Natura2000 - Munţii Rodnei (ROSCI0125)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0125
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Rodnei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.775278
Latitudine 47.530000
Suprafață (ha) 48061.60

Altitudine (m)

Minimă 595.00
Maximă 2284.00
Medie 1424.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
20.00
80.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
A
B
A
A
2.00
A
A
A
A
0.05
B
B
A
A
1.00
B
C
B
B
10.00
A
B
A
A
0.10
C
C
B
B
0.50
A
A
B
B
0.01
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
A
B
A
B
1.00
A
B
B
B
0.10
B
C
B
B
0.01
B
B
B
B
10.00
B
C
B
B
4.00
B
C
B
B
1.00
B
B
B
B
20.00
A
B
B
B
1.00
C
C
C
C
0.05
B
C
B
B
0.01
B
B
B
B
0.00
B
B
B
B
0.20
C
C
B
B
0.01
C
C
B
B
0.10
B
B
B
B
1.00
A
C
A
B
0.00
C
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1307 Myotis blythii P C P C
D
1352 Canis lupus 10-25 i P P P
C
A
C
B
2612 Microtus tatricus P
A
C
A
C
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B
1355 Lutra lutra P
D
1361 Lynx lynx R
C
B
C
B
1324 Myotis myotis P
D

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2001 Triturus montandoni C
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
A
C
A
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio P
C
B
C
B
1138 Barbus meridionalis P
D
4123 Eudontomyzon danfordi P
C
C
A
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1087 Rosalia alpina P
C
C
C
C
1078 Callimorpha quadripunctaria P
B
B
C
B
4015 Carabus zawadszkii P
A
B
B
B
4014 Carabus variolosus P
B
B
C
B
4054 Pholidoptera transsylvanica RC
A
B
A
B
1086 Cucujus cinnaberinus R
B
B
C
B
4012 Carabus hampei P
A
B
B
B
4024 Pseudogaurotina excellens P
B
B
C
B
4046 Cordulegaster heros R
A
B
A
B
4030 Colias myrmidone P
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata C
C
C
B
B
4116 Tozzia carpathica R
B
C
A
A
1381 Dicranum viride R
B
C
B
B
1393 Drepanocladus vernicosus R
B
C
B
B
4122 Poa granitica ssp. disparilis R
A
A
A
A
1758 Ligularia sibirica V
C
C
B
B
1386 Buxbaumia viridis R
C
C
B
B
1389 Meesia longiseta R
C
C
A
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea oxyloba ssp. schurii R
D
Plante
Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum P
B
Plante
Aconitum toxicum P
D
Plante
Allium schoenoprasum ssp. sibiricum R
D
Plante
Alopecurus pratensis ssp. laguriformis R
B
Plante
Anacamptis pyramidalis R
D
Plante
Androsace chamaejasme R
D
Plante
Androsace obtusifolia R
D
Plante
Angelica archangelica V
D
Reptile
2432 Anguis fragilis C
A
Plante
Anthemis tinctoria ssp. fussii R
B
Amfibieni
Apodemus flavicollis C
A
Plante
1762 Arnica montana C
C
Amfibieni
Arvicola terrestris
A
Plante
Asplenium cuneifolium V
A
Plante
Bartsia alpina R
D
Plante
2056 Botrychium multifidum R
C
Mamifere
2361 Bufo bufo
A
Plante
Campanula patula ssp. abietina C
D
Plante
Cardamine pratensis ssp. rivularis P
D
Plante
Carex chordorrhiza R
A
Plante
Carex curta C
A
Plante
Carex dacica C
B
Plante
Carex echinata C
D
Plante
Carex lepidocarpa C
D
Plante
Carex limosa R
A
Plante
Carex pauciflora R
D
Plante
Carex pediformis R
D
Plante
Carex rostrata C
D
Plante
Centaurea kotschyana R
D
Plante
Centaurea pinnatifida ssp. pinnatifida R
B
Plante
Cerastium alpinum R
D
Plante
Cerastium transsilvanicum R
B
Amfibieni
2645 Cervus elaphus
A
Amfibieni
Chionomys nivalis
A
Plante
Chrysosplenium alpinum P
B
Amfibieni
Clethrionomys glareolus
A
Reptile
1283 Coronella austriaca P
A
Plante
Dactylorhiza cordigera R
A
Plante
Dactylorhiza cordigera ssp. siculorum R
D
Plante
Dianthus glacialis ssp. gelidus V
B
Plante
Dianthus spiculifolius R
D
Plante
Dianthus tenuifolius R
D
Plante
Drosera rotundifolia R
A
Reptile
1281 Elaphe longissima P
A
Plante
Empetrum nigrum R
D
Plante
Epilobium nutans P
D
Plante
Eriophorum scheuchzeri C
D
Amfibieni
1363 Felis silvestris
A
Plante
Festuca nitida ssp. flaccida R
B
Plante
Festuca pachyphylla V
B
Plante
Festuca versicolor ssp. dominii V
B
Plante
1866 Galanthus nivalis R
C
Plante
Heracleum carpaticum R
D
Plante
Heracleum palmatum V
B
Plante
Hesperis nivea R
D
Plante
Hesperis oblongifolia R
C
Mamifere
1203 Hyla arborea
A
Plante
Juncus castaneus V
A
Plante
Juncus triglumis R
A
Plante
Kobresia simpliciuscula
A
Reptile
1261 Lacerta agilis C
A
Plante
Larix decidua ssp. carpatica R
C
Plante
Leontopodium alpinum R
D
Plante
Ligusticum mutellina C
D
Plante
Linum perenne ssp. extraaxillare R
D
Nevertebrate
Lithobius punctulatus P
B
Plante
Luzula sudetica P
D
Plante
Lychnis nivalis V
B
Plante
Lycopodium sp. C
C
Amfibieni
Marmota marmota marmota
A
Amfibieni
2630 Martes foina
A
Amfibieni
1357 Martes martes
A
Plante
Menyanthes trifoliata R
D
Amfibieni
Microtus agrestis
A
Amfibieni
Microtus arvalis
A
Nevertebrate
Miramella ebneri
A
Amfibieni
2634 Mustela nivalis
A
Plante
Nardus stricta C
D
Reptile
2469 Natrix natrix
A
Plante
Nigritella nigra ssp. rubra R
D
Plante
Onobrychis montana ssp. transsilvanica R
D
Plante
Orchis coriophora ssp. coriophora R
D
Plante
Orchis laxiflora ssp. elegans R
D
Plante
Orchis mascula ssp. signifera V
D
Plante
Orchis militaris R
D
Plante
Orchis morio ssp. morio R
D
Plante
Orchis ustulata R
D
Plante
Papaver alpinum ssp. corona-sancti-stephani V
B
Plante
Parnassia palustris P
D
Plante
Pinguicula alpina R
A
Plante
Pinguicula vulgaris R
D
Plante
Pinus mugo P
A
Plante
Plantago atrata ssp. carpatica R
B
Plante
4122 Poa granitica ssp. disparilis R
B
Plante
Poa laxa ssp. pruinosa R
B
Plante
Poa rehmannii R
D
Reptile
1256 Podarcis muralis
A
Plante
Potentilla palustris R
A
Plante
Primula elatior ssp. leucophylla C
D
Plante
Primula minima R
D
Nevertebrate
Psodos quadrifaria P
A
Plante
Pyrola rotundifolia R
D
Mamifere
1209 Rana dalmatina
A
Mamifere
1213 Rana temporaria C
A
Plante
Ranunculus glacialis
A
Plante
Ranunculus thora V
D
Amfibieni
1369 Rupicapra rupicapra
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra RC
A
Plante
Salix bicolor V
D
Plante
Salix hastata R
D
Plante
Salix retusa ssp. kitaibeliana R
D
Plante
Saxifraga carpatica R
D
Plante
Saxifraga stellaris ssp. stellaris P
D
Plante
Scabiosa lucida ssp. barbata R
B
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris
A
Plante
Selaginella selaginoides R
D
Plante
Sempervivum montanum R
D
Plante
Senecio incanus ssp. carniolicus R
D
Plante
Sesleria rigida ssp. haynaldiana R
D
Amfibieni
1343 Sicista betulina
A
Plante
Silene acaulis R
D
Plante
Silene pusilla P
D
Plante
Soldanella hungarica ssp. hungarica C
D
Amfibieni
Sus scrofa
A
Plante
Swertia perennis R
A
Amfibieni
Talpa europaea
A
Nevertebrate
Tetracanthella transylvanica P
B
Plante
Thymus bihoriensis R
B
Plante
Thymus comosus R
B
Plante
Traunsteinera globosa R
D
Plante
Trisetum macrotrichum R
D
Mamifere
2353 Triturus alpestris R
A
Mamifere
2357 Triturus vulgaris P
A
Plante
Trollius europaeus P
A
Plante
Valeriana dioica ssp. simplicifolia P
A
Reptile
2473 Vipera berus RC
A
Amfibieni
Vulpes vulpes
A
Reptile
Zootoca vivipara C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Mlaştinile Căldarea Gropilor si Stiol-Gargalau sunt mlastini active cu vegetatie pioniera higrofila subalpina apartinand aliantei Caricion fuscae.
Calitate si importanță Mlaştina Căldarea Gropilor a luat fiinta prin inmlastinirea unui lac glaciar de sub Vf. Gropilor (2160 m) si in prezent are o vegetatie caracteristica higrofila, microterma, edificata de cenozele asociatiilor Carici dacicae-Drepanocladetum si Eriophoretum scheutzeri. Mlaştina Ştiol-Gărgălău reprezinta unica statiune subalpina din Carpatii romanesti cu fitocenoze compacte edificate de Carex chordorrhiza. Urmatoarele specii trecute la rubrica D (Other reasons) sunt specii turbicole mezotrofe, caracteristice turbariilor de tranzitie: Carex echinata,Carex lepidocarpa,Carex rostrata,Eriophorum scheuchzeri,Luzula sudetica, Menyanthes trifoliata.
Vulnerabilitate Mlaştina Căldarea Gropilor este un sit bine conservat si nevulnerabil, deoarece se afla in interiorul Rezervatiei Biosferei Pietrosul Rodnei. Mlaştina Ştiol-Gărgălău este vulnerabila deoarece vara este supusa pasunatului cu oile.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Parcul Naţional Munţii Rodnei a fost instituit prin HG nr. 230/2003.
Tip de proprietate Mlaştina Căldarea Gropilor este proprietate de stat din 1971, cand s-a extins Rezevaţia Biosferei Pietrosul Rodnei. Mlaştina Ştiol-Gărgălău se afla in zona Parcului National Muntii Rodnei.
Documentație Coldea, G. 1981. Asociaţii vegetale din rezervaţia naturală Pietrosul Mare. Stud. com. ocrot. nat. Suceava, 5:424-450. Coldea, G. 1990. Munţii Rodnei-Studiu geobotanic. Edit. Academiei Române, Bucureşti, 183pp.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
98.02
0.01
2.88

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J011MM001 * 7.73
J042BN026 * 5.12
J042BN025 * 28.05

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
-
A
70.00
-
A
100.00
-
B
80.00
-
A
100.00
-
B
5.00
-
B
60.00
0
B
60.00
-
A
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
A
-
A
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, loc. RODNA, nr. 1445, jud. Bistriţa-Năsăud, tel. 0263377715, fax. 0263377181, e-mail: parcrodna@rosilva.ro, site: www.parcrodna.ro Şef parc ing. Doina Jauca
Planuri de management al sitului Este în curs de realizare planul de management al Parcului Naţional Munţii Rodnei.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-14
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-15
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70