Natura2000 - Crişul Alb (ROSCI0048)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0048
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0015 (Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Crişul Alb

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.435000
Latitudine 46.575833
Suprafață (ha) 890.60

Altitudine (m)

Minimă 84.00
Maximă 107.00
Medie 92.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
C
C
B
B
3.00
B
C
B
B
23.00
B
C
B
B
1.00
C
C
C
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra C
C
C
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2511 Gobio kessleri R
C
C
C
C
1134 Rhodeus sericeus amarus RC
C
B
C
B
1149 Cobitis taenia P
C
B
C
B
1157 Gymnocephalus schraetzer R
C
C
B
C
1146 Sabanejewia aurata P
C
B
C
B
1159 Zingel zingel P
C
B
C
B
1124 Gobio albipinnatus R R
C
C
C
C
1145 Misgurnus fossilis P P
C
C
C
C
1160 Zingel streber R R
C
C
B
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1032 Unio crassus C
A
A
C
A
1083 Lucanus cervus P
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1428 Marsilea quadrifolia R
C
C
C
C
4081 Cirsium brachycephalum R
C
C
C
C
1898 Eleocharis carniolica R
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Râu de altitudine mică, din zona Panonică, desemnat SCI pentru prezența tipului de habitat 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior și de asemenea pentru prezența a 6 specii de pești și un nevertebrat împortante din punct de vedere conservativ.
Calitate si importanță Zona extrem de caracteristica pentru sustinerea unei comunitati abundente, diverse si viabile de Unionidae, remarcandu-se in mod deosebit populatia de Unio crassus, al carei efectiv depaseste un milion de indivizi (estimari realizate in perioada 1998 - 2004). Structura pe clase de varsta si pe sexe a populatiei de Unio crassus indica sanse certe de mentinere in viitor, cu conditia pastrarii starii ecologice la parametri apropiati celor actuali. Numai in acest sit mai intalnim, in intreaga tara, modelul de distributie altitudinal departajat, in cadrul caruia diferitele etaje sunt marcate de dominanta anumitor specii de Unionidae. Cea mai mare parte a habitatului specific din arie corespunde zonei specifice edificate de Unio crassus, argumentand inca odata necesitatea mentinerii acestui sit.
Vulnerabilitate Constructiile hidrotehnice sunt principala cauza a degradarii/pierderii habitatelor acvatice caracteristice. Alte categorii de impact antropic la care zona este vulnerabila sunt: poluarea, defrisarile, agricultura intensiva.
Documentație Ardelean A., 1999, Flora şi vegetaţia din valea Crişului Alb, Vasile Goldiş University Press: 1-311 + 62 fig. + 62 tab. + 5 hărţi; Ardelean A., 2006, Flora şi vegetaţia Judeţului Arad, Bucureşti: Edit. Acad. Române, 508 pp. + 221 fig. + 19 tab.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-56
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-55
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70