Natura2000 - Fânaţurile de la Glodeni (ROSCI0080)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0080
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Fânaţurile de la Glodeni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.535833
Latitudine 46.849444
Suprafață (ha) 74.80

Altitudine (m)

Minimă 172.00
Maximă 256.00
Medie 215.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
100.00
B
C
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4091 Crambe tataria R
D
4067 Echium russicum R
C
C
B
B
2191 Galium moldavicum R
A
A
B
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Abutilon theophrasti P
D
Plante
Achillea pannonica P
D
Plante
Achillea setacea P
D
Plante
Adonis vernalis P
D
Plante
Agrostis stolonifera P
D
Plante
Ajuga laxmannii R
B
Plante
Allium flavum P
D
Plante
Allium scorodoprasum ssp. rotundum P
D
Plante
Alopecurus pratensis P
D
Reptile
2432 Anguis fragilis P
D
Plante
Artemisia austriaca C
D
Plante
Asparagus pseudoscaber
D
Plante
Brachypodium pinnatum P
D
Plante
Campanula sibirica P
D
Plante
Carduus hamulosus P
D
Plante
Carex vulpina P
D
Plante
Centaurea orientalis
D
Plante
Chrysopogon gryllus R
B
Plante
Cirsium serrulatum
A
Plante
4091 Crambe tataria RC
A
Plante
Dactylis glomerata P
D
Plante
Dianthus capitatus
A
Plante
Dianthus membranaceus P
D
Plante
Echium rossicum R
A
Plante
Elymus hispidus P
D
Plante
Elymus hispidus ssp. barbulatus P
D
Plante
Elymus repens P
D
Plante
Equisetum arvense P
D
Plante
Festuca pratensis P
D
Plante
2191 Galium moldavicum V
A
Plante
Hypericum perforatum P
D
Plante
Juncus inflexus P
D
Plante
Jurinea arachnoidea
D
Reptile
1261 Lacerta agilis C
A
Reptile
1263 Lacerta viridis C
A
Plante
Lathyrus tuberosus P
D
Plante
Linum flavum P
D
Plante
Marrubium peregrinum P
D
Plante
Muscari comosum P
D
Plante
Nepeta nuda ssp. nuda P
D
Plante
Onobrychis viciifolia P
D
Plante
Phlomis herba-venti ssp. pungens
D
Plante
Plantago lanceolata P
D
Plante
Rosa canina C
D
Plante
Salvia pratensis P
D
Plante
Stellaria graminea P
D
Plante
Stipa capillata P
D
Plante
Stipa ucrainica V
A
Amfibieni
Talpa europaea P
D
Plante
Thymus pannonicus P
D
Plante
Vicia sativa P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Relieful este variat, cu microdepresiuni rezultate in urma unor procese de alunecare a stratelor. Solul este de tipul cernoziomului cambic cu grade diferite de levigare, iar lenticular se intalneste solul podzolic. Acest fanat, rest al vegetatiei primare, important din punct de vedere stiintific, prezinta multe elemente si asociatii de plante rare din flora tarii (Stipetum capillatae, Agropyretum pectiniforme, Chrysopogonetum grylli).
Calitate si importanță Situl reprezintă "locus classicus" de unde a fost descrisă specia Galium moldavicum. Tot aici au fost identificate 5 specii hibride ale genului Centaurea. Situl reprezintă o pajişte caracteristicăă pentru silvostepa din Moldova centrală, cu influenţe semnificative continentale şi pontice asupra florei şi vegetaţiei existente aici.
Vulnerabilitate Starea de conservare a acestui fanat implica restrictii ca: evitarea pasunatului si agricultura intensiva; acest fanat fiind declarat rezervatie naturala inca din 1973.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Această rezervaţie are suprafaţa de 50 ha. Este inclusă în Anexa I a Legii nr. 5/2000, la poziţia 2780 - "Fâneaţa de la Glodeni". Din punct de vedere administrativ aparţine oraşului Negreşti, judeţul Vaslui. Este o rezervaţie de interes botanic în principal, fiind inclusă în categoria IV - IUCN
Tip de proprietate Proprietate particulara. In interiorul rezervatiei au fost impropietariti un numar de 22 de proprietari. Suprafata totala este de 6.2 ha, din care 6.0 reprezentand suprafata efectiva a rezervatiei, iar 0.2 ha reprezenta zona tampon aferenta rezervatiei. Supravegherea respectarii legislatiei privind protectia mediului in rezervatia Fanaturile de la Glodeni revine Primariei orasului Negresti.
Documentație 1. Dobrescu C., 1954, Două plante noi pentru flora R. P. R. : Asperula moldavica Dobr., nova sp. şi Centaurea glastifolia L., Comunic. Acad. R. P. R., t. IV, nr. 7-8, p. 389-396 2. Dobrescu C., 1971, Contribuţii la studiul pajiştilor xerofile din Bazinul superior al Bârladului, Anal. Univ. Iaşi, t. XVII, f. 2, s. II a, Biol., p. 413-424 3. Sârbu I., Oprea Ad., Ştefan N., 1999, Field Report: Studiul complex al ariilor protejate din Moldova şi situaţia lor actuală. Jud. Vaslui. Grant no. 41/CNCSI/MEC

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
13.17

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 13.17 2.780.-Faneata de la Glodeni

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
100.00
+
C
100.00
+
A
80.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
C
-
B
25.00
0
B
30.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Primaria orasului Negresti
Planuri de management al sitului S-a elaborat planul de management nr.25/30.01.2006.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-44
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70