Natura2000 - Pădurea Balta - Munteni (ROSCI0134)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0134
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Balta - Munteni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.465556
Latitudine 45.949722
Suprafață (ha) 86.00

Altitudine (m)

Minimă 41.00
Maximă 52.00
Medie 48.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
100.00
A
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4033 Erannis ankeraria P
B
B
A
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat in lunca Barladului la o altitudine de 40-60m, pe depozite aluviale luto-argiloase. Situl este compus din subparcelele silvice 66A, 67A si 70 din unitatea de productie V Munteni, Ocolul Silvic Tecuci, Directia Silvica Galati. In marea majoritate situl prezinta un grad de inchidere al coronamentului de 70-80% cu exceptia unei benzi la marginea nordica, nord-estica unde acoperirea este mai redusa (40-50%) iar intelenirea este mai puternica. O suprafata de 0.4ha (conform amenajamentului silvic – subparcelele silvice 67B si C) nu este acoperita de habitatul 91F0 si reprezinta vegetatie forestiera fara cod Natura 2000.
Calitate si importanță Se remarca structura naturala foarte bine conservata reprezentata prin: diversitatea speciilor arborescente edificatoare pentru habitat (pe langa stejarul pedunculat, Q. robur, apar trei specii de frasini indigeni: F. angustifolia, F. pallisiae si sporadic Fraxinus excelsior; trei specii de ulmi indigeni: Ulmus laevis, U. minor si U. procera); prezenta regenerarii naturale a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat (stejar, frasini si ulmi). Exista portiuni unde subarboretul este foarte bine dezvoltat asigurand o buna protectie a solului. Speciile principale de subarboret sunt reprezentate de paducel (Crataegus monogyna), corn (Cornus mas), sanger (Cornus sanguinea), lemn cainesc (ligustrum vulgare), maces (Rosa canina), salba moale (Euonymus europaeus). Pe langa forma tipica de stejar pedunculat (Q. robur) s-a remarcat prezenta sporadica a varietatii „puberula” (cu peri scurti fasciculati de-a lungul nervurii principale a frunzei) si a formei „perrobusta” (cupe mari cu peretele gros si solzi bombati). In anumite portiuni existaun al doilea etaj de arbori consituit din jugastru (Acer campestre), artar tatarasc (Acer tataricum), ulmi si frasini. De asemenea apar exemplare rare de carpen (Carpinus betulus) si tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos). ·Plante din Lista Roşie Europeană: Fritillaria orientalisPlante din Lista Roşie Naţională: Allium guttatum, Dianthus guttatus, Frittilaria meleagris, Galanthus elwesii, Leucojum aestivum, Mercurialis ovata, Neottia nidus-avis, Plantago schwarzenbergiana, Platanthera bifolia, Serratula wolffii.
Vulnerabilitate Regularizarea si indiguirea cursului raului Barlad au modificat regimul pedo-hidric al zonei. Ca urmare in prezent perioadele cu exces de umiditate in sol se intalnesc doar primavara (topirea zapezilor si ploi abundente). Aceasta ar putea influenta negativ vitalitatea frasinilor ca specii specii mezofile – mezohigrofile. Existenta salcamului plantat poate duce la patrunderea acestei specii in habitat amenintand astfel structura habitatului. Aceasta cauza potentiala poate fi inlaturata printr-o gospodarire corespunzatoare.
Tip de proprietate In prezent padurea este in intregime in proprietate a statului insa face obiectul legii 247/2005 privind retrocedarea catre fostii proprietari (in acest caz, Academia Romana).
Documentație Amenajamentul Ocolului Silvic Tecuci (Unitatea de productie V Munteni).

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
+
C
100.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0
C
0
A
+
C
0
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ocolul silvic Tecuci, Directia Silvica Galati
Planuri de management al sitului Amenajamentul Ocolului silvic Galati (Unitatea de productie V Munteni)

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-79
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70