Natura2000 - Munţii Făgăraş (ROSCI0122)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0122
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Făgăraş

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.741389
Latitudine 45.527778
Suprafață (ha) 198617.50

Altitudine (m)

Minimă 347.00
Maximă 2526.00
Medie 1407.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
13.00
22.00
54.00
11.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
A
B
A
A
1.00
A
A
A
A
0.10
B
B
B
B
0.01
A
A
A
A
1.00
B
C
B
B
10.00
B
B
B
B
10.90
A
B
B
A
0.90
B
C
A
B
0.10
B
C
B
B
0.10
A
B
A
A
21.30
A
B
A
A
3.00
A
B
B
B
36.00
A
B
B
A
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.01
B
A
B
B
0.01
A
A
A
A
0.01
A
A
A
A
0.10
B
C
B
B
0.20
B
B
A
B
0.00
B
C
B
B
1.00
B
A
B
B
0.05
C
B
B
B
1.00
B
C
B
B
0.00
B
C
B
B
0.00
C
C
B
B
0.10
D

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1324 Myotis myotis P R
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B
1352 Canis lupus C
B
B
C
B
1354 Ursus arctos P C
B
B
C
B
1361 Lynx lynx P
B
B
C
B
1355 Lutra lutra P
C
C
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P?
2001 Triturus montandoni R
C
B
B
B
1193 Bombina variegata C
B
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1122 Gobio uranoscopus P?
2484 Eudontomyzon mariae P?
1138 Barbus meridionalis RC RC
C
C
C
C
1163 Cottus gobio C
B
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1087 Rosalia alpina R
B
B
C
B
1089 Morimus funereus R
C
B
C
B
1084 Osmoderma eremita R
C
B
C
B
1078 Callimorpha quadripunctaria R
B
B
C
B
1927 Stephanopachys substriatus R
B
B
C
B
1083 Lucanus cervus C
C
B
C
B
4012 Carabus hampei V
D
1037 Ophiogomphus cecilia P
A
B
C
B
4054 Pholidoptera transsylvanica R
C
B
A
B
4057 Chilostoma banaticum R
B
A
A
C
1065 Euphydryas aurinia C
B
B
C
B
1060 Lycaena dispar R
B
B
C
B
1014 Vertigo angustior R
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata C
C
C
B
B
1898 Eleocharis carniolica R
B
C
B
B
4122 Poa granitica ssp. disparilis R
A
A
B
B
4116 Tozzia carpathica R
B
C
B
B
1393 Drepanocladus vernicosus R
B
C
B
B
1389 Meesia longiseta R
A
C
B
B
1903 Liparis loeselii R
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea oxyloba ssp. schurii R
C
Plante
Aconitum moldavicum R
D
Plante
Aconitum napellus ssp. firmum V
D
Plante
Aconitum toxicum
B
Plante
Adenostyles alliariae ssp. hybrida R
A
Plante
Aethionema saxatile P?
A
Plante
Agrostis alpina R
A
Plante
Agrostis vinealis R
A
Plante
Allium schoenoprasum ssp. sibiricum R
A
Plante
Allium victorialis R
A
Plante
Alopecurus pratensis ssp. laguriformis R
B
Plante
Androsace arachnoidea P?
B
Plante
Androsace chamaejasme V
A
Plante
Androsace obtusifolia R
A
Plante
Anemone narcissiflora R
D
Plante
Angelica archangelica R
D
Reptile
2432 Anguis fragilis R
A
Plante
Anthemis carpatica P
D
Plante
Anthemis carpatica ssp. pyrethriformis R
B
Plante
Anthemis macrantha R
A
Plante
Aquilegia nigricans V
D
Plante
Aquilegia transsilvanica R
D
Plante
Arabis soyeri ssp. subcoriacaea R
A
Plante
Arenaria biflora R
D
Plante
Armeria barcensis R
C
Plante
1762 Arnica montana R
C
Plante
1763 Artemisia eriantha R
C
Amfibieni
Arvicola terrestris R
A
Plante
Astragalus alpinus V
D
Plante
Astragalus australis V
D
Plante
Athamanta turbith ssp. hungarica R
D
Plante
2055 Botrychium matricariifolium P?
A
Plante
2056 Botrychium multifidum V
D
Mamifere
2361 Bufo bufo V
A
Mamifere
1201 Bufo viridis R
A
Plante
Callianthemum coriandrifolium V
D
Plante
Campanula carpatica R
B
Plante
Campanula rotundifolia ssp. polymorpha P
B
Plante
Campanula transsilvanica V
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus C
A
Plante
Cardamine resedifolia R
A
Plante
Cardaminopsis neglecta R
A
Plante
Carex atrata ssp. aterrima R
A
Plante
Carex brachystachys R
A
Plante
Carex brunnescens R
A
Plante
Carex capillaris R
A
Plante
Carex firma R
A
Plante
Carex fuliginosa R
A
Plante
Carex limosa R
A
Plante
Carex parviflora R
A
Plante
Carex strigosa R
A
Plante
Centaurea kotschyana R
A
Plante
Cephalanthera longifolia R
D
Plante
Cerastium arvense ssp. lerchenfeldianum R
A
Plante
Cerastium fontanum ssp. macrocarpum P?
A
Plante
Cerinthe glabra P?
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus R
A
Plante
Cetraria oakesiana V
C
Amfibieni
Chionomys nivalis V
A
Plante
Chrysosplenium alpinum R
A
Plante
Conioselinum tataricum P?
A
Reptile
1283 Coronella austriaca V
A
Plante
Crepis conyzifolia R
A
Amfibieni
2593 Crocidura suaveolens R
A
Plante
Dactylorhiza incarnata R
D
Plante
Dactylorhiza maculata R
D
Plante
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica R
A
Plante
Dactylorhiza majalis R
D
Plante
Dactylorhiza sambucina R
D
Plante
Dianthus banaticus V
B
Plante
Dianthus barbatus ssp. compactus R
A
Plante
Dianthus carthusianorum P
A
Plante
Dianthus spiculifolius R
D
Plante
Dianthus superbus ssp. alpestris R
A
Plante
Dianthus tenuifolius R
D
Plante
Draba fladnizensis P?
A
Plante
Draba lasiocarpa P?
A
Plante
Drosera rotundifolia R
A
Reptile
1281 Elaphe longissima R
A
Amfibieni
2615 Eliomys quercinus V
A
Plante
Epilobium alsinifolium R
A
Plante
Epilobium anagallidifolium R
A
Plante
Epilobium nutans R
A
Plante
Epipactis atrorubens P?
A
Plante
Epipactis helleborine R
D
Plante
Epipactis microphylla P?
A
Plante
Epipogium aphyllum P?
A
Nevertebrate
1069 Erebia sudetica R
C
Plante
Erigeron alpinus R
A
Plante
Erigeron atticus P?
A
Plante
Erigeron uniflorus R
A
Plante
Eritrichium nanum ssp. jankae R
B
Amfibieni
1363 Felis silvestris R
A
Plante
Festuca amethystina R
A
Plante
Festuca bucegiensis R
A
Plante
Festuca carpatica R
B
Plante
Festuca nitida ssp. flaccida R
D
Plante
1866 Galanthus nivalis R
C
Plante
Galium pumilum R
A
Plante
Gentiana cruciata ssp. phlogifolia R
B
Plante
1657 Gentiana lutea V
C
Plante
Geum reptans R
A
Plante
Grimmia teretinervis V
C
Plante
Gymnadenia conopsea R
A
Plante
Helictotrichon decorum R
B
Plante
Heracleum palmatum R
B
Plante
Heracleum sphondylium ssp. transsilvanicum P
B
Plante
Hesperis matronalis ssp. candida R
B
Plante
Hesperis matronalis ssp. cladotricha R
A
Plante
Hieracium negoiense R
B
Plante
Hieracium silesiacum R
B
Mamifere
1203 Hyla arborea R
A
Plante
Juncus filiformis R
A
Plante
Juncus trifidus P
D
Plante
Juncus triglumis R
A
Plante
Knautia drymeia P?
A
Plante
Kobresia myosuroides R
A
Reptile
1261 Lacerta agilis C
C
Reptile
1263 Lacerta viridis V
C
Plante
Larix decidua ssp. carpatica R
C
Plante
Larix decidua ssp. polonica R
A
Plante
Leucanthemopsis alpina ssp. alpina R
A
Plante
Ligularia glauca R
D
Plante
Linum perenne ssp. extraaxillare R
D
Plante
Lloydia serotina R
A
Plante
Loiseleuria procumbens R
A
Plante
Lomatogonium carinthiacum P?
A
Plante
Lonicera caerulea R
A
Pești
Lota lota R
A
Plante
Lycopodium annotinum R
C
Plante
Lycopodium clavatum C
C
Plante
Lycopodium complanatum V
C
Plante
Lycopodium selago R
C
Plante
Lysimachia nemorum P?
A
Amfibieni
1357 Martes martes R
A
Plante
Melampyrum saxosum R
B
Amfibieni
Micromys minutus R
A
Plante
Minuartia austriaca R
D
Plante
Minuartia hirsuta ssp. frutescens R
A
Plante
Minuartia laricifolia V
D
Amfibieni
1341 Muscardinus avellanarius C
A
Amfibieni
Myoxus glis R
A
Amfibieni
2595 Neomys anomalus R
A
Amfibieni
2597 Neomys fodiens R
A
Plante
Nigritella nigra P?
A
Plante
Nigritella nigra ssp. rubra V
A
Amfibieni
1312 Nyctalus noctula R
C
Plante
Onobrychis montana R
A
Plante
Onobrychis montana ssp. transsilvanica R
D
Plante
Orchis coriophora R
D
Plante
Orchis morio R
D
Plante
Orchis palustris ssp. elegans R
D
Plante
Orchis ustulata R
D
Plante
Oxytropis campestris P?
A
Plante
Oxytropis carpatica R
B
Plante
Papaver alpinum R
B
Plante
Papaver pyrenaicum ssp. corona-sancti-stephani R
B
Nevertebrate
1056 Parnassius mnemosyne R
C
Plante
Pedicularis baumgartenii P?
B
Plante
Pedicularis oederi P
D
Plante
Phyteuma spicatum P?
A
Plante
Phyteuma vagneri R
B
Plante
Pinguicula alpina R
A
Plante
Pinguicula vulgaris R
A
Plante
Pinus cembra R
D
Plante
Pinus mugo R
D
Plante
Plantago gentianoides R
A
Plante
Platanthera chlorantha P?
A
Plante
Pleurospermum austriacum R
A
Plante
Poa badensis R
A
Plante
Poa cenisia ssp. contracta R
A
Plante
2316 Poa granitica R
A
Plante
Poa laxa P
B
Plante
Poa laxa ssp. pruinosa R
B
Plante
Poa remota R
A
Reptile
1256 Podarcis muralis C
A
Plante
Primula farinosa V
A
Plante
Primula minima P
D
Plante
Pseudorchis albida R
A
Plante
Pulsatilla montana R
D
Mamifere
1214 Rana arvalis V
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina R
A
Mamifere
1213 Rana temporaria C
A
Plante
Ranunculus alpestris R
A
Plante
Ranunculus glacialis V
A
Plante
Ranunculus thora R
A
Plante
Rhodiola rosea R
D
Plante
Rhododendron myrtifolium R
D
Plante
Rumex arifolius R
D
Plante
Rumex scutatus R
A
Amfibieni
1369 Rupicapra rupicapra R
A
Reptile
Sabanejewia romanica R
A
Plante
Sagina saginoides R
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra R
A
Plante
Salix alpina R
A
Plante
Salix aurita R
A
Plante
Salix hastata R
A
Plante
Salix retusa R
A
Plante
Salix rosmarinifolia R
D
Plante
Salix starkeana P?
A
Plante
Saussurea discolor R
A
Plante
Saxifraga androsacea R
D
Plante
Saxifraga bryoides V
D
Plante
Saxifraga carpatica R
A
Plante
Saxifraga exarata ssp. moschata P
D
Plante
Saxifraga oppositifolia R
A
Plante
Saxifraga retusa R
A
Plante
Scabiosa lucida ssp. barbata R
B
Plante
Scrophularia heterophylla ssp. laciniata R
A
Plante
Sedum telephium ssp. fabaria R
A
Plante
Sempervivum montanum R
A
Plante
Senecio rivularis R
A
Plante
Sesleria rigida ssp. haynaldiana R
D
Plante
Silene lerchenfeldiana R
A
Plante
Silene zawadzkii P
B
Amfibieni
2598 Sorex alpinus R
A
Plante
Spiranthes spiralis P?
A
Plante
Symphyandra wanneri R
A
Plante
Symphytum cordatum P
B
Plante
Tanacetum macrophyllum R
A
Pești
1109 Thymallus thymallus R
A
Plante
Thymus bihoriensis R
B
Plante
Thymus pulcherrimus R
B
Plante
Tofieldia calyculata R
A
Plante
Trifolium spadiceum R
A
Plante
Trisetum alpestre R
A
Plante
Trisetum macrotrichum R
B
Mamifere
2357 Triturus vulgaris C
A
Plante
Trollius europaeus ssp. europaeus R
A
Nevertebrate
Uvarovitettix transsylvanicus RC
C
Plante
Vaccinium oxycoccos P?
A
Plante
Veronica alpina R
A
Plante
Veronica aphylla R
A
Plante
Veronica bachofenii R
A
Plante
Veronica baumgartenii R
A
Plante
Veronica fruticans R
A
Plante
Viola alpina R
A
Plante
Viola palustris R
A
Reptile
2473 Vipera berus C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se afla in zona biogeografica alpina, forma de relief predominanta fiind muntele. Habitatele sunt foarte variate, incepand cu cele de lunca (aninisuri, salcete batrane –cu suprafete in mare parte continue si compacte), fanete, tufarisuri, ecosisteme forestiere, alpine si subalpine. Flora este bine reprezentata fiind inregistrate peste 900 specii de plante, diversitatea floristica cea mai mare se observa in fanetele umede – peste 450 specii
Calitate si importanță Situl propus include cel mai înalt şi sălbatic sector al Carpaţilor Româneşti, cu una dintre cele mai mari extensii ale reliefului glaciar şi periglaciar, cu o vastă suită de unităţi peisagistice unice, cu condiţii ecologice specifice ca urmare a diversităţii geologice, pedologice şi climatice reflectate în biodiversitatea foarte ridicată a acestei zone. În acest masiv muntos se află fragmente reprezentative de păduri naturale virgine şi cvasivirgine - astăzi practic dispărute din Europa - care polarizează o diversitate biologică terestră deosebită, constituind o avuţie naţională inestimabilă. Munţii Făgăraş oferă habitate excelente pentru populaţii viabile de urs, lup, râs şi capră neagră. De pe teritoriul sitului propus a fost capturată o femelă de capră neagră apreciată ca fiind cel mai mare exemplar din lume - 126 puncte CIC (1993 - Valea Arpăşel, jud. Sibiu). Tot aici a fost capturat un exemplar de lup cotat ca record mondial (1978 - Valea Arpăşel, jud. Sibiu). Cerbul, prezent atât în zona împădurită cât şi în golul alpin, boncăneşte în acest masiv muntos la cea mai mare altitudine din Carpaţii României – Şaua Netedu (2200 m).
Vulnerabilitate Asezarile umane stabile pe teritoriul Muntilor Fagaras nu exista decat la poaleleacestora, in general situate sub curba de nivel de 900 m.Asadar , gradul de antropizare al arealului montan este redus, singurle activitati umane care afecteaza cadrul natural sunt , cresterea animalelor, exploatarea lemnului si turismul. Turismul de tranzit s-a dezvoltat odata cu contruirea Lacului de acumulare Vidraru si modernizarea arterei rutiere DN 7C, cunoscuta sub numele de Transfagarasan.Aceasta forma de turism se practica numai in sezonul cad, peroada iunie-septembrie, din cauza cantitatilor mari de zapada ce se acumuleaza in sezonul hivernal si a avalanselor care se produc de obicei in amonte de Piscul Negru, blocand soseaua transalpina. In punctul Piscul Negru s-au construit in ultimii ani mai multa constructii cu destinatie turistica, dar fara a respecta normele in vigoare privind disciplina in constructii si cele ale protectiei mediului (nu exista plan de urbanism zonal, nu se respecta gradul de ocupare al terenului, nu exista retea de canalizare pentru apele reziduale sau puncte de colectare ecologica a deseurilor menajere).De asemenea, nu s-au respectat prevederile de construire privind procentul de ocupare si coieficientul de utilizare a terenului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pentru acest sit au fost realizate studiile de fundamentare ştiinţifică în vederea declarării Munţilor Făgăraş ca Parc Naţional. In prezent în interiorul acestei propuneri de sit Natura 2000 se află mai multe arii protejate dintre care amintim rezervaţiile Golul alpin al Munţilor Făgăraş cuprins între Suru şi Podragu, Golul alpin Moldoveanu-Capra, Valea Bâlii, Valea Vâlsanului, Arpăşel, etc.
Tip de proprietate 21,4% din suprafaţa sitului propus se află în proprietatea statului român şi 78,6% în proprietate privată. Propunerea Munţii Făgăraş se întinde pe teritoriul administrativ al 23 comune din judeţele Argeş, Braşov, Sibiu şi Vâlcea. Pe judetul Brasov, din totalul fondului forestier de cca 19.000 ha , 10% este in proprietate de stat adm de OS Fagaras, restul de 90% fiind in propr particulara, administrata de OS Padurile Sincii si OS Codrii Fagarasului. Restul suprafetei din jud Brasov, este pasune, faneata, gol alpin,etc (cca 23.000 ha)fiind proprietate particulara si in mai mica masura propr de stat. Parte din propr de stat este in procedura de retrocedare cf L247/2005. SITUATIA CU SUPRAFETELE DE PADURE PE TIPUL DE PROPRIETATE DIN Parcul National Fagaras zona Valcea : Primaria Talmaciu = 184,4 ha, UP III Caineni, UA 1-6, UA71-81, UA 111-114 Obstea Greblesti = 6215,5 ha, UP III Caineni, UP IV Boia Mica . UA 7-32, UA 53-78 Obstea Cainenii Mici = 552 ha, UP IV Boia Mica , UA 37-49 Obstea Boisoara= 1774,3, UP V Boia Mare, UA 1-34 ; UA 57-75 ; UA78-80 ; ?UA 48-56 ? este revendicat de Obste in prezent. Obstea Grohotis = 18,2 ha, UP V Boia Mare Obsea Spiru Podeni = 72,7 ha UPV Boia MareUA 46-47 Total suprafata privata = 8817,1 ha Procentaj din suprafata totala – 83% proprietate privata Directia Silvica Valcea (total suprafata padure de stat) = 1280,5 ha – Procentaj din suprafata totala – 17% proprietate de stat cu mentiunea ca o mare parte din suprafata de padure de stat este revendicata in prezent de proprietari privati . TOTAL SUPRAFATA parc in judetul Valcea = 10097,6 ha
Documentație 1. Bertel, Bruun si colab., Hamlyn Guide- Pasarile din Romania si Europa- Determinator ilustrat, versiunea romaneasca Dan Munteanu, S.O.R.,1999, Octopus Publishing Group Ltd. ; 2. Beldie, Al., 1967, Endemismele si elementele dacice din flora Carpatilor Romaniei, Com. bot. Bucuresti; 3. Cartea Rosie a Vertebratelor din Romania, Academia Romana, Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa, Bucuresti, 2005; 4. Cilievici, E., 1975, Ocrotirea naturii in judetul Sibiu, Sibiu 5. Csuros, St., 1953, Contributii la studiul vegetatiei alpine din Muntii Fagarasului, Bul. st. sect. st. biol.,agron., geol. si geogr. Bucuresti, V, 2; 6. Dragulescu, C., 1995, Situatia actuala a rezervatiilor naturale din judetul Sibiu, Com. si ref. Muzeul de St. nat. Ploiesti; 7. Dragulescu, C., !996, Vegetatia din circul glaciar Balea (Muntii Fagarasului),St. si cerc. st. nat. Muz. Bistrita, 2; 8. Dragulescu, C., 1996, Die rote Liste der Kormophyten im Hermanstadter Kreis (Siebenburgen ), Staphia., Linz, 45; 9. Dragulescu, C., 1999, Flora si vegetatia circului glaciar Arpasel (Muntii Fagarasului), Argenssis. St. si com. ser. St. nat. Muz. Jud. Arges, Pitesti, VIII; 10. Dragulescu, C., 2000, Specii rare si disparute din flora Transilvaniei meridionale, Lucr. Celei de a 5-a Conferinta nationale pentru protectia mediului, Brasov; 11. Dragulescu, C., 2000, The flora of the Balea glacial circus (Fagaras Mountains), Acta oecologica, vol. VII, nr. 1-2, Univ. Lucian Blaga din Sibiu; 12. Dragulescu, C., 2003, Cormoflora judetului Sibiu, Editura Pelecanus, Brasov 13. Ecotur Sibiu, 1996, Arii Naturale Protejate in Judetul Sibiu, 1996 ; 14. Grimmett, R.,F.,A., Jones, T., A., 1989, Important bird areas in Europe, Cambridge; 15. Lup, Lucian, 2004, Data regarding the bat communities (Mammalia Chiroptera) from abandoned mines roosts in Sibiu County, Acta oecologica, vol. XI, 1-2; 16. Negrean, G., Lista rosie a plantelor din Romania (Tracheophyta); 17. Popescu, A., Sanda, V., 1990, Vegetatia grohotisurilor si bolovanisurilor (Clasa Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl.26) din Carpatii Romaniei, St. si cerc. biol. ser. biol. veget., Bucuresti; 18. Puscaru- Soroceanu, Evdochia si colab. , 1963, Pasunile si fanetele din Republica Populara Romana,Edit. Acad. Bucuresti; 19. Puscaru- Soroceanu, Evdochia, Puscaru, D., 1969, Asociatiile pajistilor alpine din Muntii Fagarasului sub aspect fitogeografic si a valorii lor productive, Com. bot. Bucuresti, XI; 20. Puscaru-Soroceanu, E., Csuros, S., Puscaru, D. & Popova-Cucu, 1981, Die Vegetation der Wiesen des Fagaras- Gebirge ,( Phytocoenologia ), Stuttgart 21. Resmerita, I. Si colab.,1977, Caracterizarea areal-ecologica si floristica a pajistilor din alpinul Carpatilor romanesti, Com. bot. Bucuresti; 22. Sanda, V., Popescu , A., 1995,Caracterizarea unitatilor de vegetatie din Masivul Fagaras, Naturalia- St. si cercetari Pitesti; 23. Schneider-Binder, Erika, Voik, W., 1977, Privire generala asupra vegetatiei crapaturilor de stanci (Asplenietea rupestris Br.-Bl. 1934) din Carpatii Romaniei, Com. bot. Bucuresti; 24. Schneider-Binder, Erika, Voik, W.,1979, Asociatiile din clasa Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1947 in Carpatii Meridionali cu privire speciala asupra celor din Muntii Fagarasului, St. si com. Muz. Brukenthal Sibiu, St. nat.,23; 25. Voik, W., Schneider-Binder, Erika, 1978, Cercetari asupra asociatiilor de grohotisuri ( Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1926) din etajul alpin al Muntilor Fagaras, St. si com. Muz. Brukenthal Sibiu, St. nat. , 22; 26. ***Lista Rosie a Cormofitelor din judetul Sibiu, H.C.J. nr. 64/2004; 27. ***CMN- Documentation SB006 - Rezervatia zoologica si botanica Valea Arpaselului; 28. ***Amenajamente silvice; 29. ***Amenajamente de pajisti; 30. ***The Red List of vascular plants from Romanian grasslands (Tracheophyta), Grasslands of Romania, Final report on National Grasslands, Inventory 2000-2003, Annex 4; 31. ***Studiu de documentare stiintifica privind declararea ariei protejate Parcul National Fagaras, 2004, INCDT Bucuresti; 32. Ioan Ghira, Marton Venczel, S

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.00
4.76
0.17

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.00 2.115.-Lacul Jgheburoasa
* 0.00 M-Piatra Craiului
+ 2.05 2.105.-Golul alpin Moldoveanu - Capra
+ 0.02 2.106.-Peştera de la Piscul Negru
+ 0.00 2.113.-Lacul Iezer
+ 0.00 2.117.-Lacul Hârtop II
+ 0.00 2.118.-Lacul Hârtop V
+ 0.00 2.119.-Lacul Mănăstirii
+ 0.00 2.120.-Lacul Valea Rea
+ 0.00 2.121.-Lacul Buda
+ 0.00 2.123.-Lacul Scărişoara Galbenă
+ 0.16 2.133.-Lacul Iezer
+ 0.26 2.701.-Valea Bâlii
+ 2.44 2.709.-Golul Alpin al Munţilor Făgăraş
+ 0.00 2.784.-Avenul Piciorul Boului

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J049BV030 * 1.31
J049BV032 * 2.35
J048SB008 + 3.31
J081AG012 + 3.08
J081AG010 + 4.13
J072VL031 + 3.31
J081AG011 * 4.65

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
100.00
0
C
2.00
+
B
7.00
0
A
41.00
+
C
1.00
+
C
1.00
0
C
2.00
+
C
1.00
0
B
3.00
0
B
2.00
0
B
10.00
+
C
1.00
+
C
1.00
0
C
1.00
0
B
100.00
-
C
1.00
-
C
1.00
-
C
1.00
-
C
1.00
-
C
1.00
0
C
1.00
0
B
1.00
-
C
1.00
0
C
1.00
0
C
1.00
0
C
1.00
0
C
1.00
-
C
1.00
0
C
1.00
0
C
1.00
0
C
1.00
0
C
2.00
0
B
100.00
0
C
100.00
0
C
100.00
0
B
100.00
0
C
100.00
-
C
100.00
0
C
100.00
0
C
100.00
0
A
5.00
-
B
3.00
+
C
3.00
+
C
2.00
0
C
3.00
0
B
3.00
-
C
1.00
+
C
1.00
0
B
5.00
-
C
1.00
-
C
1.00
-
C
1.00
-
C
2.00
-
A
3.00
-
C
2.00
0
B
8.00
0
C
100.00
0
B
100.00
0
C
100.00
0
C
100.00
0
C
1.00
0
C
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
+
C
+
C
-
C
0
C
0
C
0
B
+
C
+
C
0
C
+
C
0
C
+
C
0
C
+
C
0
B
-
B
-
C
-
B
-
B
-
C
0
C
+
C
0
C
0
C
-
C
0
C
0
B
-
C
-
C
0
C
0
C
-
C
0
C
0
B
0
C
0
C
0
B
0
B
-
C
0
C
0
C
0
C
0
C
+
A
50.00
+
C
+
C
+
C
3.00
0
B
10.00
0
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 7/25.06.2010, Administrator:Ocolul Silvic Răşinari RA şi Ocolul Silvic Izvorul Florii (Administrator) OS Răşinari=Răşinari, str. Octavian Goga, nr 1687, jud. Sibiu; OS Izvor=Avrig, str. Horia, n
Planuri de management al sitului Managementul zonei situata in judetul Valcea se face prin amenajamentele silvice de catre Ocoalele Silvice private si cele ce apartin RNP.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-73
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-74
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-75
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-85
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-86
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-87
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-98
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70