Natura2000 - Dunele marine de la Agigea (ROSCI0073)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0073
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dunele marine de la Agigea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.643333
Latitudine 44.088333
Suprafață (ha) 11.40

Altitudine (m)

Minimă 5.00
Maximă 16.00
Medie 9.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
100.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1219 Testudo graeca C
C
B
A
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4053 Paracaloptenus caloptenoides R
A
B
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Nevertebrate
Acrida ungarica P
D
Plante
Adonis flammea R
D
Plante
2102 Alyssum borzaeanum C
C
Plante
Anchusa thessala V
D
Plante
Asparagus brachyphyllus V
D
Plante
Asperula setulosa R
D
Plante
Astragalus varius R
D
Mamifere
1201 Bufo viridis P
A
Plante
Centaurea arenaria ssp. borysthenica R
D
Reptile
1280 Coluber jugularis >1 i
C
Plante
Convolvulus persicus V
D
Plante
Crambe maritima R
D
Nevertebrate
Dociostaurus maroccanus P
D
Plante
Echinops ritro ssp. ruthenicus C
D
Plante
Echium italicum P
D
Plante
Ephedra distachya ssp. monostachya C
D
Amfibieni
Erinaceus concolor C
D
Plante
Eryngium maritimum R
D
Plante
Euphorbia seguierana P
D
Plante
Galium verum P
D
Plante
Goniolimon tataricum R
D
Nevertebrate
1026 Helix pomatia >25 i
C
Plante
Inula germanica P
D
Reptile
1263 Lacerta viridis >14 i
C
Plante
Lappula squarrosa P
D
Amfibieni
Lepus europaeus >5 i
C
Plante
Leymus racemosus ssp. sabulosus R
D
Nevertebrate
Locusta migratoria P
D
Plante
Medicago marina R
D
Nevertebrate
Megascolia maculata P
D
Plante
Melica ciliata ssp. taurica R
D
Plante
Melilotus alba P
D
Nevertebrate
Myrmeleon formicarius P
D
Plante
Onosma arenaria V
D
Nevertebrate
Oryctes nasicornis P
D
Reptile
1254 Podarcis peloponnesiaca R
C
Nevertebrate
Polyphylla fullo P
D
Plante
Psilurus incurvus V
D
Nevertebrate
1050 Saga pedo
A
Plante
Scabiosa argentea P
D
Plante
Seseli tortuosum R
D
Plante
Silene thymifolia V
D
Plante
Sisymbrium loeselii P
D
Plante
Tanacetum millefolium R
D
Plante
Teucrium chamaedrys P
D
Plante
Vicia peregrina R
D
Plante
Xeranthemum annuum P
D
Nevertebrate
Xylocopa violacea P
D
Nevertebrate
Zebrina varnensis >3000 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului În puţine locuri din ţară, într-un spaţiu atât de restrâns se găseşte un număr atât de mare de specii de plante arenare, unele caracteristice litoralului atlantic, mediteranean şi caspic, altele întregii zone pontice, câteva fiind unice pe continentul european. Au fost inventariate peste 450 de specii de plante vasculare şi opt de muşchi. Fauna adapostită în perimetrul rezervaţiei de dune este formată din specii de provenienţa diferită, datorită influenţei climei şi reliefului.
Calitate si importanță Rezervaţia de plante de dune marine de la Agigea se află la sud de oraşul Constanţa, la numai 4 km de staţiunea Eforie Nord, fiind unica rezervaţie naturală de dune marine din ţara noastră. Raritatea floristică ce constituie faima acestor dune este cruciferul Alyssum borzeanum (ciucuşoara de nisip). Această plantă este un endemism al regiunii pontice apusene şi una din plantele care predomină pe anumite regiuni ale dunelor. În această asociaţie sunt prezente şi plantele Linaria genistifolia, Silene pontica, Stachys recta, Sinapis arvensis, Astragalus virgatus, Euphoerbia sequeriana. Fitocenoza de Ephedra distachya (popular cârcel, pentru că planta îşi răsuceşte vârfurile nelignificate) acoperă 50-60% din suprafaţa rezervaţiei. Printre speciile rare ocrotite este şi Convolvulus persicus (volbura de nisip), prezentă doar în rezervaţie şi în Delta Dunării
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea este crescută, deteriorarea sitului fiind dată de modificarea microclimatului şi microhabitatului prin existenţa gardului de beton care îl delimitează, de intreruperea legăturii cu marea şi de degradarea vegetaţiei caracteristice dunelor de nisip, datorită invadării acestora de către vegetaţia ierboasă ruderală şi de către specii lemnoase necaracteristice. Activităţile antropice cu impact negativ asupra rezervatiei sunt: păşunatul sporadic şi necontrolat, luarea/îndepartarea/colecţionarea de elemente de floră şi faună sălbatică. Activitatile antropice cu impact negativ din vecinătatea rezervaţiei de dune marine sunt: păşunatul sporadic şi necontrolat, zone urbanizate/industriale.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Acte normative de declarare a Rezervaţiei Dunele Marine de la Agigea: -Decret regal nr. 810/1926, - Decizia 425/1970 a Consiliului Judeţean Constanţa, - Legea nr. 5 / 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, avand codul 2366.
Tip de proprietate Aria naturală protejată Dunele marine de la Agigea este proprietate de stat în administrarea Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, Staţiunea Biologică Marină Prof. dr. Ioan Borcea.
Documentație Burduja C., 1968, Observations sur l’association à Convolvulus persicus et sur celle à Alyssum borzeanum de la réserve de dunes d’Agigea et du Delta du Danube, Lucr. Şti. Staţ. Cerc. Marine Agigea: 151-157; Boşcaiu N., 1975, Aspecte de vegetaţie din rezervaţia dunelor maritime de la Agigea, Stud. Com., Muz. Şti. Nat. Brukenthal, Sibiu: 81-93; Burduja C., colab., 1970, Contributions á la connaissance de la vegetation de la réserve de dunes marines d’Agigea, Anale Şti. Univ. Iaşi, ser. Biol., 2: 359-362; Mititelu D., colab., 1992, La flore et la végétation de la Réserve Botanique de dunes littorales d’Agigea - Constanţa, Anale Şti. Univ. Iaşi, XXXVIII, s. Biol. Veget.: 35-40; Morariu I., 1965, Câteva aspecte din flora litoralului Mării Negre – Agigea, Eforie N., Eforie S., Bucureşti: Stud. Cerc. Şti. Biol. (Bot.), 17, 4-5: 503-509; Pascal P., 1962, Rezervaţia naturală de la Agigea. Ocrot. Nat., Bucureşti, 6: 122-126; SÂRBU I., ŞTEFAN N., OPREA Ad., 2007, Actualisation of the floristical diversity from the nature reserve Agigea (Constanţa county), Analele Şti. Univ. \"Alexandru Ioan Cuza\" Iaşi, Lucr. Conf. Naţ. “Biodiversitate şi impact antropic în Marea Neagră şi în ecosistemele litorale ale Mării Negre”, Agigea, /2006/: 111-113

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
95.71

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 95.71 2.366.-Dunele marine de la Agigea

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
-
A
10.00
-
B
40.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Aria naturală Dunele Marine de la Agigea, cod de arie protejată 2366, se află în custodia Universităţii Al. I. Cuza Iaşi.
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-142
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70