Natura2000 - Pădurea Icuşeni (ROSCI0160)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0160
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Icuşeni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.671389
Latitudine 47.245278
Suprafață (ha) 10.20

Altitudine (m)

Minimă 61.00
Maximă 146.00
Medie 112.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
100.00
A
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Pădure de stejar, tipica silvostepei.
Calitate si importanță arie protejata de interes national, conform Legii 5/2000. Quercet secular cu un amestec atipic de stejar si gorun din silvostepa pe terasa inalta din Moldova.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea sitului este dată de influenţa antropică negativă - păşunat, vandalism (tăieri ilegale de ramuri din exemplare seculate de stejar).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) este situata in comuna Victoria (jud.Iasi), pe raza O.s. Iasi in U.P.II Jijia, u.a. 22A. Suprafata aferenta acestei rezervatii este de 11.6 ha.
Tip de proprietate proprietar este statul roman, iar administrarea se realizeaza prin R.N.P. - Romsilva, Directia Silvica Iasi
Documentație Mititelu D., Chifu T., Scarlat A. & Aniţei Liliana. 1995. Flora şi vegetaţia judeţului Iaşi. Iaşi: Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I. Cuza”, 5: 99-124.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
90.97

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 90.97 2.548.-Padurea Icuseni

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
20.00
-
C
100.00
+
A
30.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
30.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea pentru managementul sitului revine custodelui - direcţia Silvică Iaşi, prin Ocolul Silvic Iaşi.
Planuri de management al sitului Planul de management a fost elaborat de către custode, avizat de către Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii şi urmează a fi înaintat spre aprobare la MMGA.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-32
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70