
Plante
Hieracium umbellatum
A
Plante
Hieracium villosum
A
Plante
Hieracium x rhodopeum V
D
Mamifere
1203 Hyla arborea R
C
Nevertebrate
Hyledelphax elegantulus
A
Nevertebrate
Inachis io
A
Nevertebrate
Iphiclides podalirius
A
Plante
Iris ruthenica R
D
Plante
Juniperus communis ssp. alpina
A
Reptile
1261 Lacerta agilis RC
C
Reptile
2415 Lacerta praticola R
A
Nevertebrate
Lacinius horridus
A
Plante
Lathyrus sphaericus R
D
Plante
Leontopodium alpinum R
D
Nevertebrate
Lepidocyrtus cyaneus
A
Amfibieni
Lepus europaeus
A
Pești
Leuciscus cephalus
A
Plante
2294 Lilium carniolicum ssp. jankae V
C
Nevertebrate
Limenitis camilla
A
Nevertebrate
Limenitis populi
A
Plante
Linum perenne ssp. extraaxillare R
C
Nevertebrate
Liocranum rupicola
A
Nevertebrate
Lithobius crassipes
A
Nevertebrate
Lithobius forficatus
A
Nevertebrate
Lithobius mutabilis
A
Nevertebrate
Lithobius muticus
A
Nevertebrate
Lumbricus castaneus
A
Nevertebrate
Lumbricus improvisus
A
Nevertebrate
Lumbricus rubellus
A
Plante
Lycopodium sp. R
C
Nevertebrate
1058 Maculinea arion R
C
Amfibieni
2630 Martes foina P
C
Amfibieni
1357 Martes martes P
C
Nevertebrate
Megophthalmus scanicus
A
Amfibieni
2631 Meles meles
A
Nevertebrate
Melitaea trivia
A
Nevertebrate
Metrioptera bicolor
A
Nevertebrate
Metrioptera brachyptera
A
Nevertebrate
Micrargus herbigradus
A
Nevertebrate
Miramella ebneri C
B
Nevertebrate
Mitopus morio
A
Nevertebrate
Mitostoma chrysomelas
A
Reptile
2469 Natrix natrix C
A
Reptile
1292 Natrix tessellata RC
C
Nevertebrate
Neptis rivularis
A
Nevertebrate
Neriene clathrata
A
Nevertebrate
Neriene emphana
A
Nevertebrate
Nymphalis antiopa
A
Nevertebrate
Omocestus haemorrhoidalis
A
Plante
Ophrys fusca V
D
Plante
Orchis tridentata R
D
Nevertebrate
Papilio machaon
A
Nevertebrate
Pardosa blanda
A
Nevertebrate
Pardosa cincta
A
Nevertebrate
Pardosa ferruginea
A
Nevertebrate
Pardosa hortensis
A
Nevertebrate
Pardosa mixta
A
Nevertebrate
Pezotettix giornae
A
Nevertebrate
Phalangium opilio
A
Pești
Phoxinus phoxinus
A
Plante
Phyteuma nanum R
D
Plante
Picea abies ssp. abies
A
Nevertebrate
Pieris brassicae
A
Nevertebrate
Pieris rapae
A
Plante
Pinus sylvestris
A
Nevertebrate
Pisaura mirabilis
A
Nevertebrate
Pocadicnemis pumila
A
Reptile
1256 Podarcis muralis C
C
Nevertebrate
Poecilimon affinis
A
Nevertebrate
Poecilimon thoracicus
A
Nevertebrate
Polydesmus burzenlandicus
A
Nevertebrate
Polydesmus complanatus
A
Nevertebrate
Polydesmus montanus
A
Nevertebrate
Polygonia c-album
A
Plante
Polygonum alpinum R
D
Plante
Polypodium vulgare
A
Plante
Populus tremula
A
Plante
Potentilla haynaldiana R
D
Plante
Potentilla micrantha R
D
Plante
Potentilla reptans
A
Plante
Potentilla rupestris
A
Plante
Primula columnae R
D
Plante
Primula minima
A
Nevertebrate
Pseudopodisma fieberi
A
Plante
Pseudorchis albida V
D
Plante
Quercus dalechampii V
D
Plante
Quercus petraea
A
Plante
Quercus robur
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina R
C
Mamifere
1210 Rana esculenta C
A
Mamifere
1212 Rana ridibunda P
A
Mamifere
1213 Rana temporaria RC
C
Plante
Rorippa stylosa V
D
Plante
Rosa argesana V
D
Plante
Rosa canina
A
Plante
Rosa coziae V
B
Plante
Rosa dumalis R
D
Plante
Rosa villosa
A
Plante
Rosa x argesana V
B
Plante
Rubus hirtus
A
Plante
Rubus silesiacus R
D
Plante
Rubus x schnelleri R
D
Amfibieni
1369 Rupicapra rupicapra R
C
Mamifere
2351 Salamandra salamandra RC
C
Plante
Salix caprea
A
Plante
Salix silesiaca R
D
Pești
Salmo trutta fario
A
Plante
Salvia glutinosa
A
Plante
Salvia pratensis
A
Plante
Sambucus racemosa
A
Plante
Saxifraga cuneifolia
A
Plante
Saxifraga cymosa R
D
Plante
Saxifraga rotundifolia
A
Plante
Saxifraga stellaris
A
Pești
Scardinius erythrophthalmus
A
Plante
Scorzonera purpurea ssp. rosea
A
Plante
Seseli annuum ssp. annuum
A
Plante
Seseli gracile
A
Plante
Seseli rigidum V
D
Plante
Seseli rigidum ssp. rigidum
A
Plante
Silene armeria R
D
Plante
Silene dioica
A
Plante
Silene flavescens
A
Plante
Silene heuffelii
A
Plante
Silene lerchenfeldiana
A
Plante
Silene nutans ssp. dubia R
B
Pești
2537 Silurus glanis
A
Plante
Soldanella hungarica R
D
Plante
Soldanella montana
A
Plante
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia
A
Plante
Sorbus cretica V
D
Plante
Sorbus graeca
A
Plante
Stellaria graminea
A
Plante
Stellaria media
A
Plante
Stellaria nemorum
A
Plante
Stipa crassiculmis
B
Plante
Stipa crassiculmis ssp. euroanatolica V
D
Nevertebrate
Stomis rostratus
A
Amfibieni
Sus scrofa
A
Plante
Symphyandra wanneri
A
Plante
Symphytum officinale
A
Plante
Symphytum tuberosum ssp. nodosum
A
Plante
Tamus communis
A
Plante
Tanacetum corymbosum
A
Plante
Tanacetum macrophyllum R
D
Plante
Taraxacum erythrospermum
A
Nevertebrate
Tetrix tenuicornis
A
Plante
Thlaspi dacicum R
D
Plante
Thymus balcanus R
D
Plante
Thymus comosus R
B
Plante
Thymus glabrescens ssp. glabrescens
A
Plante
Thymus jankae R
D
Plante
Tilia cordata
A
Plante
Tilia tomentosa
A
Nevertebrate
Tomocerus minor
A
Plante
Trifolium alpestre
A
Plante
Trifolium campestre
A
Plante
Trifolium dubium
A
Plante
Trifolium montanum
A
Plante
Trifolium pratense
A
Plante
Trifolium repens
A
Mamifere
2357 Triturus vulgaris R
C
Nevertebrate
Trochosa terricola
A
Nevertebrate
Trogulus closanicus
A
Nevertebrate
Trogulus tricarinatus
A
Plante
Tussilago farfara
A
Plante
Typha latifolia
A
Nevertebrate
Typhloiulus strictus
A
Plante
Ulmus glabra
A
Plante
Urtica dioica
A
Nevertebrate
Uvarovitettix transsylvanicus R
B
Plante
Valeriana montana
A
Plante
Valeriana officinalis ssp. officinalis
A
Plante
Veratrum album
A
Plante
Verbascum glabratum R
D
Plante
Verbena officinalis
A
Plante
Veronica arvensis
A
Plante
Veronica bachofenii R
D
Plante
Veronica officinalis
A
Plante
Vicia sativa ssp. nigra
A
Plante
Viola alba
A
Plante
Viola arvensis
A
Plante
Viola biflora
A
Plante
Viola canina ssp. montana
A
Plante
Viola declinata
A
Plante
Viola tricolor
A
Reptile
1295 Vipera ammodytes RC
C
Amfibieni
Vulpes vulpes
A
Nevertebrate
Xysticus acerbus
A
Nevertebrate
Xysticus cristatus
A
Nevertebrate
Xysticus erraticus
A
Nevertebrate
Xysticus luctator
A
Nevertebrate
Zacheus crista
A
Nevertebrate
Zora nemoralis
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 66.00
N17 - Păduri de conifere 3.00
N19 - Păduri mixte 28.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 3.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Habitatele reprezentative pentru sit sunt:- 9110 paduri de tip Luzulo Fagetum, in amestec cu conifere Abies alba si Picea abies pe soluri acide.In sit intalnim si fagete care pot fi deloc sau putin amestecate cu conifere raspandite pe cale naturala, in asociere cu Quercus petraea. Interesanta este si inversiunea de asezare a etajelor de vegetatie forestiera intalnita pe raza acestui parc national. Astfel, sub stancile Foarfecii o padure de gorun urca pana la altitudinea de 1350m.,in timp ce padurile de brad si fag coboara aproape pana in Defileul Oltului la altitudinea de doar 300-400m. - habitat de paduri tip Asperulo fagetum cod 9130 - 9410 paduri acidofile cu Picea din etajele montane pana la alpine - 4060 pajisti alpine si boreale In cadrul sitului Masivele Cozia si Naratu se individualizeaza prin relieful de tip Cozia care este unic in Romania si prin gneisul ocular de Cozia la care se adauga elemente de microrelief specific- ruiniform caracterizat prin portaluri, grote, si chipuri antropo si zoo morfe.
Calitate si importanță Flora locala se compune din asocieri si combinatii de plante de la cele alpine sau subalpine, pana la cele de stepa. Bogatia floristica este un argument puternic pentru declararea acestei zone. Din aceasta bogata paleta botanica de plante sa amintim doar cateva cu nume de rezonanta : specii endemice locale- Achillea coziana, Centaurea coziensis, Gallium baillonii, Rosa argesana, Rosa coziae, Stipa crasiculmis; specii relictare; Diphasium tristachyum, Pinus silvestris, Poligonum alpinum, Anthemis cretica; plante rare: Dictamnus albus, Lilium jankae, Potentilla haynaldiana, Lathyrus sphaericus, cardamine petrogena. Foarte importante pentru a fi protejate si conservate sunt speciile periclitate ( in pericol de a dispare in viitor din aceasta zona ), din care amintim doar cateva, cunoscute popular cu denumirile: iedera alba, floarea de colt, garofita de munte, stanjenelul, crinul de padure, laleaua pestrita. In padurile seculare presarate cu mici poienite, printre stancile muntilor sau in golurile subalpine se gaseste o intreaga piramida trofica din care nu lipsesc : ursul brun, capra neagra, lupul, cerbul carpatin, rasul. Pe stancariile insorite din zona Basarab si Turnu se intalneste vipera cu corn.
Vulnerabilitate Este o zona cu o protectie buna ca urmare a instituirii regimului de arie protejata ca Parc National .Factori de presiune asupra sitului: pasunatul nerational al ovinelor si caprinelor, turismul (depozitari de deseuri, recoltari de material biologic) conjugate cu actuala tendinta de intensificare a exploatarilor forestiere, braconaj.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Declararea zonei ca Parc National s-a facut prin Legea nr.5/2000, HG nr.230/2003 referitor la delimitarea parcului si constituirea administratiei zonei, OM 553/2003 referitor la zonarea interioara a parcului.
Tip de proprietate De stat RNP Romsilva 13455 Ha , 78,7%; Comunală 200 ha 1,2% Comunitate religioasă 141 ha;0,8 % Privat 3304 ha; 19,3 %.
Documentație Coldea Gh., colab., 1988, Cercetări fitocenologice în Muntele Cozia, Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 51-65 + 7 tab.; Dumitriu-Tătăranu I., 1949, Observaţiuni asupra vegetaţiei Muntelui Cozia, Rev. Teh. AGIR, Rev. Pădur., an 64, 1: 1-4 + o foto + o hartă; Nyárády E. I., 1955, Vegetaţia muntelui Cozia şi câteva plante noi pentrru flora Olteniei, Moldovei şi Transilvaniei, Bul. Şti., Secţ. Şti. Biol., Agr., Geol. şi Geogr., V, 2: 209-246; Onete Marilena, 2001, Aspects of the saxicolous vegetation in the Cozia Mountains, Rev. Roumaine Biol., Biol. veget., 46, 1: 29-34.Studiul de amenajamente silvice realizat de ICAS Bucuresti - Dr. Calin Danut si dr. Gheorghe Ploaie- Studiul de amenajare a zonelor naturale protejate din Judetul Valcea- Institutul de Geografie, Academia Romana - prof. Dr.Gheorghe Ploaie 1999 -Natura salbatica din Valcea - Documentatie Administratia Parcului National Cozia - Prof. Dr. Gheorghe Ploaie -Parcul National Cozia- Editura Almarom Rm.Valcea

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
99.25
5.88

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 99.25 L-Cozia
* 5.88 2.798.-Pădurea Călineşti - Brezoi

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J072VL032 * 14.44

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
8.00
-
B
70.00
+
B
5.00
+
C
50.00
0
C
1.00
-
C
3.00
0
B
1.00
-
B
1.00
-
B
3.00
-
B
8.00
-
C
1.00
-
C
30.00
0
C
10.00
0
B
-
C
0
B
0
A
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
B
+
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
B
0
B
-
B
0
B
0
B
-
B
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA- Administratia Parcului national Cozia Jud. Valcea, Loc. Calimanesti, str.24 Ianuarie tel :0250-750.221 fax :0250-750.256 e-mail :pncozia@cozia.ro www.cozia.ro
Planuri de management al sitului In curs de avizare a Planului de management pentru Parcul National Cozia

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-85
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-97
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70