Natura2000 - Ferice - Plai (ROSCI0084)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0084
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Ferice - Plai

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.543611
Latitudine 46.690833
Suprafață (ha) 1996.90

Altitudine (m)

Minimă 389.00
Maximă 1206.00
Medie 731.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1304 Rhinolophus ferrumequinum P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
A
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Anemone narcissifolia R
B
Plante
Carlina acanthifolia R
A
Plante
Crepis pannonica R
A
Plante
Dactylis glomerata ssp. slovenica R
A
Plante
Dactylorhiza maculata R
A
Reptile
2469 Natrix natrix P
A
Plante
Scabiosa columbaria ssp. pseudobanatica R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N09 - Pajiști uscate, stepe 3.00
N16 - Păduri caducifoliate 97.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului 163. Ferice Plai şi Hoanca - Fânete piemontane nealterate, cu sălaşuri tradiţionale în perioada cositului. 2.176 Vârful Cârligaţi, altitudinea: max.1694 m. Rezervaţie botanică cu flori endemice dacice cu oişe - Anemone narcissiflora.
Calitate si importanță situl prezintă importanţă în special datorită speciilor de floră, inclusiv cele menţiuonate la alte specii - care constituie specii din lista roşie şi endemice, şi specii de amfibieni şi reptile
Vulnerabilitate tăieri ilegale
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) 2.163. Ferice Plai şi Hoanca - Decizia nr. 123/1982, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000 2.176 Vârful Cârligaţi Decizia nr. 123/1982, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000
Tip de proprietate în curs de clarificare
Documentație I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, In: Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea. Specie menţionată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România, 1994, inventarieri în teren de Şef Lucrări drd. Adela Tuduce - Botanist sistematician - Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe, Specializarea Biologie, date nepublicate

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
3.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului nu este desemnat responsabil
Planuri de management al sitului nu este plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-46
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70