Natura2000 - Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman (ROSCI0055)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0055
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.658056
Latitudine 45.723889
Suprafață (ha) 373.90

Altitudine (m)

Minimă 506.00
Maximă 702.00
Medie 573.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
A
B
C
C
5.00
B
C
B
B
2.00
C
C
B
C
2.00
C
C
B
C
31.00
B
C
B
B
0.50
C
C
B
B
2.00
B
C
B
B
0.10
C
C
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4030 Colias myrmidone P
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1758 Ligularia sibirica R
D
1903 Liparis loeselii V
C
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea asplenifolia R
D
Plante
Adonis vernalis P
A
Reptile
2432 Anguis fragilis P
A
Nevertebrate
Anthocharis cardamines P
D
Plante
Armeria maritima ssp. barcensis P
A
Mamifere
1201 Bufo viridis >8 i
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
A
Plante
1897 Carex acuta R
D
Plante
Carex davalliana C
A
Plante
Carex flava P
D
Plante
Carex hostiana P
D
Plante
Carex nigra R
D
Plante
Carex panicea P
D
Plante
Carex rostrata P
D
Plante
Cephalaria uralensis R
A
Plante
Cladium mariscus C
D
Nevertebrate
Coelichneumon comitator R
A
Plante
Cytisus procumbens R
A
Plante
Daphne cneorum R
A
Plante
Dictamnus albus R
A
Plante
Drosera anglica R
A
Plante
Eleocharis quinqueflora R
A
Plante
Epipactis palustris R
D
Plante
Eriophorum angustifolium P
D
Plante
Hyacinthella leucophaea R
A
Mamifere
1203 Hyla arborea >6 i
A
Plante
Juncus gerardi P
D
Plante
Juncus inflexus C
D
Plante
Jurinea mollis R
A
Reptile
1261 Lacerta agilis P
C
Nevertebrate
Maniola jurtina P
D
Plante
Molinia caerulea P
D
Plante
Orchis tridentata R
A
Plante
Parnassia palustris P
D
Plante
Pedicularis sceptrum-carolinum V
A
Plante
Peucedanum arenarium P
A
Plante
Pinguicula vulgaris P
D
Plante
Poa palustris C
D
Plante
Primula farinosa P
A
Plante
Prunus tenella P
A
Mamifere
1214 Rana arvalis P
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina P
A
Plante
Sanguisorba officinalis C
D
Plante
Schoenus nigricans C
D
Plante
Sesleria caerulea C
A
Plante
Succisa pratensis C
D
Plante
Taraxacum palustre P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 25.00
N16 - Păduri caducifoliate 64.00
N19 - Păduri mixte 11.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl este amplasat pe Dealul Lempes , cunoscut si sub numele de Dealul Cetatii, care domina de la cei 740m ai Vârfului Cetatii, sesul Depresiunii Tara Barsei si Lunca Oltului in sectorul de ingustare. Complexul Dl. Cetatii – Lempes constituie o componenta tipica a mediului natural originar din Depresiunea Brasovului a carui valoare stiintifica este de necontestat. Mlaştina Hărman-Este situata in partea centrala ingustata a Depresiunii Brasovului la limita estica a Tarii Barsei pe terasa de lunca a Oltului. La nord este dominata de prelungirile sudice ale dealului Lempes. Terenul pe care se afla este neted predominand formatiuni de pietrisuri rulate si nisipuri grosiere printre care se afla lentile de maluri argiloase si argile. Reteaua hidrografica este alcatuita din Paraul Husbor, Paraul de sub Coasta, Valea Morilor. Pe aceasta turba eutrofa se gasesc numeroase specii de plante unele cu valoare stiintifica mondiala. Vegetatia este reprezentata prin asociatii xerofile formate in postglaciar. Aparitia vegetatiei de stepa in zona forestiera este conditionata atat de substratul constituit din microconglomerate calcaroase cat si de expunerea sudica , sud-estica si estica, de adapostul oferit de depresiune.
Calitate si importanță Vegetatia xerofila formata in postglaciar este acea componenta a mediului pentru care aceasta arie a fost declarata rezervatie naturala botanica. Alaturi de aceasta, in functie de roca, expunere si sol, culmea este imbracata in paduri de esente diferite: gorun, jugastru, tei, carpen, paltin de camp. Mlaştina Hărman-Habitatul de turbarie activa, turba eutrofa de cca. 1m grosime, formata pe substratul de pietrisuri si nisipuri are o importanta ecologica deosebita. Deasemenea unele specii de plante coborate din regiunile mai nordice sau mai inalte in timpul perioadelor glaciare, au gasit aici conditii asemanatoare, favorabile lor astfel ca au ramas aici si dupa indulcirea climatului si topirea ghetarilor.Astfel s-au identificat peste 150 de specii relicte unele foarte valoroase stiintific.
Vulnerabilitate Covorul vegetal si indeosebi speciile xerofile sunt amenintate cu distrugerea prin plantari empirice insotite de invadarea cu arbusti, prin recoltat abuziv, prin practicarea unui turism salbatic (aprindere de focuri, campare, parcare abuziva a vehiculelor, etc), păşunat intensiv, activităţi sportive: paraşutism, concursuri ilegale de motociclete... Mlaştina Hărman-Pasunatul intensiv. Drenarea arealului cu exces de umiditate si captarea izvoarelor pentru a se mari suprafata agricola. Distrugerea unor specii. Aplicarea Legii 18/1991 completata cu Legea 169/1997 fara a tine seama de exceptarile prevazute pentru zonele naturale protejate
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Atât Dealul Cetăţii Lempeş cât şi Mlaştina Hărman au fost desemnate prin HCJ nr.949/1962, Legea 5/2ooo
Tip de proprietate Dl Cetăţii Lempeş, partea de pădure- deocamdată proprietate de stat, urmează să fie retrocedată Primăriei Sânpetru şi Hărman, partea de pajişti, incă în proprietatea statului-spre retrocedare Primăriei Sânpetru. Mlaştin Hărman-proprietate privată Primăria Hărman ( 5 ha )
Documentație 1. Morariu I., 1966, Mlaştinile de la Prejmer, conservatoare de relicte floristice, Ocrot. Nat, 10, 1, Bucureşti. 2. Morariu I, Ularu P. & Ciochia V., 1971, Ce ocrotim din Natura Judetului Brasov, Brasov. 3. OLTEAN, M., & al., 1994: Lista roşie a plantelor superioare din România, Inst. De Biologie. Studii sinteze, documentaţii de ecologie, 1:1-52, Bucureşti. Morariu L, 1964, Aspecte din vegetatia rezervatiei de mlastini de la Harman. Ocotirea naturii 8 nr 1. Pop E, 1955, Mlastinile noastre de turba si problema ocrotirii lor. Ocrotirea naturii nr 1. Pop E, 1960, Mlastinile de turba din RPR, Ed Academiei RPR. Pop E. , Salageanu N, 1965, Monumente ale naturii din Romania. Meridiane – Bucuresti. Komer J. 1911 – Bin beachtenswertes pflanzengeographis ches leb (Flora von Honigberg) Verhandl. Mitt. Siebens. ver. fur Naturw.zu Hermannstadt. LXI.1. Ularu P. & Gurean D., 1996, Mlaştinile eutrofe din Ţara Bârsei –trecut, prezent şi viitor, Bul. Celei de-a 3-a Conf. Naţ. Pt. Prot Med. Prin Mijl. Biol şi Biotehn., Braşov. 6. Ularu P. & Heltman H., 1994, Die Flachmoore des Burzenlandes und deren Beudeutung fur die Aufrechternhaltung des okologishen Gleichgewichts in diesem Raum

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
95.42

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 94.19 2.251.-Dealul Cetăţii - Lempeş
* 1.23 2.252.-Mlaştina Hărman

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J049BV010 * 57.85

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
60.00
-
B
10.00
-
A
1.50
-
A
10.00
-
A
20.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
-
B
20.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 187/14.07.2010, Administrator:Fundaţia Carpaţi Direcţia Silvică Braşov Fundaţie=str. Cloşca, nr 13, Braşov, jud Braşov, DS=Str.Closca, nr.31, Braşov, jud. Braşov Fundaţie=0744 362458 0268/330567
Planuri de management al sitului are întocmit plan de management de către custodele ariei protejate.Planul de management se află spre aprobare la Academia Română.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-76
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70