Natura2000 - Padurea de stejar pufos de la Mirăslău (ROSCI0147)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0147
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Padurea de stejar pufos de la Mirăslău

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.725278
Latitudine 46.373611
Suprafață (ha) 56.20

Altitudine (m)

Minimă 304.00
Maximă 544.00
Medie 422.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
44.00
A
B
B
B
44.00
D

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus C
C
A
C
B
1089 Morimus funereus P
C
A
C
B
1088 Cerambyx cerdo P
C
A
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4067 Echium russicum R
C
C
B
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Adonis vernalis >500 i
A
Plante
Allium flavum 10-15 i
A
Reptile
2432 Anguis fragilis C
D
Plante
Astragalus dasyanthus 10-25 i
A
Mamifere
2361 Bufo bufo C
D
Nevertebrate
Cerambyx cerdo cerdo C
A
Nevertebrate
Heteropterus morpheus C
D
Plante
Jurinea mollis ssp. transylvanica 100-150 i
A
Reptile
1261 Lacerta agilis C
D
Reptile
1263 Lacerta viridis C
D
Nevertebrate
1056 Parnassius mnemosyne C
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat in sud-estul Muntilor Apuseni, pe dealurile joase ale Aiudului inspre lunca Muresului, in apropierea localitatii Miraslau. Altitudinea este cuprinsa intre 300 si 550m. Substratul geologic este format din marne si argile cu soluri luvice superficiale spre culmile unde este localizat stejarul pufos. Situl are in componenta subparcelele silvice 87I, J, 88A, B, C si D din unitatea de productie VI Miraslau (Ocolul silvic Aiud, Directia silvica Alba-Iulia). Gradul de inchidere al coronamentului este de 80-100%, stejarul pufos fiind cantonat pe versanti sud-vestici in treimea mijlocie si superioara. La baza versantilor se întâlnesc culturi agricole, iar pe culmi situl se învecinează cu pădure. Pe langa habitatele 91H0 si 9170, diferenta de pana la 100% reprezinta padure de pin plantat fara cod Natura 2000. In subparcela silvica 88D exista un ochi stepic mic in care trebuie mentionata prezenta habitatului prioritar 40A0*. Acesta fiind insular si ocupand mai putin de 1% din suprafata sitului nu a putut fi inclus in tabelul 3.1.
Calitate si importanță Situl se remarca prin structura naturala foarte bine conservata reprezentata prin: - diversitatea structurilor (alternanta intre paduri incheiate, raristi si paduri cu ochiuri stepice); - diversitatea mare de varste si dimensiuni (diametre de la 6 la 20 cm si inaltimi de la 2 la 14 m); - prezenta regenerarii naturale a stejarului pufos (exista tendinta de extindere a speciei in zonele invecinate - pasuni); - provenienta mai ales din lastari dar si din samanta (in zonele de rariste si la marginea padurii) a arborilor de stejar pufos; - diversitatea si starea buna de conservare a paturii erbacee, intalnindu-se specii tipice precum: Carex humilis, Lithospermum purpurocoeruleum, etc. - prezenta speciilor arborescente si arbustive insotitoare caracteristice habitatului: calin (Viburnum lantana), artar tatarasc (Acer tataricum), paducel (Crataegus monogyna), porumbar (Prunus spinosa), maces (Rosa canina), corn (Cornus mas) etc.. - prezenta migdalului pitic (Amygdalus nana) in subparcela silvica 88D
Vulnerabilitate Arboretul de stejar pufos poate fi afectat doar în cazul în care lucrările de silvicultură nu sunt efectuate la timp. În cazul în care dăunătorii stejarului pufos se înmulţesc în masă arboretul de stejar pufos ar putea fi afectat puternic. Turmele de oi care păşunează în vecinătatea pădurii pot constitui de asemenea un pericol pentru regenerarea naturală a pădurii în cazul în care acestea pătrund accidental în pădure.
Tip de proprietate Fond forestier proprietate privata a Primariei Miraslau (78%) si a Parohiei Reformate Miraslau (22%).
Documentație Amenajamentului Ocolului silvic Aiud (unitatea de productie VI Miraslau) Gergely I., 1964. Flora si vegetatia regiunii cuprinse intre Mures si Masivul Bedeleu. Universitatea Buucuresti – Facultatea de stiinte naturale. Autoreferat Gergely I., 1960 – Relatii cenologice si date noi asupra raspandirii stejarului pufos (Quercus pubescens Willd.) in regiunea Cluj; - Szabo Anna cercetari de teren

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
+
C
100.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
80.00
+
C
5.00
0
C
5.00
0
C
3.00
-
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 165/12.07.2010, Administrator:Asociaţia Biounivers Vălişoara, com. Livezile, nr. 3A, jud Alba 0358 815 630 0742701439 biounivers2009@gmail.com
Planuri de management al sitului Amenajamentul Ocolului Silvic Aiud (Unitatea de productie VI Miraslau).

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-60
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70