Natura2000 - Pădurea Mogoş - Mâţele (ROSCI0163)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0163
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Mogoş - Mâţele

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.948056
Latitudine 45.722222
Suprafață (ha) 64.90

Altitudine (m)

Minimă 93.00
Maximă 151.00
Medie 125.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
59.00
A
C
B
B
1.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
C

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
C
C
B
B
4067 Echium russicum R
C
C
B
B
2093 Pulsatilla grandis V
C
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat in sud-estul Podisului Moldovenesc, in etajul fitoclimatic de silvostepa la nord de orasul Galati (in apropierea localitatii Cuca) la o altitudine de 125m, pe substrate loessuri si luturi, solurile fiind cernoziomuri puternic levigate (mai profunde in lungul vailor interioare) iar tipul dominant de vegetatie sunt padurile si raristile de stejar pufos (Quercus pubescens) in special pe versanti si stejar brumariu (Quercus pedunculiflora) de-a lungul vailor. Procentul de suprafata din sit cuprins la categoria „Păduri de monocultură (plopi sau arbori exotici)”, reprezinta plantatii de salcam si frasin american. De asemenea sunt prezente si plantatii de paltin care nu au cod Natura 2000. Situl este format din parcelele silvice 45A la E, 47D, 48A la F conform amenajamentului silvic al unitatii de productie I Mogos din Ocolul silvic Galati.
Calitate si importanță Se remarca structura naturala foarte bine conservata reprezentata prin: diversitatea structurilor si alternarea portiunilor de padure inchisa cu raristi si poieni, prezenta regenerarii naturale a speciilor de stejari, abundenta si diversitatea subarboretului (paducel – Crataegus monogyna; maces – Rosa canina; corn – Cornus mas). Trebuie mentionata prezenta bujorului romanesc (Paeonia peregrina). Observaţii în special privind prezenţa plantelor rare, ameninţate, endemice· Plante din Directiva Habitate 92/43: Iris aphylla ssp. hungarica, Echium rossicum· Plante din Lista Roşie Europeană: Fritillaria orientalisPlante din Lista Roşie Naţională: Asparagus verticillatus, Carex brevicolis, Crocus reticulatus, Dictamnus albus, Echinops ritro ssp. ruthenicus, Hierochloe repens, Lathyrus versicolor, Paeonia peregrina, Prunus tenella, Pyrus elaeagrifolia, Rumex tuberosus, Salvia aethiopis.
Vulnerabilitate Datorita retrocedarii catre persoane fizice presiunea asupra padurii poate creste in viitorul apropiat. Cu toate acestea, intocmirea unui contract de administrare cu o structura specializata (Ocolul silvic Galati) poate rezolva aceasta amenintare potentiala. Prezenta plantatiilor de salcam ingreuneaza reinstalarea stejarilor (brumariu si pufos) si poate pune in pericol in viitor conservarea si regenerarea arboretelor naturale existente prin invadarea acestora (avand in vedere capacitatea deosebita de regenerare vegetativa a acestei specii).
Tip de proprietate Padurea este in prezent subiect la legii 247/2005 privind retrocedarea catre fostii proprietari, in acest caz – persoane fizice.
Documentație Mititelu D., Sârbu I., Pătraşc Adriana, Gociu Zoe & Oprea A. 1993. Flora şi vegetaţia judeţului Galaţi. Iaşi: Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I. Cuza”, 4: 69-101 + 3 tab. Amenajamentul unitatii de productie I Mogos din Ocolul silvic Galati.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
100.00
0
A
100.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
+
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ocolul silvic Galati (Directia silvica Galati)
Planuri de management al sitului Amenajamentul unitatii de productie I Mogos din Ocolul silvic Galati

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-80
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70