Natura2000 - Muntele Tâmpa (ROSCI0120)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0120
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Muntele Tâmpa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.601389
Latitudine 45.637500
Suprafață (ha) 214.00

Altitudine (m)

Minimă 586.00
Maximă 947.00
Medie 766.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
10.00
C
C
C
C
20.00
B
C
B
B
10.00
B
C
C
B
20.00
B
C
B
B
0.20
B
C
C
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos 6-10 i
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata RC
D

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1087 Rosalia alpina P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1902 Cypripedium calceolus V
D
1689 Dracocephalum austriacum R
C
B
B
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica RC
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Aristolochia lutea RC
A
Plante
Campanula carpatica C
A
Plante
Cephalanthera damasonium C
A
Plante
Cephalanthera longifolia RC
A
Plante
Cephalanthera rubra R
A
Plante
Dactylorhiza sambucina R
A
Plante
Daphne blagayana RC
A
Plante
Dianthus spiculifolius RC
A
Plante
Dictamnus albus R
A
Plante
Epipactis atrorubens RC
A
Plante
Epipactis helleborine RC
A
Plante
Fritillaria orientalis RC
A
Plante
1866 Galanthus nivalis C
A
Plante
Gentiana cruciata ssp. phlogifolia RC
A
Reptile
1263 Lacerta viridis P
C
Plante
Narcissus poeticus ssp. radiiflorus R
A
Plante
Neottia nidus-avis C
A
Plante
Platanthera bifolia RC
A
Plante
Poa badensis RC
A
Plante
Sempervivum marmoreum RC
A
Plante
Silene nutans ssp. dubia RC
A
Nevertebrate
Sitona languidus P
D
Nevertebrate
Sitona lepidus P
D
Nevertebrate
Sitona lineatus P
D
Nevertebrate
Sitona striatellus P
D
Plante
Sorbus graeca RC
A
Plante
Spiraea crenata RC
A
Plante
Taxus baccata R
A
Plante
Thymus comosus RC
A
Reptile
2473 Vipera berus P
A
Plante
Waldsteinia geoides R
A
Nevertebrate
Zacladus geranii P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Muntele Tampa reprezinta partea nord-estica a muntilor Poienii Brasov, prelungita pana in interiorul orasului.Temperatura medie anuala este cuprinsa intre 6-8g.Reteaua hidrografica este formata din paraie cu caracter intermitent. Se remarca aparitia unor izvoare bogate in special in partea inferioara a masivului.Vegetatia este formata predominant din padure, care este constituita din fag, carpen, frasin, artar, molid, pin si larice. Printre tufarişuri se întâlnesc plante ca : bibilica, papucul doamnei, stânjenelul si crucea voinicului.Pătura erbacee este constituită din flora de mull: Asperulla odorata, Galium schultesii, Asarum europaeum, etc.Specia Dracocephalum austriacum este o specie foarte rară care a fost găsită în anul 1883 J.Romer , şi introdus în ierbarul Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere.Timp de un secol nu a mai fost regăsit.Abia în anul 1994 a fost găsită şi colectată de un student Mârzac Gheorghe-momentan nu se ştie dacă au mai rămas exemplare din această specie.Un interes deosebit îl prezintă versantul sud-estic unde apare o insula de vegetatie de stepa.Lumea animala este bogata si variata, identificandu-se 17 specii rare sau foarte rare de viespi
Calitate si importanță Muntele Tampa prezinta o importanta deosebita datorita prezentei padurilor de tipul Asperulo-Fagetum.Deasemenea, flora si fauna existente in zona, prezinta o importanta ecologica si biologica, mai ales prin prezenta speciilor: Cypripedium calceolus (papucul doamnei-neregăsit ) la plante si Ursus arctos (urs brun) la mamifere. Importantă peisagistică şi de recreere
Vulnerabilitate Practicarea in mare masura a turismului necontrolat.Distrugerea covorului vegetal, a arbuştilor si arborilor prin aprinderea de focuri si mai ales nesupravegherea si nestingerea acestora.Distrugerea zonei cu vegetatie stepica prin pasunatul intensiv, ilegal .Depozitarea deseurilor si aruncarea gunoaielor intamplatoare de catre turisti si recoltatul abuziv al plantelor rare sau declarate monumente ale naturii. Tendinţa de construcţii pe versantul sudic al Tâmpei.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Decretul 949-1962 Legea 5/2000
Tip de proprietate Este proprietate privată, revendicată de către Primăria Braşov. Este în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.
Documentație CMN Documentation BV 012 Tampa Vasile Ciocârlan – „ Flora ilustrată a României „ – Ed. Ceres-Bucureşti,2000 Prof. Dr. Ing. Marius Danciu –Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. INSTITUTUL DE GEOGRAFIE:ZONELE NATURALE PROTEJATE DIN JUDEŢUL BRAŞOV 1999 COLECTIV DE AUTORI:DR. ADRIAN CIOACA,DR. MIHAELA DINU,DR. ELENA NICULESCU

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
92.16

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 92.16 2.255.-Muntele Tâmpa

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J049BV012 * 57.35

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
90.00
-
B
5.00
-
A
0.10
-
A
10.00
-
A
50.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
30.00
-
B
15.00
-
B
20.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului M.Tâmpa este luat în custodie de către RNP-Direcţia Silvică Braşov din 2004
Planuri de management al sitului are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-88
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70