Natura2000 - Molhaşurile Căpăţânei (ROSCI0116)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0116
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Molhaşurile Căpăţânei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.113889
Latitudine 46.479167
Suprafață (ha) 816.10

Altitudine (m)

Minimă 1389.00
Maximă 1649.00
Medie 1579.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
31.00
69.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.00
A
C
A
A
20.00
A
B
A
A
71.00
B
C
A
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos P
D

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P?

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Agrostis canina R
D
Plante
Andromeda polifolia C
A
Plante
Calluna vulgaris
D
Plante
Carex curta C
D
Plante
Carex echinata C
D
Plante
Carex limosa R
A
Plante
Carex magellanica R
A
Plante
Carex pauciflora C
D
Plante
Carex rostrata C
D
Amfibieni
2645 Cervus elaphus P
A
Plante
Drepanocladus sp. C
D
Plante
Drosera intermedia R
A
Plante
Drosera rotundifolia C
A
Plante
Empetrum nigrum C
D
Plante
Epilobium palustre R
D
Plante
Eriophorum angustifolium R
D
Plante
Galium uliginosum R
D
Reptile
2424 Lacerta vivipara P
A
Plante
Listera cordata R
D
Plante
Melampyrum sylvaticum P
D
Plante
Nardus stricta P
D
Plante
Pedicularis limnogena P
A
Plante
Pinus mugo R
D
Mamifere
1213 Rana temporaria P
A
Plante
Scheuchzeria palustris R
A
Plante
Sphagnum cuspidatum C
D
Plante
Sphagnum sp. C
D
Plante
Vaccinium microcarpum C
D
Plante
Vaccinium uliginosum C
D
Plante
Valeriana dioica ssp. simplicifolia P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N09 - Pajiști uscate, stepe 7.00
N17 - Păduri de conifere 91.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 2.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Molhaşurile Căpăţânei reprezinta o mlastina activa, tipic oligotrofa, bombata, sentulete si mici movile, care au o vegetatie specifica oligotrofa si inconjurata la periferie de un molidis, cu afinis si sfagnum.
Calitate si importanță Molhaşurile Căpăţânei sunt un sit reprezentativ pentru Muntii Apuseni (Mt. Capatana), deoarece este situat in zona de varf a sa, pe un loc aproape plan, de unde in partea de vest-nord-vest pornesc doua paraie ce vor forma valea Capatanei si Valea Ursului. Situl are o vegetatie reprezentativa pentru tinoavele oligotrofe si prezinta importanta palinologica. Urmatoarele specii trecute la rubrica D (Other reasons) sunt specii turbicole oligotrofe tipice, caracteristice turbariilor adanci, cu depozit turbos mai mare de 2 m: Carex pauciflora,Empetrum nigrum, Sphagnum cuspidatum, Vaccinium microcarpum, Vaccinium uliginosum.
Vulnerabilitate Situl Molhaşurile Căpăţânei ar putea sa fie deteriorat prin defrisarea molidisului din zona de lagg.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Acest sit include in limitele sale rezervatia naturala de interes national Molhaşurile Căpăţânei, declarata prin Legea 5/2000.
Tip de proprietate Situl Molhaşurile Căpăţânei este inclus in reteaua de rezervatii nationale si figureaza in proprietatea statului.
Documentație Pop, E. 1960. Mlaştinile de turbă din Republica Populară Română. Ed. Academiei R.P.R., 511pp.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.50

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 1.50 2.16.-Molhasurile Capatanei

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
4.00
0
A
15.00
-
A
2.00
-
C
10.00
0
B
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
15.00
0
A
35.00
+
C
2.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Rezervaţia naturală de interes naţional Molhaşurile Căpăţânei este in custodia Direcţiei Silvice Alba Iulia. Date de contact: Direcţia Sivică Alba Iulia Str.Basarabiei nr.9 cod 510150 Tel 0788 522560 Mobil 0742991446 (Persoana de con
Planuri de management al sitului Planul de management pentru rezervaţia naturală Molhaşurile Căpăţânei a fost întocmit de Direcţia Silvică Alba şi a fost avizat de Academia Română.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-59
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70