Natura2000 - Pădurea Plopeni (ROSCI0164)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0164
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Plopeni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.935833
Latitudine 45.052778
Suprafață (ha) 91.10

Altitudine (m)

Minimă 267.00
Maximă 294.00
Medie 279.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
98.00
B
C
B
B
90.00
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Aconitum variegatum ssp. paniculatum P
D
Plante
Calamagrostis arundinacea P
D
Plante
Carex depressa ssp. transsilvanica P
D
Plante
Carex montana P
D
Plante
Chaerophyllum aromaticum P
D
Plante
Coronilla elegans P
D
Plante
Epilobium montanum P
D
Plante
Galium tenuissimum P
D
Plante
Geranium palustre P
D
Plante
Hepatica transsilvanica P
A
Plante
Hypericum montanum P
D
Plante
Lapsana communis ssp. intermedia P
A
Plante
Laserpitium prutenicum P
D
Plante
Luzula luzuloides P
D
Plante
Luzula multiflora P
D
Plante
Luzula pilosa P
D
Plante
Molinia caerulea RC
D
Plante
Peucedanum rochelianum R
A
Plante
Pimpinella major P
D
Plante
Potentilla erecta P
D
Plante
Selinum carvifolia P
D
Plante
Sigesbeckia orientalis P
D
Plante
Silene gallica P
D
Plante
Spergula arvensis P
D
Plante
Succisa pratensis P
D
Plante
Ventenata dubia P
D
Plante
Vicia lutea P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Padurea Plopeni (regiunea biogeografica continentala)este un sit cu o suprafata de 168 ha, specific reliefului de campie inalta-piemont (270 m altitudine), incadrat in zona padurilor de foioase din periferia regiunii muntos-deluroase, regiunea ecologica a silvostepei Campiei Romane. Padurea se afla la cca 15 km nord de Ploiesti, fiind chiar la limita nordica a Campiei Romane, care formeaza aici o enclava.Speciile descrise aici se dezvolta pe un sol argilos, cu regim hidric alternant (cu inundarea unor statiuni primavara).
Calitate si importanță Este o padure de stejar de cca 150 ani,gorun, carpen,plop si foarte rar fag in care vegeteaza o serie de plante sudice.La o altitudine atat de joasa, 230-400 m, este deosebit de interesant faptul ca se remarca prezenta unor specii caracteristice zonelor montane (Carex montana, Hepatica transsilvanica,Molinia coerulea, Oxalis acetosella). Situl este foarte important pentru existenta endemismului Peucedanum rochelianum care a fost semnalat in putine statiuni, in Banat si nordul Olteniei, arealul fiind in extindere spre est. Padurea Plopeni este actualmente la marginea estica a arealului acestei specii. Este de remarcat existenta asociatiei Peucedano(rocheliani)- Molinietum coeruleae, endemica in Romania, descrisa din Banat si Tara Hategului.Speciile de recunoastere ca si conditiile stationale au fost identificate si in dumbravile de la Plopeni.
Vulnerabilitate Padurea este amplasata destul de aproape de orasul Ploiesti si chiar langa orasul Plopeni,avand in vecinatate o sosea circulata si o cale ferata, fiind foarte usor accesibila. In jur sunt zone intens populate, asa ca situl reprezinta un punct de atractie ca loc de recreere si agrement.In ochiurile de padure au fost plantate specii nepotrivite zonal ca molidul sau pinul ce acidifica solul suplimentar, afectand ciclul de viata al speciei Peucedanum rochelianum si regenerarea naturala a padurii de stejar.
Tip de proprietate Proprietate publica de stat
Documentație 1.Mihaela Pauca-Comanescu,Gavril Negrean - Studiul ecologic al unor populatii periclitate apartinand speciei endemice Peucedanum rochelianum Heuffel, revista Ocrot.nat.si med.inconj.,Bucuresti 1994 2.M.Mosneaga,G.Negrean,Referat pentru propunere ca rezervatie naturala a unei portiuni din padurea Plopeni 3.Academia Romana,Institutul de Biologie - Lista Rosie a Plantelor Superioare din Romania, nr.1/1994

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
A
10.00
-
A
20.00
-
B
5.00
-
B
1.00
-
A
5.00
-
A
2.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
40.00
-
B
30.00
-
A
30.00
-
C
30.00
0
B
30.00
-
A
30.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Padurea Plopeni este gestionata de Directia Silvica Ploiesti (Ploiesti, str.Iuliu Maniu nr.3, tel.0244594706,597846,fax.0244595836) prin OS Plopeni(UP III). Administratorul nu lasa padurea de stejar sa se regenereze singura, facand plantari
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management in vederea ocrotirii habitatului si speciilor. Desi padurea este incadrata in grupa I de protectie, masurile de intretinere pe parte silvica nu sunt satisfacatoare (defrisare si replantare de specii necorespunzatoare).Suprafata de 168 ha cuprinde urmatoarele unitati amenajistice din UP III: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-100
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70