Natura2000 - Larion (ROSCI0101)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0101
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Larion

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.048333
Latitudine 47.351389
Suprafață (ha) 3023.20

Altitudine (m)

Minimă 731.00
Maximă 1237.00
Medie 955.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
28.00
72.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
A
B
A
A

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus P P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P P
C
B
C
B
1354 Ursus arctos P P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1386 Buxbaumia viridis V
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Andromeda polifolia <3500 i
B
Plante
Corallorhiza trifida
C
Plante
Drosera rotundifolia <500 i
B
Plante
Epipogium aphyllum
C
Plante
Eriophorum vaginatum P
C
Plante
Plagiomnium affine
C
Plante
Saxifraga cuneifolia P
C
Plante
Vaccinium myrtillus P
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 2.00
N17 - Păduri de conifere 68.00
N19 - Păduri mixte 22.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 8.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat in Depresiunea Dornelor in apropierea Garii Gradinita si include subparcelele silvice 84A, B, 85A, B, C, D, 86A, B, C, D, E, 87A, B, C, D, E din unitatea de productie I Tesna (Ocolul silvic Tesna editia 2000). Tinoavele sunt incojurate de paduri de molid cu structuri complexe, neregulate cu exces de umiditate in sol. Sunt prezente rare exemplare de cires, brad si fag. Pe vaile umede apar aninul alb, mesteacanul si plopul tremurator. Situl este despartit in doua datorita drumului judetean 172D care il traverseaza. Intrucat pentru acest drum s-au intocmit planuri de reabilitare (in prezent fiind inpracticabil) s-a exclus din sit o fasie cu o latime de 30 m care include ampriza lui.
Calitate si importanță Tinoavele se remarca prin diversitatea structurala si floristica deosebita. Situl se află într-o stare de conservare relativ bună, are o suprafaţă cu strat de turbă mare ceea ce îi asigură stabilitatea în cazul fragmentării. Prezintă o importantă populaţie de Drosersa rotundifolia apoximativ 500 de exemplare cantonate într-o suprafaţa de aproximativ 1 ha. Speciile principale de arbori in sunt pinul silvestru, molidul si mesteacanul pufos (exista portiuni cu compozitie pura de pin silvestru cat si portiuni unde acesta se amesteca cu molidul si mesteacanul pufos). Stratul de turba are grosimi considerabile (in jur de 3m). Trebuie mentionata capacitatea de regenerare a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat subliniata de prezenta puietilor de molid si pin de diverse varste si dimensiuni. In prezent suprafetele de padure sunt incluse in fond forestier si sunt incadrate in Grupa I functionala (functia speciala de protectie) fiind supuse regimului de conservare deosebita.
Vulnerabilitate Situl este strabatut de drumul judetean 172D pentru care s-au intocmit planuri de reabilitare (in prezent fiind inpracticabil). Ca atare, s-a exclus din sit o fasie cu o latime de 30 m care include ampriza acestui drum. Exista o retea de drenuri inca active (amenajate in trecut) care coboara nivelul panzei de apa freatica. In prezent par a fi abandonate. In sezonul de culegere a fructelor de padure exista posibilitatea declansarii unor incendii accidentale (de origine antropica).
Tip de proprietate Padurea este in intregime in proprietate a Asociatiei Proprietarilor de Padure Valea Ilvei (judetul Bistrita Nasaud).
Documentație Amenajamentul Ocolului Silvic Cosna (Unitatea de productie I Tesna). Pop E., 1960. Mlastinile de turba din Republica Populara Romana. Editura Academiei Republicii Populare Romane

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
+
C
15.00
-
C
100.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
+
C
-
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 158/08.07.2010, Administrator:Asociaţia Proprioetarilor de Pădure de la Valea Ilvei - Ocolul Silvic Valea Ilvei Lunca Ilvei, str. Principală, nr. 875, jud. Bistriţa Năsăud 0263 378360, fax=0263378360 raduvasies@osvale
Planuri de management al sitului Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Cosna (Unitatea de productie I Tesna). Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Valea Ilvei (actualul administrator al padurilor) este in curs de elaborare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-14
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-15
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-26
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-27
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70