Natura2000 - Olteniţa - Mostiştea - Chiciu (ROSCI0131)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip I
Codul sitului ROSCI0131
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Olteniţa - Mostiştea - Chiciu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.911667
Latitudine 44.219444
Suprafață (ha) 11540.10

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 49.00
Medie 15.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
20.00
B
C
B
B
2.00
D
0.20
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
B
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B
1993 Triturus dobrogicus P
C
B
B
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1149 Cobitis taenia P
C
B
C
C
2511 Gobio kessleri P
D
1134 Rhodeus sericeus amarus P
D
1160 Zingel streber P
C
B
C
B
1159 Zingel zingel P
B
B
C
B
4125 Alosa immaculata P R
B
B
B
B
1124 Gobio albipinnatus P
C
B
C
B
1157 Gymnocephalus schraetzer P
B
B
B
B
2522 Pelecus cultratus P
C
B
C
B
1130 Aspius aspius P
B
B
C
B
1145 Misgurnus fossilis P
C
B
C
B
2555 Gymnocephalus baloni P?
2011 Umbra krameri P P
C
C
B
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Subsectorul Oltenita Calarasi face parte din gruparea teraselor si luncii vaii Dunarii dintre gura Argesului si Brailei, se caracterizeaza prin dezvoltarea aproximativ egala a teraselor si luncii.O denivelare de 10-12m, tesita dar continua, prelungita aproape rectiliniu pana la est de Calarasi, pune in evidenta limita dintre complexul morfologic al vaii Dunarii si campia de la nord.Intre Arges si Calarasi, lunca Dunarii are dezvoltare laterala inegala, prezentand cateva largiri ca cele de la Manastirea si vest Calarasi.Din neuniformitatea repartitiei formelor de relief ies in evidenta cateva portiuni mai inalte:la Oltenita, unde aluviunile Argesului au fost imprastiate pe o mare suprafata , se individualizeaza un mare con de dejectie, la Spantov se schiteaza un nivel intermediar intre terasa si lunca medie, iar intre Mostistea si Calarasi apare o fasie continua de grinduri inalte.Partea luncii cu altitudine medie ocupa cea mai mare parte,avand o extensie mai mare in dreptul Mostistei si in aval de Galatui.In cadrul acestuia se schteaza intinse suprafete joase, cu contur lobat, reprezentand vechi cuvete lacustre, astazi desecate.Din aceasta categorie fac parte lunca joasa din dreptul Ulmenilor si cuvetele mari ale Boianului si Iezerului Calarasi.Particularitatile morfo-hidrologice ale luncii Dunarii dintre Oltenita si Calarasi confera acesteia un evident caracter de tranzitie intre lunca propriu-zisa si Baltile Dunarii.
Calitate si importanță Situl propus cuprinde suprafete ocupate de culturi agricole,paduri,perdele de protectie a malurilor, lacuri, terenuri degradate si pajisti.Comparativ cu fauna mamiferelor,pasarile sunt cele mai numeroase, aici au conditii de hrana, de odihna , reproducere si chiar de cuibarit unele din specii.Pasarile cu cuiburile in malul apelor:pescarelul albastru, prigoria, lastunul de mal,deasemenea prezenta pe langa ape este si codobatura.Zavoaiele luncii constituie un mediu favorabil pentru privighetoare,mierla, cuc, dumbraveanca etc.Pasarile rapitoare sunt reprezentate prin:acvila de camp, gaia neagra, soimul dunarean,cucuvele etc.In baltile Dunarii sunt numeroase pasari de balta: rata mare, rata caraitoare, gaste, garlite,gasca cu gat rosu, starci, egrete, pelicanul comun si cret, cormoranul mare si mic, lebada de vara , de iarna, lebada mica si multe altele
Vulnerabilitate Activitatile antropice:agricultura cu practicarea unor tehnologii neprietenoase mediului(utilizarea pesticidelor si ingrasemintelor chimice), braconajul, inexistenta unei administrari, exploatari forestiere-distrugerea cuiburilor.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pe raza jud Calarasi situl propus nu are statut de protectie, in interiorul lui se afla o zona protejata: A.I.A Ciocanesti.
Tip de proprietate Situl propus, in jud. Calarasi cuprinde aproximativ 50% proprietate privata si 50% proprietate de stat(ADS - fostele IAS-uri Mircea-Voda, Ciocanesti si Manastirea).
Documentație Regiunea Inundabila a Dunarii-Gr.Antipa, Geografia Vaii Dunarii Romanesti.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
60.00
-
A
60.00
-
B
40.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
30.00
0
B
30.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Situl propus nu are o structura de administrare proprie pentru scopul propus.
Planuri de management al sitului Situl propus nu are plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-126
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-138
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-139
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70