Natura2000 - Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia (ROSCI0094)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0094
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.598611
Latitudine 43.813611
Suprafață (ha) 382.00

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 7.00
Medie 0.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
39.00
A
B
A
A
60.00
B
B
A
A
1.00
B
C
B
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Ceramium rubrum C
A
Plante
Cladophora vagabunda C
A
Plante
Cystoseira sp. P
C
Nevertebrate
Diogenes pugilator C
C
Nevertebrate
Eriphia verrucosa C
C
Pești
Gobius cobitis P
C
Pești
Mesogobius batrachocephalus P
C
Nevertebrate
Paphia aurea P
A
Pești
2551 Pomatoschistus minutus P
C
Pești
2553 Proterorhinus marmoratus P
C
Nevertebrate
Solen marginatus R
C
Plante
2277 Zostera marina P
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N01 - Arii marine, privaluri 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl ROSCI 0094 de la Mangalia, deşi are o suprafaţă redusă, conţine cea mai mare diversitate de habitate şi specii marine din România, iar starea de conservare a acestora este cea mai bună din România.
Calitate si importanță În prezent situl ROSCI 0094 de la Mangalia este singurul loc din România unde mai supravieţuişte iarba de mare Zostera noltii. Golfuleţele de pe plaja Mangalia conţin 78% din habitatul cu Zostera existent în România, restul de 22% găsindu-se tot în interiorul sitului, într-un alt golfuleţ situat pe digul de nord al Portului Mangalia. Iarba de mare Zostera trăieşte la adâncimi mici, între 0.5 şi 2m, şi în prezent nu este afectată de activitatea turistică modestă desfăşurată pe plaja Mangalia. De asemenea, situl conţine cea mai mare parte (90%) a populaţiei algăi perene Cystoseira barbata din România. Fâşia de nisip mediolitoral de la ţărm aparţine habitatului 1140, care atinge şi el o foarte bună stare de conservare.
Vulnerabilitate Lucrările proiectate de refacere a digurilor şi de construcţie de plaje artificiale în zona Mangalia constituie o ameninţare fatală atât pentru supravieţuirea ierbii de mare Zostera, cât şi pentru majoritatea habitatelor Natura 2000 prezente în sit.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Ca stat membru al Uniunii Europene, începând cu 01.01.2007 România a avut obligaţia de a constitui reţeaua ecologică Natura 2000, respectiv de a desemna siturile de importanţă comunitară şi ariile de protecţie specială avifaunistică. În acest sens, prin OM 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România a fost adoptată lista siturilor de importanţă comunitară, listă care însoţită de formularele standard şi hărţile cu localizarea a fost transmisă Comisiei Europeane în cursul lunii iunie 2007. Această listă de situri cuprinde şi siturile de importanţă comunitară desemnate de ţara noastră în zona marină.
Tip de proprietate Proprietate de stat publică.
Documentație MICU D., 2008. Open Sea and Tidal Areas. In: Gafta D. and Mountford J.O. (eds.) Natura 2000 Habitat Interpretation Manual for Romania. EU publication no. EuropeAid/121260/D/SV/RO, 101pp. ISBN 978-973-751-697-8. (in Romanian) MICU D., ZAHARIA T., TODOROVA V., 2008. Natura 2000 habitat types from the Romanian Black Sea. In: Zaharia T., Micu D., Todorova V., Maximov V., Niţă V. The development of an indicative ecologically coherent network of marine protected areas in Romania (6-21), Romart Design Publishing, Constanta, 32 pp. ISBN 978-973-88628-8-3. MICU D., ZAHARIA T., TODOROVA V., NIŢĂ V., 2007. Romanian Marine Habitats of European Interest. Punct Ochit Publishers, Constanţa, 32pp. ISBN 978-973-88566-1-5. EUCC - THE COASTAL UNION, 2008. The development of an indicative, ecologically coherent network of sub-tidal Marine Protected Areas (MPAs) in Bulgaria and Romania. Final report BBI Project 2006/031ZAHARIA T., BANICA G., ALEXANDROV L., MICU D., 2005 – Implementation of the European Legislation Regarding the Protected Areas on the Romanian Littoral, Scientific reunion of the special program of the Alexander von Humbold Foundation concerning the reconstruction of the Southern Eastern Europe, Timisoara, Romania: 79 – 82; ISBN 973-625-204-3 DUMONT H. J. (Ed.), 1999. Black Sea Red Data Book. Published by the United Nations Office for Project Services, 413 pp.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
C
1.00
-
C
-
C
5.00
-
C
-
C
-
A
10.00
-
A
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
B
5.00
-
B
10.00
-
C
-
C
-
C
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului În administrarea Directiei Apelor Dodrogea Litoral.
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă K35-10
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70