Natura2000 - Delta Dunării - zona marină (ROSCI0066)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0066
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Delta Dunării - zona marină

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 29.248889
Latitudine 44.778889
Suprafață (ha) 123373.70

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 14.00
Medie 0.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
2.00
98.00

Regiunea biogeografică

Pontică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
70.00
B
A
B
B
25.00
B
A
B
B
1.00
B
A
B
B
2.00
B
A
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1351 Phocoena phocoena P C
A
B
C
B
1349 Tursiops truncatus P P
A
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4127 Alosa tanaica P RC RC
A
B
C
B
4125 Alosa immaculata P RC RC
A
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Pești
Acipenser gueldenstaedtii C
C
Pești
2488 Acipenser stellatus C
C
Nevertebrate
Anadara inaequivalvis C
A
Pești
Belone belone belone R
B
Plante
Bryopsis plumosa C
A
Plante
Callithamnion corymbosum C
A
Plante
Ceramium diaphanum C
A
Nevertebrate
Cerastoderma edule C
A
Pești
Chelidonichthys lucerna R
A
Pești
Dasyatis pastinaca R
A
Amfibieni
1350 Delphinus delphis V
C
Plante
Enteromorpha intestinalis C
A
Plante
Enteromorpha linza C
A
Pești
2489 Huso huso R
C
Pești
Liza aurata R
A
Pești
Liza saliens R
A
Pești
Mesogobius batrachocephalus C
C
Pești
Mugil cephalus C
A
Pești
Mullus barbatus ponticus C
B
Nevertebrate
Mya arenaria C
A
Pești
Neogobius ratan C
C
Plante
Phyllophora crispa P?
D
Plante
Phyllophora pseudoceranoides P?
D
Pești
Platichthys flesus R
A
Pești
Pomatomus saltatrix R
A
Pești
Pomatoschistus marmoratus C
C
Pești
2551 Pomatoschistus minutus C
C
Plante
Porphyra leucosticta R
A
Pești
Raja clavata R
A
Pești
Salmo labrax R
B
Pești
2540 Syngnathus abaster C
C
Pești
Trachinus draco C
A
Plante
2165 Trapa natans R
A
Plante
Ulva lactuca C
A
Plante
Ulva rigida C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Corespunde cu unitatea geografică cu acelaşi nume componentă a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (zona costieră a Mării Negre, de la vărsarea braţului Chilia la Capul Midia, cu extindere în larg până la adâncimea de 20 m).
Calitate si importanță Zona marina a Deltei Dunarii are anumite particularitati datorate influentei majore a apelor Dunarii si aluviunilor depuse de acestea, incat aici, exista habitate sedimentare unice la litoralul romanesc. Este de remarcat frumusetea si bogatia zonei, cu o varietate de biotopuri si resurse, care o fac unica nu numai in Europa ci si in cadrul ecosistemelor deltaice ale lumii.
Vulnerabilitate O serie de activiti umane specifice au impact distinct in agravarea calitatii mediului marin din zona desemnata, cu atat mai mult cu cat aceasta se afla sub influenta majora a apelor Dunarii. Tendinta de supraexploatare a resurselor naturale se manifesta in prezent, printr-o presiune crescuta asupra acestora, in special asupra pestelui, precum si prin dezvoltarea unor activitati nepotrivite sistemului deltaic, care pot determina disparitia unor zone de hranire si reproducere a mai multor specii.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Ca stat membru al Uniunii Europene, începând cu 01.01.2007 România a avut obligaţia de a constitui reţeaua ecologică Natura 2000, respectiv de a desemna siturile de importanţă comunitară şi ariile de protecţie specială avifaunistică. În acest sens, prin OM 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România a fost adoptată lista siturilor de importanţă comunitară, listă care însoţită de formularele standard şi hărţile cu localizarea a fost transmisă Comisiei Europeane în cursul lunii iunie 2007. Această listă de situri cuprinde şi siturile de importanţă comunitară desemnate de ţara noastră în zona marină.
Tip de proprietate Zona este domeniu public, facand parte din marea teritoriala. De asemenea, este zona tampon a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.
Documentație Banarescu P, 1964 – Fauna RPR, Pisces N.Donita, A.Popescu, M.Pauca-Comanescu, S.Mihailescu, I-A. Biris, 2005 – Habitatele din Romania N.Donita, A.Popescu, M.Pauca-Comanescu, S.Mihailescu, I-A. Biris, 2006 – Habitatele din Romania, Modificari M.T.Gomoiu, M.Skolka, 1998 – Evaluation of marine and coastal biological diversity at the Romanian littoral, An.Univ. ”Ovidius” Constanta, Seria Biologie –Ecologie, vol.II, anII supliment V.Otel (redactor) - Lista Rosie a speciilor de plante si animale din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, 2000 Petran, A)- Black Sea Biological Diversity, Romania, 1997 Fiches FAO d’identification des especes pour les besoin de la peche – Mediterannee et Mer Noire, vol.I&II, FAO, 2003 Referate anuale INCDM 2000-2005

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
100.00
2.11

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
- 100.00 A-Delta Dunarii
* 0.04 2.346.-Grindul Chituc
* 2.07 2.758.-Complexul Sacalin Zătoana

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J000PA001 * 100.00

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
-
B
20.00
-
B
5.00
-
C
5.00
-
B
5.00
-
A
30.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
-
B
5.00
-
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Zona marina a Deltei Dunarii este inclusa in RBDD care este administrata de o institutie publica, ARBDD, subordonata de autoritatea nationala pentru protectia mediului si a ariilor naturale protejate, MMGA.
Planuri de management al sitului Planul de management al RBDD a fost finalizat in 1995 si revizuit in 2001 pentru perioada 2002-2006.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-108
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-120
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-119
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-118
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-131
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-130
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70