Natura2000 - Munţii Goşman (ROSCI0156)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0156
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSPA0138 (Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Goşman

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.316389
Latitudine 46.815556
Suprafață (ha) 17156.10

Altitudine (m)

Minimă 283.00
Maximă 1296.00
Medie 690.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
62.60
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
0.20
C
C
B
C
5.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B
0.10
C
C
B
C
0.20
A
C
A
B
0.05
B
C
B
B
0.05
A
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P
C
B
C
B
1355 Lutra lutra P
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Campanula patula ssp. abietina R
B
Plante
Fagus sylvatica RC
C
Plante
Hepatica transsilvanica R
B
Plante
Melampyrum saxosum R
B
Plante
Taxus baccata R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este situat in Carpatii Orientali, pe partea dreapta a raului Bistrita, acoperind bazinetele paraielor Oantu, Secu, Agarcia, Doamna, Manastirea, Sasca, Calul si Iapa. Altitudinea variaza intre 400m si 1290 m (Vf. Murgoci). Relieful este fragmentat, cu numeroase vai, cu versanti abrupti, cu inclinare de peste 16 grade. Sub raport geologic, teritoriul este situat in zona externa a flisului carpatic, cu varsta cuprinsa intre cretacicul superior si paleogen, in functie de succesiunea stratelor. Substratul litologic este usor dezagregabil de factorii fizici externi, ceea ce a dus la formarea unor soluri mijlociu profunde, favorabile dezvoltarii vegetatiei forestiere. Solurile apartin claselor Argiluvisoluri (25%) si Cambisoluri (75%). Din punct de vedere fitoclimatic, situl se incadreaza in etajele fitoclimatice: FM2 - etajul montan de amestecuri, FM1+FD4 - etajul montan-premontan de fagete si Fd3 - etajul deluros de gorunete, fagete si gorunto-fagete. Padurile ocupa in cadrul sitului peste 99% din suprafata, diferenta fiind detinuta de pajisti si fanete (cca. 150 ha), pasuni impadurite si cursuri de apa. Padurile sunt in proportie de peste 92% in proprietatea statului, fiind administrate de RNP Romsilva, prin DS Neamt (OS Vaduri si OS Roznov), diferenta de cca 7% (aprox. 1000 ha) fiind fond forestier proprietate privata, apartinand persoanelor fizice din comunele Viisoara, Pangarati, Piatra Soimului si municipiul Piatra Neamt. Pajistile si fanetele apartin fie locuitorilor din comunele Viisoara si Piatra Soimului, fie primariilor din zona.
Calitate si importanță Padurea Gosman este importanta pentru conservarea habitatului: paduri de Asperulo-Fagetum. Situl adaposteste specii rare de pasari si specii de plante importante pentru flora din zona.Specificul acestui versant il constituie ondularea sa, inclinarea intre 25-45 grade, cu inaltimi cuprinse intre 700-1300 m, arboretul natural de molid, brad, fag, in varsta de 140-260 de ani, la care se adauga ulmul, paltinul de munte, alunul, scorusul. Padurea Gosman prezinta un stadiu de codru secular, ineinfluentat de om, al carui arboret variaza ca varsta, inaltime si dimensiuni, de la uriasi batrani de sute de ani, ce ating inaltimi de peste 60 de metri cu diametru la baza de 150 de cm-lucru rar intalnit in padurile virgine de molid din tara noastra- pana la puieti mici, abia instalati; predominanti raman insa arborii batrani, cu inaltimi cuprinse intre 40-55 m si diametrul intre 30 si 70 cm.Sit important pentru amfibieni (endemitul carpatic Triturus montandoni este foarte numeros aici) dar si pentru carnivore mari.
Vulnerabilitate Situl se afla intr-o stare buna de conservare si nu se afla in pericol de eroziune sau activitati antropice. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus in Rezervatia naturala Gosman se executa numai lucrarile prevazute in amenajamentele silvice. Pe teritoriul rezervatiei este interzisa realizarea de constructii.In rezervatia Gosman sunt permise activitati de turism dirijat si de educatie cu respectarea regulilor de vizitare. Camparea este permisa numai in locurile marcate si special delimitate in acest scop. Se interzice taierea , ruperea sau scoaterea din radacini a arborilor, puietilor sau lastarilor, precum si insusirea celor rupti sau doborati de fenomene naturale sau de catre alte persoane.
Tip de proprietate Padurile ocupa in cadrul sitului peste 99% din suprafata, diferenta fiind detinuta de pajisti si fanete (cca. 150 ha), pasuni impadurite si cursuri de apa. Padurile sunt in proportie de peste 92% in proprietatea statului, fiind administrate de RNP Romsilva, prin DS Neamt (OS Vaduri si OS Roznov), diferenta de cca 7% (aprox. 1000 ha) fiind fond forestier proprietate privata, apartinand persoanelor fizice din comunele Viisoara, Pangarati, Piatra Soimului si municipiul Piatra Neamt. Pajistile si fanetele apartin fie locuitorilor din comunele Viisoara si Piatra Soimului, fie primariilor din zona.
Documentație Gheorghiu, Oana, 2010, Cercetări privind cunoaşterea caracterelor fundamentale ale staţiunilor forestiere apte pentru brădete şi brădeto-făgete de pe ultimele prelungiri estice ale munţilor Goşmanului. Teza de doctorat, Universitatea Transilvania din Brasov. RNP, ICAS, 2003, Amenajamentul OS Vaduri. Studiul General. Sef proiect. Ioan Popovici. RNP, ICAS, 2003, Amenajamentul OS Vaduri.UP I Agarcia-Doamna. proiectant Dumitru Munteanu. RNP, ICAS, 2003, Amenajamentul OS Vaduri.UP II Vaduri-Oantu. proiectant Liviu Mocanu. RNP, ICAS, 2004, Amenajamentul OS Roznov. Studiul General. sef proiect Ioan Pavel. RNP, ICAS, 2004, Amenajamentul OS Roznov. UP II Iapa. proiectant Cristian Rotariu. RNP, ICAS, 2004, Amenajamentul OS Roznov. UP III Calu. proiectant Sorin Andries. RNP, ICAS, 2004, Amenajamentul OS Roznov. UP IV Cut. proiectant Bardan Virgil.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
2.06

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 1.05 2.650.-Rezervaţia forestieră Goşmanu
* 1.02 2.653.-Locul fosilifer Cernegura

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J053NT008 * 1.12

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
15.00
-
A
25.00
-
A
15.00
-
A
75.00
-
A
5.00
-
B
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
C
30.00
0
B
30.00
-
B
10.00
-
B
1.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Rezervatia naturala Padurea Gosman a fost atribuita in custodie in anul 2004 Directiei Silvice Piatra Neamt(Str. V.A. Urechia, Nr. 24, tel. 0233/211696, ing. Smau Adrian, csmauad@yahoo.com).
Planuri de management al sitului Custodele a elaborat regulamentul de organizare si functionare a rezervatiei,acesta fiind avizat de Academia Romana si inaintat Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor. Planul de management este inaintat Academiei Romane.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-41
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70