Natura2000 - Pădurea de stejar pufos de la Hoia (ROSCI0146)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0146
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea de stejar pufos de la Hoia

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.493611
Latitudine 46.768333
Suprafață (ha) 7.50

Altitudine (m)

Minimă 487.00
Maximă 541.00
Medie 517.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
81.00
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Adonis vernalis 100-300 i
A
Plante
Centaurea atropurpurea 10-50 i
A
Plante
Cephalaria radiata 10-15 i
A
Plante
Salvia transsylvanica <50 i
A
Plante
Stipa pulcherrima 50-60 i
A
Plante
Viola jooi 30-50 i
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 12.00
N16 - Păduri caducifoliate 88.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat pe un versant repede cu expozitie sudica, sud-vestica, face parte din trupul de pădure Hoia II (subparcela silvica 100, unitatea de productie IV, din Ocolul Silvic Cluj), mai precis în pe partea stângă tehnica a râului Someş, în dreptul localităţii Floreşti. În partea inferioară a sitului acesta este constituit doar din stejar pufos, pentru ca spre culme acesta să fie înlocuit de către gorun. De asemenea în cuprinsul sitului mai este întâlnit diseminat pinul silvestru şi pinul negru.
Calitate si importanță Situl se remarca prin structura naturala bine conservata reprezentata prin: alternanţa între porţiunile de pădure încheiată şi rarişte; diversitatea si starea buna de conservare a păturii erbacee.
Vulnerabilitate Terenul pe care este situat situl prezintă o pantă destul de accentuată, ceea ce sporeşte susceptibilitatea pe viitor la alunecările de teren. Atât la limita superioară cât şi la cea inferioară situl se învecinează cu păşune, în care însă nu se înregistrează un păşunat excesiv. Situl este accesibil atât pe culme cât şi prin partea din aval.
Tip de proprietate Padurea este in intregime in proprietatea statului insa ar putea fi retrocedata conform Legii 247/2005 la proprietari persoane fizice.
Documentație Anna Szabo – comunicare personala; Amenajamentul silvic al Ocolului silvic Cluj (Unitatea de productie IV)

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
+
C
1.00
-
C
100.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
C
0
B
0
C
0
C
0
C
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ocolul Silvic Cluj (Directia silvica Cluj).
Planuri de management al sitului Amenajamentul silvic al Ocolului silvic Cluj (unitatea de productia IV)

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-48
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-47
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70