Natura2000 - Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului (ROSCI0062)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0062
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0115 (Defileul Crişului Repede - Valea Iadului)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.518333
Latitudine 46.881944
Suprafață (ha) 39410.80

Altitudine (m)

Minimă 186.00
Maximă 1335.00
Medie 612.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
34.00
A
B
B
B
0.50
B
C
B
B
0.00
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
15.00
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B
4.00
C
C
B
B
17.00
B
B
B
B
3.00
A
B
B
B
0.20
A
B
B
B
20.00
A
B
B
B
8.00
B
B
B
B
0.01
B
B
B
B
1.00
B
C
B
B
1.50
C
C
C
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B
1308 Barbastella barbastellus P
B
B
C
B
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B
1321 Myotis emarginatus P
C
B
C
B
1324 Myotis myotis C
C
A
C
B
1304 Rhinolophus ferrumequinum P
B
A
C
A
1303 Rhinolophus hipposideros P
B
B
C
B
1361 Lynx lynx P
C
B
C
B
1310 Miniopterus schreibersi P
B
A
C
A
1323 Myotis bechsteini P
C
A
C
B
1307 Myotis blythii P
B
A
C
A
1318 Myotis dasycneme P
A
B
C
B
1305 Rhinolophus euryale P
B
B
B
B
1352 Canis lupus P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus C
C
A
C
B
1193 Bombina variegata C
C
A
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
B
B
A
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio P P
C
C
C
C
1122 Gobio uranoscopus P
C
B
C
B
1138 Barbus meridionalis P
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata P
C
B
C
B
4123 Eudontomyzon danfordi P
B
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4052 Odontopodisma rubripes P
B
B
A
B
1060 Lycaena dispar P
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
B
C
B
B
2186 Syringa josikaea P
A
A
A
B
1477 Pulsatilla patens R
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Allium flavum P
A
Plante
Alopecurus pratensis R
A
Plante
Anemone nemorosa P
A
Plante
Anemone ranunculoides P
A
Plante
Anthemis tinctoria P
B
Plante
Artemisia campestris P
A
Plante
Bromus erectus ssp. transsilvanicus R
A
Mamifere
2361 Bufo bufo C
A
Mamifere
1201 Bufo viridis C
A
Plante
Carex brevicollis P
A
Plante
Cephalanthera damasonium P
A
Plante
Cephalanthera longifolia P
A
Plante
Cephalanthera rubra P
A
Plante
Cerastium arvense R
A
Plante
Conringia austriaca R
A
Plante
Dactylis glomerata P
A
Plante
Dictamnus albus R
A
Plante
Epipactis helleborine P
A
Plante
Epipactis microphylla P
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris C
A
Plante
Filipendula ulmaria R
A
Plante
Fritillaria orientalis P
A
Plante
1866 Galanthus nivalis P
A
Plante
Gentiana cruciata R
B
Plante
Gentianella ciliata P
A
Plante
Geranium lucidum P
A
Plante
Helleborus purpurascens P
A
Plante
Hesperis matronalis ssp. candida R
A
Plante
Hieracium caespitosum P
A
Plante
Jurinea mollis ssp. transylvanica R
A
Plante
Lactuca viminea R
A
Pești
Leuciscus leuciscus P
A
Plante
Limodorum abortivum P
A
Plante
Lysimachia nemorum R
A
Plante
Medicago prostrata P
A
Plante
Minuartia verna R
B
Plante
Monotropa hypopitys R
A
Amfibieni
1320 Myotis brandtii R
B
Plante
Neottia nidus-avis P
A
Plante
Orchis mascula ssp. signifera R
A
Plante
Orchis morio P
A
Plante
Platanthera bifolia P
A
Amfibieni
1326 Plecotus auritus P
A
Plante
Potentilla chrysantha R
B
Plante
Primula elatior R
B
Plante
Pulsatilla montana P
A
Plante
1849 Ruscus aculeatus P
A
Pești
Sander volgensis P
A
Plante
Sedum cepaea R
A
Plante
Sedum telephium R
A
Plante
Smyrnium perfoliatum R
A
Plante
Sorbus aria R
A
Plante
Sparganium erectum P
A
Plante
Spiranthes spiralis P
A
Plante
Succisella inflexa R
A
Plante
Thymus comosus P
B
Plante
Thymus glabrescens R
A
Amfibieni
1332 Vespertilio murinus P
A
Plante
Waldsteinia geoides R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 16.00
N15 - Alte terenuri arabile 10.00
N16 - Păduri caducifoliate 70.00
N17 - Păduri de conifere 2.00
N19 - Păduri mixte 2.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde Situl Corine:Vadul Crişului cu S = 307 ha . Cuprinde zonele adiacente carstice: 2.171 Peştera Vântului, Peştera de la Vad, Peştera Ungurului,Peştera Vântului *2.171(cea mai mare peşteră din România, situată în cel mai important sector al Defileului Crişului Repede, zona Şuncuiuş-Vadu-Crişului, dezvoltată pe o lungime de 66 km. de galerii cartate(şi explorările continuă), peştera posedă un patrimoniu ştiinţific inestimabil.
Calitate si importanță Din punct de vedere biospeologic, Pestera Vadu Crişului este una dintre cele mai bogate peşteri din ţară în faună cavernicoă, cu numeroase endemisme. O altă Peşteră importantă este Peştera Deventului, în care s-a descoperit o bogată faună pleistocenică şi urme neolitice din perioada bronzului. În majoritatea peşerilor se regăsesc specii de lilieci de pe listele Directivei Habitate. Crisul Repede este unul dintre cele mai mari cursuri de apă din ţara noastră care traverseaza regiuni carstice. În versantul stâng Crişul Repede primeşte 4 afluenţi: Pârâul Tare şi Pârâul Hodoabei.
Vulnerabilitate Accesul necontrolat în peşteri şi lipsa supravegherii acestora, tăieri ilegale de arbori în fond forestier, păşunat în perimetrul Rezervaţiei, campări neautorizate, colectare de plante medicinale şi ocrotite, colectare de material speologic, fenomene de eroziune, torenţi. Exploatări ilegale de masă lemnoasă, torenţi, inundaţii, eroziuni, vandalism.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Defileul Crişui Repede HCM nr. 1625/1995, Peştera Vântului Legea nr. 5/2000
Tip de proprietate proprietate de stat şi privată, în curs de identificare, multe dintre retrocedări urmează a fi efectuate Custode 2,165 Defileul Crisului Repede - Muzeul Ţării Crişurilor Oradea Custode 2,171 Peştera Vântului - Asociatia Clubul Speologilor Amatori Cluj
Documentație Kovats Ludovic, 1974, Teză de Doctorat Studiul faunistic si ecologic al populatiilor de păsări din Bazinul Crisului Repede, Universitatea Babes - Bolyai Cluj, Facultatea de Biologie - Geografie Universitatea Babes - Bolyai Cluj, Grădina Botanică: Contributii botanice Vol. I, V, VI, 1966. Borza Al.,1966, Flora si Vegetatia Rezervatiei Naturale Defileul Crisului Repede Documentatie pentru preluare în custodie - Muzeul Tării Crisurilor Oradea Ioan Ghira, Marton Venczel, Severus Covaciu-Marcov, Gyingyver Mara, Paul Ghile, Tiberiu Hartel, Zsolt Torok, Levente Farkas, Tiberiu Racz, Zeno Farkas, Traian Brad, 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, In: Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea Botnariuc N., Tatole V., 2005, Cartea rosie a vertebratelor din România, Ed. Academiei Române

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.47
0.18

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 1.20 2.165.-Defileul Crisului Repede
* 0.18 2.168.-Pestera Osoi
+ 0.21 2.193.-Pestera Meziad
+ 0.06 2.200.-Pestera Toplita

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J032BH004 * 0.76

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
2.00
-
C
1.00
-
C
2.00
0
C
1.00
0
C
1.00
0
C
1.00
0
A
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 13/23.02.2010, Administrator:Centrul pentru arii protejate şi dezvoltare durabilă Bihor Oradea, pta. 1 Decembrie, nr 6, et. 1, ap. 8, jud Bihor 0259472434, fax-0259472434 lifeapuseni@rdsor.ro
Planuri de management al sitului Planurile de management pentru fiecare rezervaţie preluată în custodie este în curs de realizare de către: Custode 2,165 Defileul Crişului Repede - Muzeul Ţării Crişurilor Oradea Custode 2,171 Peştera Vântului - Asociatia Clubul Speologilor Amatori Cluj

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-33
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-46
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-45
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70