Natura2000 - Pădurea Glodeasa (ROSCI0153)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0153
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Glodeasa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.726111
Latitudine 45.398611
Suprafață (ha) 543.60

Altitudine (m)

Minimă 852.00
Maximă 1400.00
Medie 1080.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
3.00
D
15.00
B
C
B
B
60.00
A
C
A
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos P
C
B
C
A

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Abies alba RC
A
Nevertebrate
Alopia plumbea doftanae P
B
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus RC
A
Plante
Corallorhiza trifida P
A
Plante
Corydalis solida R
A
Plante
Epipogium aphyllum R
A
Plante
Euphrasia micrantha R
A
Amfibieni
Felis silvestris cretensis P
C
Plante
Goodyera repens R
A
Plante
Herminium monorchis R
A
Plante
Larix decidua R
A
Plante
Monotropa hypopitys R
A
Plante
Pseudorchis albida R
A
Plante
Rorippa islandica R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 17.00
N19 - Păduri mixte 83.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Glodeasa este o padure seculara virgina de fag si de brad, cu varste intre 200-300 ani si inaltimi de 40-45 m. Deoarece in zona nu se efectueaza exploatare forestiera, padurea pastreaza marturii ale evolutiei invelisului forestier al muntilor nostri. Este una dintre putinele paduri virgine ramase in tara, constituind o raritate pe plan european. Suprafata propusa pentru ocrotire prezinta o remarcabila varietate peisagistica: paduri, stanci, roci la zi, pajisti, chei, ape dulci. Calitatea sitului este data de prezenta numeroaselor specii de plante rare, aflate pe Lista Rosie nationala.
Calitate si importanță Aflata in administrarea OS Campina (UP V Orjogoaia), Glodeasa este o padure seculara virgina de brad si de fag, de productivitate superioara cu varste intre 200-300 ani, inaltime 40-45 metri, diametrul de 55-65 centimetri.Este localizata pe Valea Doftanei (latit.45:15:00 N, longit.25:44:00 E, altit.max 890 m,altit.min.650 m ). Adaposteste numeroase specii din fauna si flora spontana de interes comunitar si pastreaza marturii ale evolutiei invelisului forestier al muntilor nostri. Suprafata propusa spre conservare prezinta o remarcabila varietate peisagistica (paduri,stanci,roci la zi,pajisti alpine si subalpine,chei,ape dulci curgatoare) si de habitate. La habitatele deja amintite se poate adauga tipul 91V0 - Dacian beech forest cu corespondentul R4109-Paduri sud-est carpatice de fag cu Syphytum cordatum (brusture negru),ramanand insa de apreciat suprafata reala ocupata de acesta. Calitatea sitului este data de prezenta numeroaselor specii de plante rare intre care numeroase specii din familia orhideelor, aflate pe Lista Rosie nationala. Fauna se remarca prin existenta speciilor de pasari ce necesita protectie stricta si a carnivorelor mari, ursul si lupul.
Vulnerabilitate Din nefericire apropierea de o sosea destul de circulata, precum si amenajarea unor puncte de popas in vecinatate a facut inevitabila aparitia unor acumulari de deseuri. Actiunile de igienizare precum si amplasarea unor pubele metalice in refugiile de pe sosea ar putea preveni acest impact antropic. De remarcat ca in perioada 1980-1982, in urma doboraturilor de vant repetate care au afectat fagul si bradul, au luat nastere goluri ce s-au largit in decurs de 4-5 ani, fiind replantate cu molid, brad si larice in anii 1983-1987. Cauza doboraturilor se pare ca a fost spargerea masivului paduros datorita taierilor efectuate in UP VI Musita situata la nord de Glodeasa, dovada ca si activitatile antropice din afara zonei vizate pot avea consecinte negative asupra acesteia.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) De-a lungul timpului padurea Glodeasa a fost propusa de cateva ori spre constituire in rezervatie naturala in ideea de a beneficia de un management adecvat. Ea a fost luata in evidenta de catre Academia Romana ca rezervatie mixta (forestiera si zoologica) cu suprafata de 347 ha. In anul 1989 ICAS o avea in evidenta cu o suprafata de 453 ha.
Tip de proprietate In prezent se afla in proprietatea statului.Se regaseste la UP V Orjogoaia,u a 69-83, apartinand Ocolului Silvic Campina.Suprafata rezervatiei forestiere este de 322 Ha.Nu s-au facut retrocedari de proprietate pe cuprinsul rezervatiei si nici nu s-au primit solicitari
Documentație 1.CORINE Biotopes Project - Institutul de Biologie -Oltean M, Negrean G.,Mihailescu S. 2.Gh.Mohan,M.Ielenicz,M.Patroescu- Rezervatii si monumente ale naturii din Muntenia 3.Academia Romana,Institutul de Biologie - Lista Rosie a Plantelor Superioare din Romania, nr.1/1994 4.Academia Romana,Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa - Cartea Rosie a Vertebratelor din Romania, Bucuresti 2005

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
60.00
0
C
60.00
0
B
30.00
-
B
30.00
0
B
70.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
B
0
B
0
B
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului In prezent Padurea Glodeasa nu are un plan de management propriu, dar in amenajamentul silvic este incadrata in grupa functionala 1-5C.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-88
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70