Natura2000 - Lunca Mureşului Inferior (ROSCI0108)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0108
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lunca Mureşului Inferior

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.125278
Latitudine 46.145833
Suprafață (ha) 17456.70

Altitudine (m)

Minimă 77.00
Maximă 119.00
Medie 97.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
83.00
17.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
25.00
A
A
B
A
0.20
C
C
B
B
0.20
C
B
B
B
2.00
C
C
B
B
2.00
B
B
B
B
2.00
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B
6.00
A
B
B
B
1.00
B
C
B
B
0.30
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus 500-1000 i
C
B
C
B
1355 Lutra lutra 40-50 i
C
B
C
B
1337 Castor fiber 20-40 i
B
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1993 Triturus dobrogicus P
C
B
B
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1134 Rhodeus sericeus amarus RC
C
B
C
B
1149 Cobitis taenia C
C
B
C
B
2511 Gobio kessleri P
B
B
C
B
2555 Gymnocephalus baloni P
C
B
B
B
1145 Misgurnus fossilis P
C
B
C
B
2522 Pelecus cultratus P
C
B
C
B
1124 Gobio albipinnatus RC
C
B
C
C
1160 Zingel streber R
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata P
C
B
C
B
1130 Aspius aspius RC
C
B
C
B
1159 Zingel zingel RC
C
B
C
B
1157 Gymnocephalus schraetzer R
C
B
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1037 Ophiogomphus cecilia R
A
C
C
C
4045 Coenagrion ornatum R
C
C
C
C
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
B
1032 Unio crassus P
B
B
C
B
4064 Theodoxus transversalis P?
4057 Chilostoma banaticum RC
B
B
A
B
1052 Euphydryas maturna C
B
B
C
B
4056 Anisus vorticulus R
B
B
C
B
1074 Eriogaster catax R
B
B
C
B
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4081 Cirsium brachycephalum R
B
B
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Acer tataricum RC
A
Plante
Adonis aestivalis P
A
Plante
Adonis vernalis R
A
Plante
Agrostemma githago V
A
Reptile
2432 Anguis fragilis P
A
Nevertebrate
Balea biplicata P
A
Mamifere
2361 Bufo bufo C
A
Mamifere
1201 Bufo viridis P
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus RC
A
Pești
Carassius gibelio P
A
Plante
Carex liparocarpos R
A
Nevertebrate
Cerambyx cerdo cerdo R
A
Plante
Chenopodium rubrum R
A
Plante
Clematis vitalba RC
A
Amfibieni
1339 Cricetus cricetus P
A
Pești
Cyprinus carpio carpio P
A
Amfibieni
2646 Dama dama RC
A
Plante
Elatine alsinastrum P?
A
Plante
Elatine triandra R
A
Plante
Epipactis helleborine R
A
Pești
Esox lucius P
A
Plante
Fritillaria orientalis V
A
Plante
1866 Galanthus nivalis R
A
Nevertebrate
Helix lutescens P
A
Nevertebrate
1026 Helix pomatia C
A
Mamifere
1203 Hyla arborea RC
A
Plante
Hyoscyamus niger R
A
Reptile
1261 Lacerta agilis P
A
Plante
Leucanthemella serotina R
A
Plante
Leucojum aestivum V
A
Plante
1725 Lindernia procumbens V
A
Plante
Listera ovata R
A
Plante
Lotus angustissimus R
A
Nevertebrate
Lucanus cervus cervus R
A
Amfibieni
1314 Myotis daubentonii 200-350 i
A
Plante
Najas minor R
A
Reptile
2469 Natrix natrix RC
A
Reptile
1292 Natrix tessellata P
A
Plante
Neottia nidus-avis R
A
Plante
Nymphaea alba V
A
Plante
Onosma arenaria V
B
Mamifere
1197 Pelobates fuscus P
A
Amfibieni
1317 Pipistrellus nathusii 350-450 i
A
Plante
Platanthera bifolia R
A
Plante
Platanthera chlorantha R
A
Amfibieni
1326 Plecotus auritus 100-150 i
A
Nevertebrate
Ranatra linearis P
A
Plante
Rorippa islandica R
A
Plante
Rumex aquaticus R
A
Plante
2059 Salvinia natans R
A
Plante
Scilla autumnalis V
A
Plante
Sedum caespitosum R
A
Plante
Stratiotes aloides R
A
Amfibieni
Sus scrofa RC
A
Plante
2165 Trapa natans R
C
Plante
Trifolium angulatum R
A
Plante
Typha laxmannii R
A
Plante
Utricularia vulgaris R
A
Plante
Vaccaria hispanica V
A
Plante
Vitis vinifera ssp. sylvestris C
A
Plante
Waldsteinia geoides R
A
Plante
Wolffia arrhiza V
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este format din: cursul râului Mureş cu lunca aferentă, pădurea, culturi agricole, pasuni. Râului Mureş prezintă fenomene de meandrare, cu frecvente zone inundabile si insule acoperite cu padure. Pădurea este caducifoliată (stejarul si frasinul fiind principalele specii). Exista o presiune naturala exercitata de Acer negundo si Amrfa fruticosa care au un impact negativ asupra speciilor autohtone. Nucul negru ;i plopul euroamerican sunt speciile autohtone care in continuare se planteaza in zona, ocupand in anul 2006 cca. 6% din suprafata impadurita. Culturile agricole din vecinatatea sitului sin din ineriorul sitului sunt reprezentate de culturi de cereale păioase, porumb. Exista o suprafata insemnata e pasuni pe care exista suprapasunat cu oi. Activitatile mai importante sunt: extractia de nisip si balast, extractia de titei, agricultura, pasunatul, exploatarea forestiera, pescuitul sportiv, turismul de agrement. Situl contine cel mai mare numar de specii de peste de pe intreg curs (cca. 55 specii) de la somn pana la nisetru care apare accidental. De asemenea se remarca numarul foarte mare de specii de pasari cca. 200, zona continand cea mai mare populatie de Riparia ripria si Merops apiaster de pe intregul curs al Muresului.
Calitate si importanță Pentru instituirea regimului de arie protejată primi paşi au fost realizaţi în anii 1970 când au fost făcute unele studii ale zonei Prundul Mare de către un grup de plin de entuziasm care cuprindea printre alţii pe Ioan Moldovan, Andras Libus şi Aurel Ardelean. Astfel în acei ani a fost declarată o suprafaţă de 91,2 hectare din Prundul Mare ca rezervaţie naturală, urmărind a se proteja populaţia de stârci cenuşi care cuibăreau acolo. Apoi în anul 1988, 12.000 ha din această zonă a fost declarată ca Zonă de Importanţă Avifaunistică. Iniţiativa de protejare a fost continuată de reprezentanţi de la Agenţia de Protecţia Mediului din Arad şi Direcţia Silvică Arad şi a culminat în anul 2005 când prin hotărârea de guvern prin care a fost declarat Parcul Natural Lunca Mureşului şi în anul 2006 când zona a fost desemnată pentru includerea în Lista Ramsar a Zonelor Umede de Importanţă Internaţională. Un puternic imbold l-a constituit finanţarea obţinută de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, respectiv Direcţia Silvică Arad de la comunitatea europeană prin programul PHARE de cooperare transfrontalieră. Prin derularea proiectului Protejarea şi dezvoltarea luncii râului Mureş s-a putut realiza infrastructura ariei protejate din care face parte şi acest punct de informare turistic. Din finanţarea proprie a Regiei Naţională a Pădurilor - Romsilva sau a Uniunii Europene au fost achiziţionate numeroase echipamente de cercetare şi monitorizare (620.000 euro) şi s-au desfăşurat şi se derulează numeroase activităţi de educaţie ecologică sau de promovare a ecoturismului. Din luna noiembrie 2005 aria protejată are şi o administraţie aflată în subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, alcătuită din 12 persoane şi care funcţionează cu un buget anual de cca. 100.000 euro.
Vulnerabilitate Se remarca o tendinta de urbanizare a anumitor zone restranse din parc
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) La desemnarea sitului s-a avut în vedere importanţa habitatelor pe lângă importanţa avifaunistică.
Tip de proprietate Categorie teren Teren agricol (arabil, fâneţe, livezi, izlaz etc.): 6187 ha, Păşuni: 1711 ha, Construcţii (clădiri, diguri, drumuri, reţele electrice, sonde etc.): 551 ha Terenuri împădurite (pădure, tufărişuri etc.): 6761 ha, Ape (Mureş, canale): 1366 ha, Terenuri neproductive (gropi de împrumut, bălţi etc.): 590 ha, Total general: 17166 ha Proprietatea terenurilor din zonă arată dominanţa proprietăţii private şi a statului. Proprietăţile private sunt răspândite peste tot; terenul aflat în proprietatea statului este acoperit în principal de păduri şi apă, în timp ce proprietatea publică locală este compusă din păşuni. 50.2% (8,606 ha) din teren este în proprietatea statului, 18.4% (3,153 ha) este în proprietate publică locală şi 31% (5,326 ha) şi sunt în proprietate privată procentul terenurilor ce aparţin bisericii ortodoxe este nesemnificativ– 0.4% (81ha). Datorita legilor retrogedarilor proprietatea privata va creste, iar cea publica locala se va diminua semnificativ in viitorul apropiat.
Documentație Date despre conditiile malacologice ale Parcului Natural Lunca Muresului, Domokos Tamas, Armonii Naturale V, Muzeul Judetean Arad Studiu preliminar privind libelulele din Parcul Natural Lunca Muresului, Cosmin Manci Starea ecologica a Raului Mures, Sarkany Kiss, Targu Mures, 1997

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
98.26
2.78

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 98.26 V.1.-Lunca Mureşului
+ 0.91 2.735.-Pădurea Cenad
* 1.16 2.744.-Insula Mare Cenad
+ 0.71 2.745.-Insula Igriş

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J033AR008 + 1.62

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0.10
-
C
0.50
-
B
25.00
-
B
5.00
-
B
40.00
0
C
3.00
0
B
5.00
-
B
10.00
0
C
6.00
+
C
15.00
0
B
15.00
-
B
3.00
0
B
1.00
-
B
5.00
-
C
0.50
-
C
2.00
-
C
0.40
-
B
0.50
-
A
0.01
-
B
1.00
-
C
0.05
+
C
1.00
0
C
5.00
-
C
2.00
0
C
0.50
-
C
0.50
-
B
1.00
-
C
1.00
-
B
15.00
+
A
5.00
-
B
2.00
-
B
0.10
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
0
B
10.00
-
B
15.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administratia Parcului Natural Lunca Muresului a fost desemnat operator a acestui site in data 19.07.06 de catre ARPM Timisoara.
Planuri de management al sitului Administratia Parcului Natural Lunca Muresului va fi unul din factorii cei mai imporanti in intocmirea planului de management al Sitului Natura 2000.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-66
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-67
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70