Natura2000 - Fâneţele seculare Frumoasa (ROSCI0081)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0081
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Fâneţele seculare Frumoasa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.198056
Latitudine 47.598333
Suprafață (ha) 10.10

Altitudine (m)

Minimă 348.00
Maximă 387.00
Medie 372.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
95.00
B
C
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
C
C
B
B
4091 Crambe tataria V
B
C
B
B
4067 Echium russicum P
C
C
A
B
2093 Pulsatilla grandis R
B
C
B
B
1477 Pulsatilla patens V
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus 4-7 i
D
Nevertebrate
Cetonia aurata 10-15 i
D
Plante
Genista tinctoria 30-50 i
D
Plante
Hyacinthella leucophaea 10-20 i
D
Mamifere
1203 Hyla arborea 2-8 i
D
Nevertebrate
Inachis io 5-10 i
D
Reptile
1263 Lacerta viridis 5-12 i
D
Plante
Lathyrus pannonicus 30-50 i
D
Amfibieni
Lepus europaeus 5-10 i
D
Nevertebrate
Lethrus apterus 20-25 i
D
Nevertebrate
Meloe violaceus 15-20 i
D
Nevertebrate
Papilio machaon 2-3 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Rezervaţia prezintă un sol de pantă, uscat, nisipos, permeabil la precipitaţii pluviale cu un conţinut mare de carbonaţi. Pe terenul plan se găseşte un cernoziom de fâneaţă lipsit de carbonaţi.
Calitate si importanță Rezervaţia se întinde pe o lungime de 1,6 km şi include un spectru floristic evidenţiat prin specii circumpolare, euroasiatice, europene, central-europene, continentale, mediterano-pontice.
Vulnerabilitate Este într-o stare bună de conservare datorită protecţiei sale încă din 1932.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţie naturală din 1932 prin J.C.M., nr.1149. Inclusă în Anexa Ia legii nr. 5/2000 la nr. 2.719 - Fâneţele seculare Frumoasa cu o suprafaţă de 9,5 ha. Aflată în custodia Academiei Române. Categoria IV IUCN rezervaţie botanică.
Tip de proprietate Proprietate de stat.
Documentație Ţopa, E. - Importanţa fâneţelor seculare din regiunea Suceava declarate monumente ale naturii, Bucureşti, 1967 Seghedin, T.G, - Rezervaţiile naturale din Bucovina, Bucureşti, 1983

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
2.90

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 2.90 2.719.-Fânaţele seculare Frumoasa

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Academia Română.
Planuri de management al sitului Există.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-17
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70