Natura2000 - Pădurea Studiniţa (ROSCI0174)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0174
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Studiniţa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.408611
Latitudine 43.974167
Suprafață (ha) 65.80

Altitudine (m)

Minimă 93.00
Maximă 112.00
Medie 101.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
70.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Pădurea Studiniţa este situată în Câmpul Leu-Rotunda, parte a Câmpiei Romanaţiului, pe DN. 64 Caracal-Corabia, la 200-300m lateral dreapta, între satul Studiniţa (comuna Studina) şi fostul IAS Studina. Până la al doilea război mondial era cunoscută sub numele de :Pădurea Fermei.
Calitate si importanță Vegetaţia lemnoasă este dominată de stejar pufos (Quercus pubescens), care formează un arboret curat, unic în judeţul Olt şi probabil în România. Majoritatea arborilor depăşesc vârsta de 100 ani, distribuiţi la distantă unii fată de alţii, lăsând spatii largi (poieni) acoperite de vegetaţia ierboasă.
Vulnerabilitate Stejarul pufos este o specie termofilă, care a migrat în perioada borealului din centrele balcanice de răspândire postglaciară, în prezent specia ocupând suprafeţe restrânse.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Padurea nu este desemnată rezervaţie naturală.
Tip de proprietate Forma de proprietate este 100%de stat

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 121/05.03.2010, Administrator:RNP Direcţia Silvică Olt Slatina, Aleea Oltului, nr 2, jud Olt 0249 416428, fax-0249 432002
Planuri de management al sitului Amenajamentul silvic UP VIII Vlădila ed. 2000

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă K35-1
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70