Natura2000 - Dealul lui Dumnezeu (ROSCI0058)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0058
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dealul lui Dumnezeu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.404444
Latitudine 47.260556
Suprafață (ha) 578.80

Altitudine (m)

Minimă 63.00
Maximă 163.00
Medie 105.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
98.00
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus P
C
B
C
B
2021 Sicista subtilis P
C
B
A
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1298 Vipera ursinii C C
B
B
A
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4020 Pilemia tigrina P
B
B
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
1283 Coronella austriaca RC
C
Nevertebrate
1050 Saga pedo C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Sit cu vegetatie stepică, situat in zona Dealurilor Moldovei, nu departe de Iaşi. Important pentru specia Vipera ursinii, subspecia moldavica - aceasta subspecie fiind endemică în România, reprezentată prin foarte puţine populaţii.
Calitate si importanță - Sit important pentru specii de flora şi faună rare, vulnerabile şi protejate pe plan naţional şi european. - Calitate: pajişte stepica vest-pontică, cu un covor vegetal nealterati, pajişti care nu au fost niciodata arate, fiind reprezentative pentru partea de est a Europei. - Este printre puţinele zone de floră şi fauna de stepă din România rămase nealterate / foarte putin alterate antropic.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea sitului este dată de următorii factori: - este parţial cosit in perioade nepotrivite şi păşunat; - mici portiuni de teren sunt continuu introduse in agricultura distrugandu-se covorul vegetal original - este afectat de fenomene de eroziune - omorârea exemplarelor de Vipera ursinii de către localnici
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) - Sit format de pajişti stepice vest-pontice edificate de specii xerofile; conservare buna. Suprafetele cu acest tip de habitat sunt degradate foarte rapid prin preluarea in agricultura si suprapasunat - În perimetrul rezervaţiei este prezenta Vipera ursinii moldavica, subendemica. In Republica Moldova unde mai exista aceasta subspecie ea este probabil disparuta datorita distrugerii habitatelor.
Tip de proprietate privata şi publica locala
Documentație Observatii in teren efectuate in perioada 2005 - 2006 de catre: Dr. Zamfirescu Stefan, Dr. Zamfirescu Oana, Dr. Popescu Irinel, Dr. Ion Costi, Fusu Lucian

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-31
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70