Natura2000 - Pădurea Tătăruşi (ROSCI0176)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0176
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Tătăruşi

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.617778
Latitudine 47.312222
Suprafață (ha) 55.10

Altitudine (m)

Minimă 292.00
Maximă 395.00
Medie 357.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
100.00
A
C
A
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4050 Isophya stysi P
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1902 Cypripedium calceolus R
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Pădure seculară de fag, de un deosebit interes conservativ.
Calitate si importanță este arie protejata de interes national, conform legii 5/2000, actualmente in custodia Directiei Silvice Iasi. Faget natural secular, reprezentativ pentru Podisul Central Moldovenesc; Insular apar si exemplare de Fagus taurica cu varte de peste 150 ani.
Vulnerabilitate Tăieri ilegale, braconaj.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervatia forestieră Pădurea Tătăruşi este desemnată prin Legea nr. 5/2000.
Tip de proprietate actualmente proprietate de stat, administrat de R.N.P.-Romsilva, Directia Silvica Iasi
Documentație Lupu I., 1980, Flora şi vegetaţia pădurilor dintre Siret, Moldova şi Bazinul Şomuzul Mare. Teză de doctorat. Inst. Agron. Iaşi; Mititelu D., Chifu T., Scarlat A. & Aniţei Liliana. 1995. Flora şi vegetaţia judeţului Iaşi. Iaşi: Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I. Cuza”, 5: 99-124.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
91.44

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 91.44 2.546.-Padurea Tatarusi

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea pentru managementul sitului revine custodelui - Directia Silvică Iaşi.
Planuri de management al sitului pentru aria protejata Tatarusi este in vigoare un Plan de management intocmit de catre custode (Directia Silvica Iasi) si vizat de catre Academia Romana

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-30
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70