Natura2000 - Lunca Buzăului (ROSCI0103)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0103
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lunca Buzăului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.872222
Latitudine 45.151944
Suprafață (ha) 6986.50

Altitudine (m)

Minimă 37.00
Maximă 460.00
Medie 94.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
86.00
14.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
20.00
C
B
A
A
20.00
B
C
B
B
1.00
B
B
B
B
2.00
B
C
B
B
0.01
C
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1993 Triturus dobrogicus P
C
B
B
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1122 Gobio uranoscopus P
C
B
C
B
1138 Barbus meridionalis P
C
B
C
B
1149 Cobitis taenia P P
C
C
C
C
2511 Gobio kessleri P P
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1088 Cerambyx cerdo P
D

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1939 Agrimonia pilosa R
B
C
B
B
1898 Eleocharis carniolica P
C
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Agrimonia eupatoria C
A
Pești
2500 Alburnoides bipunctatus P
D
Plante
Alnus glutinosa RC
C
Plante
Alnus incana RC
C
Plante
Althaea officinalis P
A
Plante
Angelica archangelica P
D
Nevertebrate
1066 Apatura metis P
C
Plante
Artemisia absinthium C
A
Mamifere
2361 Bufo bufo C
A
Mamifere
1201 Bufo viridis C
C
Plante
Calamagrostis pseudophragmites P
A
Plante
Campanula sibirica P
A
Pești
2508 Chondrostoma nasus P
D
Plante
Equisetum telmateia C
C
Plante
Euphorbia seguierana RC
A
Plante
Filipendula ulmaria RC
C
Pești
Gobio gobio P
D
Plante
Hippophae rhamnoides C
A
Mamifere
1203 Hyla arborea R
C
Plante
Impatiens noli-tangere P
A
Reptile
1261 Lacerta agilis P
C
Reptile
2415 Lacerta praticola P
A
Reptile
1263 Lacerta viridis RC
C
Amfibieni
Lepus europaeus P
A
Pești
Leuciscus cephalus
A
Plante
Ligustrum vulgare RC
A
Plante
Lotus tenuis C
A
Reptile
1292 Natrix tessellata P
C
Amfibieni
2595 Neomys anomalus P
A
Plante
Oenothera biennis P
A
Mamifere
1200 Pelobates syriacus R
C
Plante
Populus alba RC
C
Plante
Populus nigra RC
C
Plante
Pulmonaria rubra P
A
Plante
Ranunculus ficaria RC
C
Plante
Ranunculus repens C
A
Plante
Rhamnus catharticus P
A
Plante
Rubus caesius P
A
Plante
Rumex sanguineus P
C
Pești
Sabanejewia balcanica P
D
Nevertebrate
1050 Saga pedo P
C
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
A
Plante
Salix alba C
C
Plante
Salix fragilis C
C
Plante
Salix purpurea P
A
Plante
Salix triandra C
A
Plante
Salix viminalis P
A
Plante
Salvia nemorosa C
A
Amfibieni
Sus scrofa P
A
Plante
Tamarix ramosissima C
C
Plante
Telekia speciosa C
A
Mamifere
2353 Triturus alpestris P
A
Plante
Verbascum blattaria C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Zăvoaiele au o stuctură foarte variată, care poate merge de la simple aglomerări de plante până la structura obişnuită de pădure, cu straturi multiple bine individualizate. Zăvoaiele de munte sunt formate din anin alb cu flora de mull Pulmonaria rubra şi specii hidrofile ca Impatiens noli- tangere, Ranunculus repens. Zăvoaiele de deal au ca specie dominantă aninul negru asociat cu aninul alb la altitudini mai mari şi cu plopul alb, salcia, ulmul, la altitudini mai mici.Zăvoaiele de câmpie sunt formate din plopi albi şi negrii, sălcii sau amestec de plopi cu sălcii (cea mai importantă fiind cea de la Găvăneşti).Aglomerările cu prind tufărişuri de alun(Corylus avellana), tufărişuri cu cătină albă, răchită albă, tufărişuri cu Salix triandra, tufărişuri cu cătină roşie.
Calitate si importanță Tufărişurile cu cătină albă sunt frecvente în zona de deal a Buzăului, cu speciile caracteristice habitatului R4417, iar la câmpie (zona Găvăneşti ) sunt suprafeţe mari cu Tamarix ramosissima şi specii caracteristice habitatului R 4422, habitate protejate Emerald. Tufărişurile de salcie (Salix triandra) corespunzătoare tipului de habitat R 4416 se regăseşte în lunca Buzăului şi sunt bine reprezentate. Pă duri cu anin alb şi negru, respectiv Alnus incana şi Alnus glutinosa, se întâlnesc în albia superioară a Buzăului şi ele sunt incluse în habitatul prioritar 91EO*. Pe cursul inferior există păduri de luncă cu plop alb, negru, salcie albă şi situl poate fi completat cu suprafeţe semnificative din judeţul Brăila.
Vulnerabilitate Excavarea necontrolată de pietriş şi nisip, apele poluate deversate în râu, lipsa de fonduri pentru regularizarea albiei râului Buzău, exercitiile militare si poligoanele de tragere, platforme de gunoilanga malurile raului, sunt doar câteva dintre punctele vulnerabile ale sitului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Nu exista statut de protectie pentru Lunca Buzaului.
Tip de proprietate Albia minora tine de Administratia Nationala Apele Romane- Directia Apelor Buzau- Ialomita. Albia minora apartine primariilor pe raza carora curge raul. Padurile apartin, deocamdata ,Directiei Silvice, respectiv padurea de la Gavanesti (com Cilibia )apartine O.S.Buzau, ca si cea de la Banita (com. C.A. Rosetti, iar cea de pe stanga Buzaului, cea de la Mosesti (com Robeasca) apartine de O.S.Ramnicu Sarat.
Documentație Nicolae Doniţa, Aurel Popescu, Mihaela Paucă- Comănescu, Simona Mihăilescu, Iovu- Adrian Biriş- HABITATE DIN ROMÂNIA; Acad. Nicolae Botnariuc & dr. Victoria Tatole - CARTEA ROŞIE A VERTEBRATELOR DIN ROMĂNIA; Societatea Ornitologică Română: Păsările din România şi Europa-Determinator ilustrat; Dimitrie Radu- Mic atlas ornitologic

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J085BR002 * 2.85

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
20.00
+
A
15.00
-
A
30.00
-
B
10.00
-
B
10.00
-
A
5.00
-
A
5.00
-
B
5.00
-
A
5.00
-
A
10.00
-
A
5.00
-
A
2.00
-
A
1.00
-
B
2.00
-
A
1.00
-
A
1.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
5.00
-
A
5.00
-
A
10.00
-
A
10.00
+
A
5.00
-
A
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Directia Apelor Buzau- Ialomita. Comitetul de Bazin, creat pe baza HG 1212/2000, asigura participarea publicului la luarea deciziilor din domeniul apelor.
Planuri de management al sitului Nu am informatii cu privire la managementul cursului Buzaului si nici de amenajarea si conservarea luncii.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-89
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-101
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-102
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-103
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70