Natura2000 - Lunca Mirceşti (ROSCI0107)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0107
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lunca Mirceşti

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.873333
Latitudine 47.085556
Suprafață (ha) 32.50

Altitudine (m)

Minimă 197.00
Maximă 207.00
Medie 203.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
100.00
A
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4027 Arytrura musculus P
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1902 Cypripedium calceolus V
C
C
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Pădure de luncă.
Calitate si importanță Padure de amestec de gorun si diferite specii de foiaose (sleau de lunca), specifica teraselor raurilor, rara pentru zona Moldovei
Vulnerabilitate odata cu trecerea in proprietate privata exista pericolul cert al defrisarii acestei paduri.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) rezervatia este situata in comuna Mircesti(Vasile Alecsandri), in raza O.s. Pascani , U.P. III Zavoaele Siretului , u.a. 60A
Tip de proprietate actualmente este in proprietatea statului. este solicitata, in baza Legii 247/2005 de mai multi cetateni pentru retrocedare.
Documentație Slonovschi V., 1972, Materiale pentru flora văii Siretului în sectorul Mirceşti (Jud. Iaşi), Stud. Com. Muz. Şti. Nat. Bacău: 119-126; Mititelu D., Chifu T., Scarlat A. & Aniţei Liliana. 1995. Flora şi vegetaţia judeţului Iaşi. Iaşi: Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I. Cuza”, 5: 99-124.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
81.65

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 81.65 2.549.-Lunca Mircesti (Vasile Alecsandri)

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
+
B
100.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea pentru managementul rezervaţiei îi revine în prezent Direcţiei Silvice Iaşi, în calitate de custode al rezervaţiei.
Planuri de management al sitului Planul de management a fost elaborat de către custode, avizat de către Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii şi urmează a fi înaintat spre aprobare la MMGA.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-30
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70