Natura2000 - La Sărătura (ROSCI0095)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0095
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului La Sărătura

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.358889
Latitudine 47.188333
Suprafață (ha) 15.90

Altitudine (m)

Minimă 293.00
Maximă 304.00
Medie 297.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
80.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4030 Colias myrmidone R
D
1074 Eriogaster catax R
D
4028 Catopta thrips R
D
1060 Lycaena dispar P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea millefolium P
A
Plante
Armeria maritima
A
Plante
Aster linosyris P
D
Plante
Aster tripolium
D
Plante
Atriplex patula P
D
Plante
Elymus repens P
D
Plante
Inula britannica P
D
Nevertebrate
Isotomiella minor P
D
Plante
Juncus bufonius P
D
Plante
Limonium gmelinii P
D
Nevertebrate
Mantis religiosa RC
D
Nevertebrate
Mesaphorura yosii
A
Reptile
2469 Natrix natrix
C
Reptile
1292 Natrix tessellata
C
Plante
Plantago major ssp. intermedia P
D
Plante
Polygonum aviculare C
D
Mamifere
1212 Rana ridibunda
C
Plante
Salicornia europaea
D
Plante
Scorzonera cana P
D
Plante
Silene furcata P
D
Plante
Suaeda maritima P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Obiectul ocrotirii îl constituie specia Armeria maritima Willd., plantă balticcentral europeană, fiind una din puţinele locaţii din România unde se găseşte. Habitatul format de această specie este considerat un habitat prioritar la nivelul Uniunii Europene. Această arie protejată a fost propusă pentru habitatul prioritar 1530*: Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice.
Calitate si importanță Acest sit reprezinta cea mai bine conservata zona saraturata din judetul Bistrita Nasaud. Zona cunoscuta de localnici sub denumirea de La Saratura este inundata puternic primavara avand un pronuntat caracter mlastinos in aceasta perioada. Vegetatia este saraca reprezentata in principal de specii halofile mentionate cu motivul D la rubrica alte specii importante deoarece caracterizeaza habitatul. Exista daua izvoare cu apa sarata din care unul este amenajat si utilizat de localnici pentru prelucrarea branzeturilor sarate. Habitatul caracteristic este de pajiste saraturata continentala reprezentat de asociatia Salicornietum prostatae Soo.
Vulnerabilitate In prezent situl este bine conservat 29% este protejat si imprejmuit iar restul se gaseste momentan doar sub presiunea pasunatului. Presiunea realizata de aceasta activitate nu este foarte mare deoarece in zona sitului animalele nu pasc ci utilizeaza zona ca zona de trecere spre locurile de pasunat. Localnicii au fost informati despre necesitatea protejarii acestei zone si au participat chiar in calitate de voluntari la actiunea de ingradire a zonei protejate.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) A fost declarată arie protejată de interes naţional prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III - a zone protejate, cu o suprafaţă de 5 ha.
Tip de proprietate Situl este 100%(Proprietate Comunală) proprietatea Consiliului Local Şintereag.
Documentație 1)Ioan Chintăuan, 2000: Bistriţa-Năsăud - Natura şi Monumentele Sale,Ed. Carpatica, Cluj-Napoca

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
96.02

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 96.02 2.208.-La Sărătură

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
-
A
100.00
-
A
100.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
-
A
100.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului A.P.M. Bistriţa Năsăud, Str.Parcului,nr.20,biolog Gabriel Petraş A.P.M. Bistriţa Năsăud, Str.Parcului,nr.20,biolog Alina Şteopan
Planuri de management al sitului Nu este elaborat Plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-25
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70