Natura2000 - Pădurea Călugărească (ROSCI0140)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0140
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Călugărească

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.624722
Latitudine 44.165000
Suprafață (ha) 676.90

Altitudine (m)

Minimă 119.00
Maximă 139.00
Medie 133.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
C
70.00
B
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1089 Morimus funereus P
C
B
C
B
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Paeonia peregrina C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului In aceasta padure se afla specia Paeonia peregrina pe o suprafată de circa 80 ha în asociaţie cu Quercus pubescens şi Q. cerris şi atipic pentru specie a fost identificat pe mai multe parcele în asociaţie cu Robinia pseudacacia. Paeonia peregrina Mill. este o specie perenă, ale cărei rădăcini secundare sunt tuberizate în formă de morcovi alungiti elipsoidali. Frunzele sunt divizate în 17 - 30 segmente înguste-eliptice, iar ultimile segmente sunt trilobate.Florile sunt mari 7-13 cm în diametru, roşii ca sângele. este o plantă frumoasă, cunoscută nu numai de specialişti ci şi de localnici
Calitate si importanță Pădurea Călugăreasca este o oază în mijlocul câmpiei Boianu, relicvă a foştilor codri.
Vulnerabilitate Până în anul 2000 în această padure a fost permis paşunatul, punând in pericol de extinţie specia Paeonia peregrina. După 2000, odată cu instituirea regimului de arie naturala protejată a fost interzis păşunatul , specia având o dezvoltare explozivă.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pădurea are o suprafaţă de 630 ha. O suprafaţă de 58 ha au fost declarate rezervaţie prin Decretul nr. 237/1950. Prin Decizia nr. 5/1995 a Consiliului Judeţean Olt şi Legea 5/2000 au fost puse sub protecţie 54,9 ha
Tip de proprietate Forma de proprietate este 95% proprietate de stat şi 5% proprietate privată.
Documentație Arealul speciei Paeonia peregrina Mill. în Oltenia. GH. Popescu, I. Costache, D. Răduţoiu, C. Badea Vol. 4(XL) 1999. Arii protejate şi monumente ale naturii din judeţul Olt N. Ciobanu, D. Rogojinaru, 2003 Ciobanu N. Monumente ale naturii în judeţul Olt. Şt. şi Cercet. C.O.M.N., Tg. Jiu 1972

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
7.85

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 7.85 2.668.-Rezervaţia de Bujori a Academiei

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
70.00
0
A
20.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
100.00
0
C
10.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 118/05.03.2010, Administrator:RNP Direcţia Silvică Olt Slatina, Aleea Oltului, nr 2, jud Olt 0249 416428, fax-0249 432002
Planuri de management al sitului Nu există plan de management propus, ci numai pentru zona declarată arie naturală protejată.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-134
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70