Natura2000 - Dealul Istriţa (ROSCI0057)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0057
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dealul Istriţa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.537778
Latitudine 45.112500
Suprafață (ha) 576.60

Altitudine (m)

Minimă 319.00
Maximă 747.00
Medie 568.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
70.00
C
C
B
A
2.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus C
C
B
B
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1060 Lycaena dispar R
D
1083 Lucanus cervus RC
C
B
C
C
4036 Leptidea morsei P
C
B
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Adonis vernalis RC
A
Nevertebrate
Aedia leucomelas RC
A
Plante
Arenaria serpyllifolia C
A
Nevertebrate
Argynnis pandora RC
A
Plante
Artemisia austriaca P
C
Plante
Astragalus austriacus P
A
Plante
Astragalus onobrychis RC
C
Plante
Brachypodium pinnatum C
C
Nevertebrate
Brenthis daphne P
A
Nevertebrate
Brenthis hecate RC
C
Mamifere
2361 Bufo bufo P
C
Mamifere
1201 Bufo viridis P
C
Nevertebrate
Calymma communimacula P
A
Nevertebrate
Calyptra thalictri R
A
Plante
Campanula sibirica C
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus 5-20 i
A
Plante
Carex humilis P
C
Plante
Carpinus orientalis P
A
Nevertebrate
Catocala hymenaea R
A
Nevertebrate
Catocala promissa RC
A
Nevertebrate
Catocala puerpera P
A
Nevertebrate
Chelis maculosa P
A
Nevertebrate
Chrysodeixis chalcites P
A
Nevertebrate
Colias erate C
A
Plante
Cornus sanguinea RC
A
Plante
Corylus avellana RC
A
Plante
Crataegus monogyna P
D
Nevertebrate
Cucullia fraterna P
A
Nevertebrate
Cucullia tanaceti P
A
Nevertebrate
Cupido osiris R
C
Nevertebrate
Dichagyris candelisequa P
A
Nevertebrate
Eilicrinia trinotata RC
A
Nevertebrate
Epilecta linogrisea R
A
Nevertebrate
Episema tersa RC
A
Plante
Eryngium campestre P
A
Nevertebrate
Euxoa cos RC
A
Nevertebrate
Euxoa distinguenda R
A
Nevertebrate
Euxoa hastifera RC
A
Nevertebrate
Euxoa vitta P
C
Amfibieni
1363 Felis silvestris P
C
Plante
Festuca rupicola P
C
Plante
Festuca valesiaca P
A
Plante
Fragaria viridis C
A
Plante
Fraxinus ornus P
A
Plante
Gagea pusilla P
C
Plante
1866 Galanthus nivalis C
A
Nevertebrate
Glossodice polygramma P
A
Nevertebrate
Grammodes stolida
A
Nevertebrate
Hadena irregularis P
A
Nevertebrate
Hipparchia volgensis C
C
Nevertebrate
Hogna radiata P
A
Plante
Hyacinthella leucophaea RC
A
Mamifere
1203 Hyla arborea RC
C
Nevertebrate
Hyponephele lycaon P
A
Plante
Iris graminea P
A
Reptile
1261 Lacerta agilis P
A
Reptile
1263 Lacerta viridis P
A
Nevertebrate
Lamellocossus terebra R
A
Plante
Lembotropis nigricans P
A
Plante
Leontodon hispidus P
C
Nevertebrate
Maculinea alcon P
C
Nevertebrate
1058 Maculinea arion RC
C
Nevertebrate
Mantis religiosa RC
C
Amfibieni
1357 Martes martes 5-20i
C
Plante
Medicago minima RC
C
Nevertebrate
Meganephria bimaculosa P
A
Amfibieni
1341 Muscardinus avellanarius V
A
Amfibieni
2634 Mustela nivalis P
A
Amfibieni
1358 Mustela putorius P
C
Plante
Nonea pulla P
C
Nevertebrate
Odontognophos dumetata RC
A
Nevertebrate
Omphalophana antirrhinii P
A
Plante
Origanum vulgare RC
D
Nevertebrate
Oxicesta geographica RC
C
Plante
Phleum phleoides RC
D
Nevertebrate
Phyllophila obliterata P
A
Plante
Polygala major P
A
Plante
Potentilla argentea P
A
Nevertebrate
1076 Proserpinus proserpina P
C
Mamifere
1209 Rana dalmatina RC
C
Plante
Ranunculus polyanthemos P
A
Plante
Rosa canina P
D
Nevertebrate
1050 Saga pedo
C
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
A
Plante
Salvia pratensis P
A
Nevertebrate
Saturnia pyri RC
A
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris C
A
Plante
Scorzonera hispanica C
A
Nevertebrate
Scotopteryx ignorata P
C
Plante
Stipa capillata R
C
Amfibieni
Sus scrofa 10-30 i
A
Nevertebrate
Thymelicus acteon P
C
Plante
Thymus glabrescens C
A
Plante
Trisetum flavescens C
C
Plante
Veronica spicata P
A
Amfibieni
Vulpes vulpes C
A
Nevertebrate
1053 Zerynthia polyxena RC
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Relief: stancarii abrupte, cu expozitie sudica sau estica, conglomerate, calcare, jurasice.Nu este un sit complet natural deoarece în zona stâncoasă s-au plantat pini împotriva căderilor de bolovani. Se păstrază stânca unde a fost săpată în piatra chilia unui călugar care a decedat acum câţiva ani. Tufişurile şi fâneţele din zonă(zona nordica si estica) au în componenţă plante protejate de interes naţional. Numărul nevertebratelor este remarcabil.
Calitate si importanță Habitatul R 3407 ce presupune dealuri cu vegetaţie stepică este bine reprezentat ( Adonis vernalis, Campanula sibirica, Festuca valesiaca, Carex humilis). Pe versantul sudic al dealului Istriţa există plantaţii de pin negru care au eliminat flora caracteristică grohotişurilor calcaroase şi în locul căreia a apărut alta care merită studiată. Am identificat: Poa nemoralis, Arenaria serpyllifolia, Thymus serpyllum, Carex humilis. Foarte importantă zona pentru fluturi şi păsări de pradă.
Vulnerabilitate Păşunatul are efecte negative evidente (în special cel precticat cu capre şi oi) pe suprafeţe însemmnate care aparţin primăriilor diverselor sate prezente în zonă. Plantaţia de pin se extinde pe suprafeţe semnificative, acoperind unele dintre pantele calcaroase; există astfel riscul alterării unora dintre habitatele cele mai interesante din regiune. Ar fi fost probabil mult mai nimerit să se planteze specii autohtone (Crataegus, Rosa) pentru reducerea eroziunii.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Nu are nici un statut de protectie ca arie naturala. Merita propusa ca sit pentru reprenzentarea habitatelor colinare din zona Carpatilor de curbura.
Tip de proprietate Zona de la S de creasta , antropica (plantatii de pin ) apartine de Ocolul Silvic Buzau. Zona de la N de creasta este proprietate privata (pasuni si fanete)si apartine locuitorilor comunelor Breaza si Pietroasele.
Documentație SANDA, V. (1966): Cercetări asupra buruienilor din podgoriile Masivului Istriţa. - Stud. şi cerc. de biol., Seria bot. Bucureşti, 18 (1): 35-42. SANDA, V. & AURELIA BREZEANU (1966/1): Cercetări fitocenologice asupra Dealului Istriţa. – Stud. şi cerc. de biol., Seria bot. Bucureşti, 18 (3): 217-238. SANDA, V. & AURELIA BREZEANU (1966/2): Regimul unor factori ecologici în fitocenozele de pe Dealul Istriţa. - Stud. şi cerc. de biol., Seria bot. Bucureşti, 18 (4): 355-365.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
20.00
+
B
5.00
-
C
1.00
-
A
25.00
-
B
5.00
-
A
5.00
-
A
10.00
-
B
10.00
-
C
0
A
5.00
-
B
30.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
20.00
+
A
10.00
-
A
5.00
-
B
10.00
-
B
15.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Situl se afla pe raza comunei Breaza, jd. Buzau (Primaria Breaza tel. 511 501;fax. 511 738), o mica parte pe raza comunei Pietroasele, jd. Buzau.
Planuri de management al sitului Nu există un management activ.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-102
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70