Natura2000 - Fântâniţa Murfatlar (ROSCI0083)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0083
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Fântâniţa Murfatlar

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.385556
Latitudine 44.157222
Suprafață (ha) 577.50

Altitudine (m)

Minimă 22.00
Maximă 104.00
Medie 63.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
60.00
B
C
B
B
30.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus C
C
B
C
B
2635 Vormela peregusna V
C
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1219 Testudo graeca RC
C
B
B
B
1279 Elaphe quatuorlineata P?

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4053 Paracaloptenus caloptenoides R
B
B
B
B
1060 Lycaena dispar P
C
B
C
B
4030 Colias myrmidone R
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4067 Echium russicum R
C
C
B
B
2093 Pulsatilla grandis V
C
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea setacea C
D
Plante
Adonis flammea R
D
Plante
Adonis vernalis C
D
Nevertebrate
Aeolothrips albicinctus P
D
Nevertebrate
Aeolothrips fasciatus P
D
Nevertebrate
Aeolothrips intermedius P
D
Nevertebrate
Aeolothrips melaleucus P
D
Plante
Allium flavum ssp. tauricum R
D
Plante
Allium saxatile RC
D
Nevertebrate
Aptinothrips elegans
D
Plante
Asparagus verticillatus C
D
Plante
Aster linosyris C
D
Plante
Astragalus onobrychis R
D
Plante
Astragalus subuliformis V
D
Nevertebrate
Bolothrips icarus
D
Plante
Carduus hamulosus RC
D
Plante
Carex hallerana RC
D
Plante
Carpinus orientalis C
D
Plante
Centaurea orientalis C
D
Plante
Centaurea rutifolia ssp. jurineifolia R
D
Plante
Centaurea thracica R
D
Plante
Cephalaria uralensis C
D
Nevertebrate
Chirothrips manicatus
D
Nevertebrate
Chirothrips spinulosus R
D
Reptile
1278 Coluber caspius
C
Plante
Cotinus coggygria C
D
Plante
Daucus guttatus ssp. zahariadii V
D
Plante
Dianthus dobrogensis R
D
Plante
Dianthus leptopetalus R
D
Plante
Dictamnus albus C
D
Plante
Euphorbia nicaeensis C
D
Nevertebrate
Frankliniella intonsa P
D
Nevertebrate
Haplothrips leucanthemi P
D
Nevertebrate
Haplothrips reuteri P
D
Nevertebrate
Haplothrips scythicus P
B
Mamifere
1203 Hyla arborea R
D
Plante
Inula ensifolia C
D
Plante
Iris pumila RC
D
Plante
Iris variegata RC
D
Plante
Jasminum fruticans R
D
Plante
Linum austriacum R
D
Plante
Linum pallasianum R
B
Plante
Linum tauricum R
D
Plante
Melica ciliata RC
D
Plante
Minuartia bilykiana V
D
Nevertebrate
Odontothrips biuncus P
D
Plante
Orlaya grandiflora C
D
Plante
Phlomis herba-venti ssp. pungens RC
D
Plante
Piptatherum holciforme RC
D
Plante
Prunus mahaleb RC
D
Plante
Prunus tenella RC
D
Plante
Pulsatilla montana C
D
Plante
Quercus pedunculiflora C
D
Plante
Quercus pubescens C
D
Nevertebrate
Rubiothrips silvarum P
D
Plante
Rumex tuberosus RC
D
Nevertebrate
1050 Saga pedo
A
Plante
Satureja coerulea RC
D
Plante
Scutellaria orientalis R
D
Plante
Stipa capillata RC
D
Plante
Stipa lessingiana R
D
Plante
Stipa ucrainica R
D
Plante
Tanacetum millefolium C
D
Plante
Teucrium polium C
D
Nevertebrate
Thrips atratus P
D
Nevertebrate
Thrips fuscipennis P
D
Nevertebrate
Thrips tabaci P
D
Plante
Thymus zygioides C
D
Plante
Xeranthemum annuum C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Rezervatia se intainde pe o costa abrupta, strabatuta de vai inguste si putin adanci si adaposteste peste 500 de specii de plante, caracteristice zonei de sud a Dobrogei, predominand elementele pontice, urmate de cele balcanice, continentale, submediteraneene si eurasiatice. Fauna contine numeroase specii de animale caracteristice zonelor de stepa dobrogeana.
Calitate si importanță Biocenoza cu caracter conservativ puternic. Valoarea remarcabila a sitului este data de prezenta speciilor rare de flora, a speciilor de ornitofauna protejate la nivel international, a speciilor submediteraneene, balcanice si pontice de mamifere si reptile si a speciilor de nevertebrate, mai ales lepidoptere de o maxima valoare.
Vulnerabilitate Vulnerabilitate crescută datorită turismului necontrolat desfăşurat mai ales în zilele sărbătorilor naţionale. Influenţa antropică se manifestă şi prin activităţile de păşunat, vânătoare/braconaj iar în vecinătatea ariei se află o exploatare de calcar care influenţează mai ales prin poluarea cu pulberi şi zgomot. Status de conservare bun datorita regimului de protectie instituit din 1962.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pădurea Fântâniţa Murfatlar a fost pusă sub protecţie prima dată prin Decizia nr. 935/1962 a Sfatului Popular Regional Dobrogea, ulterior confirmată prin decizia nr. 425/1970 a Consiliului Popular Judeţean Constanţa. Prin Legea nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a arii protejate de interes naţional, este arie naturală protejată de interes naţional.
Tip de proprietate Rezervaţia Naturală Pădurea Fântâniţa Murfatlar cu suprafaţa de 66,4ha (cnf. Legii 5/2000)face parte din fond forestier de stat (teritorial este înscrisă în Amenajamentul Silvic al O.S.Basarabi). Suprafaţa sa va fi corectată cu cea înscrisă în datele din Amenajamentul Silvic al O.S. Basarabi, care este de 87,2 ha, după cum se menţionează în Regulamentul rezervaţiei elaborat de Direcţia Silvică Constanţa, custodele ariei protejate. Proprietate publica
Documentație Bavaru A., 1970, Rezervaţia naturală Fântâniţa - Murfatlar, Jud. Constanţa, Com. de Bot., SSB: 103-110; Dihoru Gh., Ţucra I., Bavaru A., 1965, Flora şi vegetaţia rezervaţiei “Fântâniţa” din Dobrogea, Ocr. nat., 9, 2: 167-184 + 4 fig. + 5 foto + 2 tab.; Zahariadi C., 1965, Rezervaţia naturală Fântâniţa, Stud. cerc. Biol., Ser. Bot., 17, 4-5: 497-502.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
13.47

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 13.47 2.364.-Fântâniţa Murfatlar

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J092CT023 * 19.93

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
B
5.00
-
A
20.00
-
B
20.00
0
B
10.00
-
B
20.00
0
B
5.00
-
A
20.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
0
B
20.00
-
B
25.00
0
A
5.00
-
A
15.00
-
B
30.00
0
A
25.00
0
B
20.00
-
A
5.00
-
A
15.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 42/23.02.2010, Administrator:RNP Direcţia Silvică Constanţa Constanţa, str IC Brătianu, nr 250, jud Constanţa 0241611035, 0241615580, fax-0241615871 office@constanta.rosilva.ro
Planuri de management al sitului Pentru Rezervaţia Naturala Pădurea Fântâniţa - Murfatlar nu există plan de management. S-a elaborat regulamentul rezervaţiei de către custodele rezervaţiei, Direcţia Silvică Constanţa, O.S. Basarabi.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-141
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70