Natura2000 - Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei (ROSCI0114)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0114
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.571667
Latitudine 43.834444
Suprafață (ha) 232.20

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 30.00
Medie 7.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.10
A
C
A
A
1.00
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus P
C
A
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Adonis flammea P
A
Nevertebrate
Aeolosoma hyalinum
B
Nevertebrate
Aeolosoma litorale
B
Nevertebrate
Agraecina cristiani
B
Nevertebrate
Allolobophora sp.
B
Plante
Alyssum hirsutum P
A
Nevertebrate
Archiboreoiulus n. sp.
B
Nevertebrate
Armadillidium tabacarui
B
Nevertebrate
Armadillidium traiana
A
Nevertebrate
Armadillidium vulgare
A
Nevertebrate
Asellus aquaticus
B
Plante
Bombycilaena erecta P
A
Plante
Buglossoides arvensis P
D
Nevertebrate
Caucasonethes vandeli
B
Plante
Centaurea salonitana P
A
Nevertebrate
Chaetophiloscia hastata
A
Nevertebrate
Chaetophiloscia sicula
A
Nevertebrate
Chronogaster troglodytes
B
Nevertebrate
Chthonius monicae
B
Nevertebrate
Clinopodes trebevicensis
B
Nevertebrate
Clivina subterranea
B
Plante
Convolvulus lineatus P
A
Plante
Coronilla scorpioides P
A
Nevertebrate
Cryptops spp.
B
Nevertebrate
Cylisticus convexus
A
Nevertebrate
Decumarellus sarbui
B
Nevertebrate
Dendrocoelum spp.
B
Nevertebrate
Deuteraphorura mocilae
B
Plante
Echinops ritro ssp. ruthenicus P
D
Nevertebrate
Eucyclops subterraneus scythicus
B
Nevertebrate
Geohilus insculptus
B
Nevertebrate
Geophilus insculptus
A
Nevertebrate
Habrotrocha bidens
B
Nevertebrate
Habrotrocha rosa
B
Nevertebrate
Haemopis caeca
B
Nevertebrate
Hahnia caeca
B
Nevertebrate
Haplophthalmus movilae
B
Nevertebrate
Haplophthalmus napocensis
B
Nevertebrate
Heleobia dobrogica
B
Plante
Helianthemum salicifolium C
A
Nevertebrate
Heteromurus nitidus
B
Nevertebrate
Hyloniscus riparius
A
Plante
Iris pumila P
D
Plante
Jasminum fruticans P
A
Nevertebrate
Labidostoma motasi
B
Nevertebrate
Lepthyphantes constantinescui
B
Nevertebrate
Leptotrichus pilosus
B
Amfibieni
Lepus europaeus
A
Nevertebrate
Marianana mihaili
B
Nevertebrate
Medon dobrogicus
B
Nevertebrate
Monocyphoniscus babadagensis
A
Nevertebrate
Nepa anophthalma
B
Nevertebrate
Nesticus sp.
B
Nevertebrate
Niphargus stygius
B
Nevertebrate
Oncopodura vioreli
B
Plante
Paliurus spina-christi P
D
Nevertebrate
Panagrolaimus sp.
B
Nevertebrate
Parapseudoleptomesochra italica
B
Nevertebrate
Platyarthrus atanassovi
A
Nevertebrate
Platyarthrus coronatus
B
Nevertebrate
Platyarthrus schoebli
A
Nevertebrate
Plusiocampa euxina
B
Nevertebrate
Plusiocampa isterina
B
Nevertebrate
Pontoniphargus racovitzai
B
Nevertebrate
Porcellio laevis
A
Nevertebrate
Porcellionides nitidus
A
Nevertebrate
Porcellionides pruinosus
A
Nevertebrate
Protorhabditis sp.
B
Nevertebrate
Pseudocandona eremita
B
Nevertebrate
Roncus ciobanmos
B
Nevertebrate
Roncus dragobete
B
Plante
Satureja coerulea C
A
Amfibieni
Spermophilus citelus C
C
Nevertebrate
Symphylella sp.
B
Nevertebrate
Trachelipus arcuatus
A
Nevertebrate
Trachelipus difficilis
A
Nevertebrate
Trachelipus nodulosus
A
Nevertebrate
Trachelipus rathkii
A
Nevertebrate
Trachelipus troglobius
B
Nevertebrate
Trachelus troglodyta
B
Nevertebrate
Trichoniscus pygmaeus
A
Nevertebrate
Trophocyclops
B
Nevertebrate
Tropocyclops prasinus
A
Nevertebrate
Tychobythinus n. sp.
B
Amfibieni
Vulpes vulpes
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Pestera La Movile consta intr-o galerie principala de mici dimensiuni (inaltime max. 2m, latime max. 1m) pe parcursul careia exista cateva sali mai largi si din care se desprind galerii laterale foarte inguste. Peretii si plafonul sunt moi, indicand un inalt grad de coroziune. Pestera are doua nivele: unul uscat reprezentat de galeria principala (~ 200m) si unul submers (~40m). In sectorul submers, prin ridicarea plafonului deasupra nivelului apei se formeaza clopote de aer, trei la numar, in care atmosfera este puternic imbogatita in H2S si CH4 in timp ce concentratia de O2 este foarte redusa; in aceste zone, atmosfera poate fi considerata anoxica. Pe suprafata apei termale sulfuroase, bogata in H2S, CH4 si NH4+ plutesc pelicule microbiene alcatuite din asociatii de bacterii si fungi. Producatorii primari sunt reprezentati de bacteriile chemolitotrofe din aceste biofilme. Ecosistemul este remarcabil prin inalta sa biodiversitate (43 de specii de nevertebrate dintre care 32 sunt specii endemice pentru acest sit).
Calitate si importanță Speciile de organisme din peştera La Movile, sunt specii endemice pentru acest ecosistem, unic în ţara noastră, fiind astfel specii prioritare şi de interes comunitar. Ca urmare a prezenţei speciilor endemice prioritare şi de inters comunitar din interiorul peşterii La Movile, aceasta se poate constitui ca arie specială de conservare.
Vulnerabilitate Peştera este închisă publicului şi astfel vulnerabilitatea sa este redusă, aflându-se într-o stare bună de conservare. Vulnerabilitatea sitului Obanul Mare şi Peştera La Movile rezidă din faptul că în imediata sa vecinătate localnicii oraşului Mangalia depozitează cantităţi importante de gunoi menajer şi de construcţie. În vecinătate se desfăşoară activităţi agricole şi păşunat.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Aria naturală Obanul Mare şi Peştera Movile a fost trecută prima dată sub regim de protecţie prin Hotărârea 26/1992 a Consiliului Local Mangalia. A fost declarată rezervaţie naturală de interes naţional prin Legea 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a arii protejate de interes naţional, cod de arie protejată 2371, cod peşteră 5210/15, clasa de protecţie A.
Tip de proprietate Terenul ariei protejate Obanul Mare şi peştera La Movile se află în proprietatea Consiliului Local Mangalia conform H.C.L. 26/1992 şi anexei nr. 3 la H.C.L. 17/2000 şi în administrarea Serviciului A.D.P.P. din subordinea Consiliului Local Mangalia (Consiliul Local Mangalia nr. 10.349/12.04.2006)
Documentație La aria naturala protejata Obanul Mare si pestera La Movile se refera urmatoarele acte legislative: - Legea nr. 69/1991, art.21, Litera g, Litera r - Legea nr. 5/12.04.2000 (Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea III - zone protejate) - Ordonanţa de Urgenţă nr. 236/24.11.2000 aprobată prin Legea nr. 462/18.07.2001 - Ordin al MMGA nr. 850/11.11.2003 - Ordinul MMGA nr. 604/4.06.2005 (Pentru aprobarea Clasificării peşterilor şi a sectoarelor de peşteri - arii naturale protejate) - Ordin al MMGA nr. 1198/25.11.2005 (Actualizarea anexelor nr. 2 – 5 ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001) si hotarari locale: - Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Mangalia nr. 26/05.10.1992 (Teritoriul din zona peşterii La Movile este declarat rezervaţie naturală) - Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Mangalia nr. 21/26.05.1993 (Înfiinţarea unui consiliu de custozi pentru controlul accesului şi activităţi de cercetare a Rezervaţiei Peştera La Movile)

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
11.29

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 11.29 2.371.-Oblanul Mare şi Peştera Movile

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
70.00
-
A
20.00
-
A
-
C
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
25.00
-
A
10.00
-
B
10.00
0
B
10.00
-
A
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 47/23.02.2010, Administrator:Grupul de exploatări subacvatice şi speologice Bucureşti, str Frumoasă, nr 31 0213124051, fax-0213124051 office@gess.ro, www.gess.ro
Planuri de management al sitului Nu există plan de management. Este în curs de elaborare/aprobare. A fost realizat Regulamentul rezervaţiei de către custodele rezervaţiei, Grupul de Explorări Subacvatice şi Speologice (Gess Bucureşti).

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă K35-10
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70