Natura2000 - Pădurea de stejar pufos de la Petiş (ROSCI0148)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0148
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea de stejar pufos de la Petiş

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.248056
Latitudine 46.029722
Suprafață (ha) 91.60

Altitudine (m)

Minimă 388.00
Maximă 554.00
Medie 475.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
56.00
A
B
B
B
21.00
D
17.00
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 67.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 33.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat pe partea dreapta tehnica a paraului Petis cu inclinari intre 5-40G (alternante de versanti cu portiuni terasate). Exista portiuni ravenate si de versant plantate cu salcam. Pe langa habitatul prioritar exista portiuni de padure de fag si carpen regenerata din lastari cu stejar pedunculat introdus prin plantatii. De asemenea exista portiuni de padure partial derivata dominata de mesteacan. Situl include subparcela silvica 2B, si parcelele 3 (cu exceptia subparcelei 3C) si 5 (cu toate subparcelele aferente) din unitatea de productie XI Petis (conform amenajamentului Ocolului silvic Medias) cat si suprafata din afara fondului forestier (pasuni si fanate). Suprafata mentionata la categoria „Păduri de monocultură (plopi sau arbori exotici)” reprezinta plantatii de salcam pe terenuri erodate (ravene).
Calitate si importanță Situl se remarca prin suprafata mare ocupata de habitatul prioritar cu stejar pufos si prin structura naturala foarte bine conservata reprezentata prin: diversitatea mare de varste si dimensiuni; alternanta intree portiunile de padure incheiata si rariste; prezenta regenerarii naturale a stejarului pufos (exista tendinta de extindere a speciei in zonele invecinate - pasuni); diversitatea si starea buna de conservare a paturii erbacee. Pentru portiunea inclusa in fond forestier in amenajamentul silvic arboretelor din sit li s-a atribuit functia speciala de protectie fiind supuse regimului de conservare deosebita.
Vulnerabilitate O mare parte din ecosistemul cu stejar pufos este situata in pasune, deci in afara fondului forestier, neexistand la aceasta data un plan de management adecvat pentru protejarea acestuia. Situl este accesibil atat pe culme (drum de pamant) cat si pe vale (drum Seica Mare-Petis, Seica Mare-Soala). Cu toate acestea amploarea presiunilor antropice este nesemnificativa datorita populatiei reduse in zona si diminuarii preocuparilor privind pastoritul si cresterea animalelor. Zona este sub influenta poluarii din centrele industriale din jur (Copsa Mica, Medias). Exista semne ale unor incendieri accidentale (cu origine in pasuenea invecinata padurii) care au afectat litiera pe suprafete restranse (500-1000mp)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl a fost propus de către WWF, în urma cercetărilor în teren în cadrul proiectului ForestAlpNatura2000RO(9130,9170,91HO).
Tip de proprietate Padurea este in intregime in proprietate a statului. Portiunile din afara fondului forestier sunt in proprietatea satului Petis (Comuna Seica Mare – jud. Sibiu).
Documentație Amenajamentul Ocolului Silvic Medias (Unitatea de productie XI Petis). Filip, F. (1963) – Cateva statiuni noi de stejar pufos (Q. pubescens) in Ardeal. Rev. Pad. Nr. 4/1963: 203-205. Prof. Dragulescu Constantin – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – comunicare personala

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
1.00
+
C
50.00
-
A
50.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
C
0
A
+
C
0
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Pentru portiunea aflata in fond forestier - Ocolul silvic Medias (Directia Silvica Sibiu) Pentru portiunea aflata in afara fondului forestier – Primaria Comunei Seica Mare
Planuri de management al sitului Pentru portiunea aflata in fond forestier - Amenajamentul Ocolului Silvic Medias (Unitatea de productie XI Petis). Pentru portiunea din afara fondului forestier nu exista un plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-61
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70