Natura2000 - Munţii Maramureşului (ROSCI0124)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip I
Codul sitului ROSCI0124
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Maramureşului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.565556
Latitudine 47.783056
Suprafață (ha) 106908.70

Altitudine (m)

Minimă 330.00
Maximă 1951.00
Medie 1141.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
3.00
B
C
B
B
2.00
A
C
A
A
0.50
B
C
B
B
0.01
B
B
B
B
0.10
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
10.00
B
B
B
B
0.05
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.00
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B
1.70
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1304 Rhinolophus ferrumequinum P
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B
1324 Myotis myotis P P
D
1307 Myotis blythii P RC
A
B
C
B
1352 Canis lupus RC
B
B
C
B
1354 Ursus arctos RC
B
B
C
B
1361 Lynx lynx R
B
B
C
B
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
B
A
C
A
2001 Triturus montandoni C
A
A
C
A

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis C
B
A
C
A
1163 Cottus gobio RC
B
A
C
A
4123 Eudontomyzon danfordi RC
B
A
C
A
1122 Gobio uranoscopus P?
1105 Hucho hucho V
C
B
B
B
1131 Leuciscus souffia P P P P
A
A
B
A
1146 Sabanejewia aurata R
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4024 Pseudogaurotina excellens P?
1087 Rosalia alpina R
C
B
C
B
4054 Pholidoptera transsylvanica P
B
A
A
A
1060 Lycaena dispar R
B
B
C
B
4012 Carabus hampei R
A
B
B
B
4015 Carabus zawadszkii P
A
B
B
B
4030 Colias myrmidone P
B
B
C
B
4057 Chilostoma banaticum P
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1386 Buxbaumia viridis V
C
C
B
B
1389 Meesia longiseta R
C
C
B
B
4070 Campanula serrata C
C
C
B
B
1758 Ligularia sibirica R
C
C
B
B
1898 Eleocharis carniolica R
C
C
B
B
1902 Cypripedium calceolus R
C
C
B
B
1903 Liparis loeselii R
B
C
B
B
4116 Tozzia carpathica R
C
C
B
B
1381 Dicranum viride R
B
C
B
B
1939 Agrimonia pilosa R
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea oxyloba ssp. schurii R
C
Plante
Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum R
B
Plante
Aconitum moldavicum R
D
Plante
Allium victorialis R
D
Plante
Alopecurus pratensis ssp. laguriformis R
B
Plante
Anacamptis pyramidalis R
D
Plante
Andromeda polifolia P
A
Plante
Anemone narcissiflora V
D
Plante
Angelica archangelica R
D
Reptile
2432 Anguis fragilis RC
A
Plante
Anthemis carpatica R
D
Plante
Armeria pocutica R
A
Plante
2104 Armoracia macrocarpa V
C
Mamifere
2361 Bufo bufo RC
A
Plante
Campanula carpatica R
D
Plante
Campanula patula ssp. abietina P
D
Plante
Campanula polymorpha R
D
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
C
Plante
Carex curta C
D
Plante
Carex echinata C
D
Plante
Carex limosa R
A
Plante
Carex pauciflora C
D
Plante
Carex pilulifera V
D
Plante
Carex rostrata P
D
Plante
Centaurea carpatica R
D
Plante
Centaurea kotschyana V
D
Plante
Cephalanthera damasonium R
D
Plante
Cephalanthera longifolia R
D
Plante
Cerastium transsilvanicum V
B
Amfibieni
2645 Cervus elaphus P
C
Plante
Cochlearia borzaeana V
B
Plante
Coeloglossum viride C
D
Plante
Corallorhiza trifida V
D
Pești
2557 Cottus poecilopus RC
A
Amfibieni
2593 Crocidura suaveolens P
C
Plante
Dactylorhiza cordigera R
D
Plante
Dactylorhiza incarnata R
D
Plante
Dactylorhiza maculata R
D
Plante
Dactylorhiza sambucina R
D
Plante
Deschampsia cespitosa P
D
Plante
Deschampsia flexuosa P
D
Plante
Dianthus tenuifolius R
D
Plante
Doronicum carpaticum V
D
Plante
Drepanocladus sp. C
D
Plante
Drosera rotundifolia P
A
Plante
Empetrum nigrum C
D
Plante
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum V
D
Plante
Empetrum nigrum ssp. nigrum V
D
Plante
Epilobium palustre R
D
Plante
Epipactis atrorubens R
D
Plante
Epipactis helleborine C
D
Plante
Epipactis palustris R
D
Plante
Epipactis sessilifolia R
D
Plante
Erigeron alpinus R
D
Plante
Eriophorum vaginatum C
D
Plante
Erysimum witmannii R
D
Plante
Festuca carpatica R
D
Plante
1866 Galanthus nivalis R
C
Plante
Galium palustre P
D
Plante
Genista tinctoria P
B
Plante
Gentiana punctata V
D
Plante
Goodyera repens R
D
Plante
Gymnadenia conopsea C
D
Plante
Hedysarum hedysaroides R
D
Plante
Heracleum carpaticum V
A
Plante
Heracleum palmatum V
B
Plante
Herminium monorchis V
D
Plante
Hesperis matronalis ssp. moniliformis V
B
Plante
Juniperus communis P
D
Reptile
1261 Lacerta agilis C
A
Plante
Leucorchis albida V
D
Plante
Lilium bulbiferum V
D
Plante
Linum perenne ssp. extraaxillare V
D
Plante
Listera cordata R
D
Plante
Listera ovata R
D
Plante
Lychnis nivalis R
B
Plante
Lycopodiella inundata R
D
Plante
Melampyrum saxosum R
D
Plante
Menyanthes trifoliata V
D
Amfibieni
Microtus agrestis P
C
Plante
Molinia caerulea P
D
Amfibieni
1341 Muscardinus avellanarius P
C
Amfibieni
Myoxus glis P
C
Plante
Narcissus poeticus ssp. radiiflorus R
D
Amfibieni
2595 Neomys anomalus P
A
Amfibieni
2597 Neomys fodiens P
C
Plante
Onobrychis montana ssp. transsilvanica R
D
Plante
Orchis coriophora C
D
Plante
Orchis laxiflora ssp. elegans R
D
Plante
Orchis militaris R
D
Plante
Orchis morio R
D
Plante
Orchis ustulata R
D
Nevertebrate
1056 Parnassius mnemosyne P
C
Plante
Phyteuma tetramerum R
D
Plante
Phyteuma vagneri V
D
Plante
Pinus mugo R
D
Plante
Pinus nigra P
D
Amfibieni
1309 Pipistrellus pipistrellus P
C
Plante
Platanthera bifolia C
D
Plante
Poa rehmannii R
D
Plante
Primula elatior ssp. leucophylla C
D
Plante
Pulmonaria filarszkyana R
D
Mamifere
1213 Rana temporaria C
A
Plante
Ranunculus carpaticus R
D
Plante
Ranunculus thora V
D
Plante
Rhododendron myrtifolium R
D
Mamifere
2351 Salamandra salamandra RC
A
Plante
Salix bicolor R
D
Plante
Silene nutans ssp. dubia R
B
Plante
Silene zawadzkii R
D
Plante
Soldanella montana P
D
Amfibieni
2601 Sorex minutus P
C
Plante
Sphagnum cuspidatum P
D
Plante
Sphagnum sp. C
D
Plante
Spiranthes spiralis V
D
Plante
Streptopus amplexifolius R
D
Plante
Swertia perennis V
D
Plante
Symphyandra wanneri V
D
Plante
Traunsteinera globosa R
D
Mamifere
2353 Triturus alpestris RC
A
Plante
2323 Typha shuttleworthii R
C
Plante
Vaccinium microcarpum C
D
Plante
Vaccinium uliginosum P
D
Plante
Valeriana dioica ssp. simplicifolia P
A
Plante
Veronica fruticans V
D
Reptile
2473 Vipera berus R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Tau la Gutai este situat in etajul montan mijlociu (cca. 1040 m), in zona padurii de molid si s-a format in postglaciar prin colmatarea lacului. In prezent, a mai ramas din lac doar o suprafata de 7-8 m patrati. Taul lui Dumitru este o mlastina activa, de tip oligotrof, formata in craterul fostului vulcan din zona. grosimea stratului de turba depaseste 5 m.
Calitate si importanță Tău la Gutâi prezinta importanta stiintifica prin speciile oligotrofe tipice pe care le adaposteste, indeosebi Lycopodium innundatum, Andromeda polifolia si Carex limosa, care sunt rare in Romania. De asemenea, prin depozitul de turba de cca. 8 m adincime, aceasta mlastina este foarte importanta din punct de vedere palinologic. Vegetatia mlastinii Taul lui Dumitru este constituita din cenoze oligotrofe ale asociatiilor Caricetum limosae si Eriophoro vaginatae-Sphagnetum, asociatii specifice tinoavelor oligotrofe. Urmatoarele specii trecute la rubrica D (Other reasons) sunt specii turbicole oligotrofe tipice, caracteristice turbariilor adanci, cu depozit turbos mai mare de 2 m:Carex pauciflora,Empetrum nigrum,Eriophorum vaginatum,Lycopodiella inundata, Sphagnum cuspidatum,Vaccinium microcarpum, Vaccinium uliginosum.
Vulnerabilitate Tău la Gutâi, prin pozitia sa, sub virful Creasta Cocosului, care este inclus in reteaua de rezervatii geologice, nu este suficient protejat. Pericolul major pentru mlastina il constituie defrisarea molidisului din zona sa de lagg. Prin pozitia Taului lui Dumitru in partea superioara a obcinei, vulnerabilitatea este mai redusa. Un real pericol pentru sit il reprezinta drenarea zonei de lagg.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Parcul Natural Munţii Maramureşului a fost desemnat prin Legea nr. 2151 din 2005.
Tip de proprietate Pentru Tau la Gutai tipul de proprietate era de stat. Prin retrocedarea terenului ar putea aparea riscul defrisarii padurii din zona mlastinii. Taul lui Dumitru se afla in proprietatea statului din anul 1977, ca rezervatie botanica.
Documentație Pop, E. 1960. Mlaştinile de turbă din Republica Populară Română. Ed. Academiei R.P.R., 511pp. Nădişan, I., Tătaru, T., Gabor, E., Mareş, V. 1976. Monumente ale naturii din Maramureş. Edit. Sport-Turism, Bucureşti, 154pp.Nădişan, I., Cherecheş, D. 2002. Conservarea biodiversităţii maramureşene. Edit. Vasile Goldiş University Press, Arad, 234pp.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
99.54
2.62

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J011MM018 * 1.78

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
25.00
-
A
45.00
-
B
25.00
-
A
50.00
-
A
55.00
-
B
20.00
-
B
10.00
-
B
10.00
-
A
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
55.00
-
C
5.00
0
B
20.00
-
A
55.00
-
A
55.00
-
A
55.00
-
B
20.00
-
B
20.00
-
B
20.00
-
B
20.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului.
Planuri de management al sitului Până în prezent nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-1
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-2
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-13
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-14
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70